Dziękujemy! Rejestracja zakończona pomyślnie.
Skorzystaj z linku z wysłanego e-mailem na adres

Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”

© Fotografie od blogera Piotr RadtkeMiędzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo” - Sputnik Polska
Subskrybuj nas na
Wykazaliśmy nasze działania, w jaki sposób przeciwstawiamy się zakłamanemu systemowi prozachodniemu.

W dniu 12.12.2017 w Riazaniu odbyła się międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”, poświęcona przygotowaniu do obchodów uroczystości 75-lecia sformowania 1.Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Jednym z tematów przewodnich był problem ochrony miejsc pamięci w tym pomników bohaterów armii radzieckiej, które w Polsce w myśl przestępczej ustawy dekomunizacyjnej przewidziane zostały do zniszczenia.

© Fotografie od blogera Piotr RadtkeMiędzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo” - Sputnik Polska
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”

Między innymi w konferencji wzięły udział dwie organizacje z Polski: Kursk Jerzego Tyca oraz sześcioosobowa międzynarodowa delegacja BPR z Polski, Norwegii i Rosji. Zapoznaliśmy uczestników wideokonferencji z naszą działalnością w Polsce. Przedstawiliśmy nasz punkt widzenia na proceder podsycania wrogiej polityki przeciwko Federacji Rosyjskiej. Wykazaliśmy nasze działania, w jaki sposób przeciwstawiamy się zakłamanemu systemowi prozachodniemu, który w myśl swoich potrzeb wplątuje Polskę do swojej brudnej antyrosyjskiej gry. Całe przedsięwzięcie zostało przygotowane profesjonalnie.

© Fotografie od blogera Piotr RadtkeMiędzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo” - Sputnik Polska
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”

Honorowymi gośćmi byli kombatanci, bohaterowie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Jako żywa legenda stanowili symbol tamtych dni, kiedy to oni i ich towarzysze broni nieśli oswobodzenie od hitlerowskiego reżimu. Nie umiałem im wytłumaczyć, dlaczego niszczone są ich pomniki, a zarazem było mi strasznie wstyd za polski rząd, który swoim destrukcyjnym podejściem tłamsi pamięć jeszcze żyjących bohaterów, podnosząc rękę na setki miejsc, które są dokumentem bohaterstwa żołnierzy armii radzieckiej walczącej w Polsce.

© Fotografie od blogera Piotr RadtkeMiędzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo” - Sputnik Polska
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”

Każdy Pomnik jest świadectwem wielkiej tragedii ludzkiej, poświęcenia i heroicznej walki, której celem nadrzędnym było „unicestwić plemię diable”. Niszczenie tych symboli jest czarną karta na honorze Polaków. Na razie nie mamy na to wpływu, ale nadejdzie dzień, kiedy role się odwrócą.

Sprawozdanie Braterstwa Polsko — Rosyjskiego, przedstawione w Riazaniu 12.12.2017 r.;

Działania, jakie ze strony Braterstwa Polsko — Rosyjskiego zostały poczynione w Polsce w zakresie ochrony miejsc pamięci oraz w przeciwdziałaniu rusofobii a tym samym w podsycaniu wrogiej polityki skierowanej przeciwko Federacji Rosyjskiej

Dwie organizacje: z Federacji Rosyjskiej — Międzynarodowy Związek „Spadkobiercy Zwycięstwa" oraz z Polski – „Braterstwo Polsko – Rosyjskie” podjęły się wspólnego zadania o charakterze międzynarodowym.

© Fotografie od blogera Piotr RadtkeMiędzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo” - Sputnik Polska
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”

Wystosowaliśmy wspólnie opracowany apel o zachowanie symboli Wielkiego Zwycięstwa Polaków i Rosjan we wspólnej braterskiej walce nad hitlerowskim najeźdźcą. Zaostrzająca się sytuacja polityczna między Polską a Rosją nie powinna mieć wpływu na ochronę miejsc pamięci. Niestety, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia pogłębiające ogólną niechęć między naszymi bratnimi narodami, postanowiliśmy na poziomie ludzkim zacząć działać, aby ratować to, co jeszcze niechlubna ustawa dekomunizacyjna nie zdążyła zniszczyć. Jesteśmy zwykłymi ludźmi i przyświeca nam piękna idea ratowania pamięci o naszych wspólnych bohaterach.

Pierwszy etap działania polegał na rozpowszechnianiu naszego wspólnego apelu wystosowanego do wszystkich instytucji rządowych i publicznych, aby dać świadectwo prawdzie. Zadanie zostało zrealizowane w stu procentach. Powiadomiliśmy na piśmie wszystkie urzędy wojewódzkie w Polsce. Z załączonym apelem zapoznali się wojewodowie oraz prezydenci większych miast w Polsce. Rozpowszechnianie odbywało się drogą elektroniczną oraz bezpośrednio, gdzie aktywiści dostarczali dokumenty do urzędów wojewódzkich za potwierdzeniem odbioru.

Dodatkową inicjatywą była przygotowana przez naszych przyjaciół z Rosji elektroniczna petycja, gdzie internauci mogli oddawać swoje głosy poparcia. Zostało zebrane ponad 1100 podpisów i cały czas głosów poparcia przybywa.

© Fotografie od blogera Piotr RadtkeMiędzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo” - Sputnik Polska
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”

Głównym zadaniem Braterstwa Polsko — Rosyjskiego jest działanie na terenie Polski. Uświadamianie społeczeństwa jest najbardziej skuteczną bronią, aby zapobiegać aktom wandalizmu i nienawiści. Głównie młodzi ludzie nie znający kompletnie historii, zaślepieni zachodnią propagandą antyrosyjską dopuszczają się chuligańskich czynów dewastacji oraz niszczenia miejsc pamięci, w tym grobów ofiar reżimu hitlerowskiego.

Usuwanie skutków rusofobii jest bardzo ważne, ale głównym, a zarazem istotnym elementem tej układanki jest zapobieganie przyczynom rusofobii. Jak nie zneutralizujemy w naszym społeczeństwie fobii, narzuconej nam przez obce siły, które ostatnio wjechały do Polski, to pomniki i wszystkie inne miejsca pamięci będziemy naprawiać bez końca, ponieważ akty wandalizmu będą cykliczne. Dlatego główny element realizacji zadań to działania ukierunkowane na usuwanie przyczyn, aby zapobiegać skutkom.

Usuwać przyczyny należy głównie poprzez terenową pracę z ludźmi, kształtowanie oraz edukowanie ideologiczne poprzez konferencje, spotkania szkoleniowe, integracje, zloty, publikacje w środkach masowego przekazu, w tym głównie poprzez portale społecznościowe, czego następstwem ma być zmiana nastawienia społeczeństwa polskiego do Federacji Rosyjskiej. Należy w Rosji pokazać prawdziwe obliczę dobrego Polaka, nie w wydaniu rządu Rzeczypospolitej, który jest marionetkowym wydaniem państw bloku zachodniego podporządkowanych polityce Stanów Zjednoczonych.

© Fotografie od blogera Piotr RadtkeMiędzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo” - Sputnik Polska
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”

W tym celu Braterstwo Polsko — Rosyjskie prowadzi działania terenowe. W samym tylko 2017 roku zostało przeprowadzonych około 60 udokumentowanych akcji. Do największej zaliczamy udział Braterstwa Polsko — Rosyjskiego w Drogach Zwycięstwa organizowanych przez klub motorowy Nocne Wilki. Przejechaliśmy całą trasę od Terespola do Berlina, oddając honory jako asysta przed pomnikami bohaterów armii radzieckiej, byliśmy odpowiedzialni za umundurowanie i ceremoniał. Następna ważna akcja: Rajd Przyjaźni Polsko — Rosyjskiej, który odbył się w Polsce. Polegał on na kolportażu ulotek oraz na dialogu polsko — rosyjskim. Akcja kilkudniowa, miała zasięg na trzy województwa, gdzie w 12 miastach prowadzone były rozmowy z ludźmi.

Wszystkie wyżej wymienione działania mają na celu propagowanie przyjaźni polsko – rosyjskiej, aby przełamać stereotypy, które narzuca nam Zachód w swoim tylko i wyłącznie interesie. Przestępcza ustawa dekomunizacyjna, która godzi w uczucie wszystkich Rosjan, jest niczym innym, jak próbą skłócenia i oddalenia od siebie jakże bliskich narodów mentalnie i kulturowo Rosji i Polski. Naszym nadrzędnym celem we wspólnej walce przeciwko temu procederowi powinna być współpraca ponad podziałami i różnicami, jakie reprezentują różne organizacje. Wspólnie i w porozumieniu powinniśmy działać adekwatnie do kontrowersyjnych posunięć organów odpowiedzialnych za usuwanie pomników na terenie Rzeczypospolitej. Tego nam jak i wszystkim tutaj zebranym życzymy.

© Fotografie od blogera Piotr RadtkeMiędzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo” - Sputnik Polska
1/9
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
© Fotografie od blogera Piotr RadtkeMiędzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo” - Sputnik Polska
2/9
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
© Fotografie od blogera Piotr RadtkeMiędzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo” - Sputnik Polska
3/9
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
© Fotografie od blogera Piotr RadtkeMiędzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo” - Sputnik Polska
4/9
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
© Fotografie od blogera Piotr RadtkeMiędzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo” - Sputnik Polska
5/9
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
© Fotografie od blogera Piotr RadtkeMiędzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo” - Sputnik Polska
6/9
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
© Fotografie od blogera Piotr RadtkeMiędzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo” - Sputnik Polska
7/9
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
© Fotografie od blogera Piotr RadtkeMiędzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo” - Sputnik Polska
8/9
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
© Fotografie od blogera Piotr RadtkeMiędzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo” - Sputnik Polska
9/9
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
1/9
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
2/9
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
3/9
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
4/9
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
5/9
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
6/9
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
7/9
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
8/9
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.
9/9
Międzynarodowa wideokonferencja „Nasze Wspólne Zwycięstwo”.

Na koniec chcemy podziękować wszystkim organizacjom społecznym z Polski i Rosji, które oficjalnie poparły nasza inicjatywę. Te głosy poparcia są potwierdzeniem tego, że idziemy w dobrym kierunku pod hasłem pokoju i przyjaźni. (…)

Po konferencji organizator zapewnił wszystkim gościom poczęstunek w formie otwartego bufetu. W miłej atmosferze można było poznać wielu wspaniałych ludzi, wymienić się doświadczeniami oraz zaplanować wstępnie, dalsze wspólne działania, ukierunkowane na propagowanie dobrych relacji między naszymi narodami.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.

Aktualności
0
Od najnowszychOd najstarszych
loader
Na żywo
Заголовок открываемого материала
Aby wziąć udział w dyskusji,
zaloguj się lub zarejestruj się
loader
Czaty
Заголовок открываемого материала