Dziękujemy! Rejestracja zakończona pomyślnie.
Skorzystaj z linku z wysłanego e-mailem na adres
Warszawa - Sputnik Polska
Polska
Najnowsze wiadomości i najważniejsze wydarzenia z Polski. Czytaj aktualne informacje i komentarze o polskiej polityce i gospodarce. Prezentujemy najciekawsze fakty i świeże newsy z kraju.

Sprawozdanie merytoryczne stowarzyszenia „Braterstwa Polsko–Rosyjskiego”

© Fotografie od blogera Piotr RadtkePiotr Radtke
Piotr Radtke - Sputnik Polska
Subskrybuj nas na
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację w 2017 roku.

Aleksandr Załdostanow Chirurg, Nocne Wilki - Sputnik Polska
Braterstwo Polsko-Rosyjskie w Moskwie
1.    Na wstępie informuję: Regulamin organizacji pod nazwą Braterstwo Polsko — Rosyjskie nie uległ zmianie. Wszystkie dane dotyczące bieżącej działalności ujęto w stronie internetowej www.rosjanie.webnode.com

2.    Została podjęte dwie uchwały Podjęcie uchwały: Braterstwo Polsko – Rosyjskie przekształca się jednostkę mikro oraz Podjęcie uchwały: Stowarzyszenie Braterstwo Polsko — Rosyjskie będzie sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro

3.    Rozliczenia finansowe oraz całą księgowość prowadzi Biuro Rachunkowe: OPTI-PRO, 78-400 Szczecinek, Posiada wszystkie upoważnienia i stosowne pełnomocnictwa. Cała dokumentacja Braterstwa Polsko — Rosyjskiego znajduje się w siedzibie firmy OPTI-PRO.

4.    Braterstwo Polsko — Rosyjskie od początku swojej działalności i momentu rejestracji prowadziło głównie działania polegające na propagowaniu przyjaźni polsko – rosyjskiej.

Głównym celem „BPR” jest pokazanie dobrego wizerunku Polaka w oczach Rosjan i Rosjanina w oczach Polaków.

Wszystkie przedsięwzięcia były finansowane z darowizn osób prywatnych. Środki finansowe były przeznaczone na cele regulaminowe, co ma odzwierciedlenie w rozliczeniu finansowym za 2017 r. w Urzędzie Skarbowym w Szczecinku.

Po przeprowadzonej kontroli w Lutym 2018 roku, Urząd Skarbowy w Szczecinku nie wniósł uwag odnośnie gospodarki finansowej za rok 2017.

Do głównych przedsięwzięć organizacji

Braterstwa Polsko — Rosyjskiego w 2017 r. należało:

Borne Sulinowo - była baza wojsk radzieckich. - Sputnik Polska
Opinie
II Zlot Braterstwa Polsko-Rosyjskiego. Walka z rusofobią - walka z wiatrakami?
1.    Ogólnopolska akcja propagowania przyjaźni polsko – rosyjskiej. Polegała ona na kolportażu ulotek w wielu miastach na terenie Polski, Federacji Rosyjskiej oraz krajów Unii Europejskiej, przez sympatyków i aktywistów Braterstwa Polsko — Rosyjskiego. Odbywało się to na zasadzie pracy społecznej, materiały promocyjne były zakupywane ze środków pozyskanych z darowizn na cele regulaminowe. Głównym celem tych akcji było zapobieganie wrogiemu nastawieni do Federacji Rosyjskiej a tym samym przeciwdziałaniu rusofobii. Przeprowadzono ogólnie około 60 akcji terenowych w 2017 r. Wszystkie akcje były udokumentowane, a sprawozdania na bieżąco publikowane.

2.    Jednym z ważniejszych przedsięwzięć Braterstwa Polsko – Rosyjskiego był wyjazd na rajd motorowy „Drogami Zwycięstwa” z Nocnymi Wilkami z Terespola przez całą Polskę, Słowację, Węgry, Czechy, Niemcy do Berlina. Rajd trwał ponad tydzień na przełomie kwiecień / maj 2017 r. Polegał na składaniu kwiatów pod pomnikami polskimi oraz radzieckimi. Braterstwo Polsko — Rosyjskie było odpowiedzialne za umundurowanie i ceremoniał. Grupa rekonstrukcyjna, którą reprezentowaliśmy w umundurowaniu radzieckiego i polskiego oficera, oddawała honory na pomnikach jako asysta w hołdzie bohaterom, którzy oswobodzili nas spod jarzma hitlerowskiego reżimu.

3.    Następnym ważnym precedensowym wydarzeniem był „II Zlot Braterstwa Polsko – Rosyjskiego”, który odbył się na terenie Bornego Sulinowa. Celem zlotu było propagowanie przyjaźni polsko — rosyjskiej na płaszczyźnie zwykłych kontaktów międzyludzkich bez podtekstów politycznych. Zlot trwał trzy dni. Podczas zlotu odwiedzono miejsca pamięci, na których złożono wieńce z napisem „PRZYJAŹŃ” w dwóch językach. Uczestnicy zlotu otrzymali koszulki, odznaczenia oraz dyplomy Braterstwa Polsko – Rosyjskiego. Cała impreza odbywała się w pięknej scenerii polsko – rosyjskiej. Przy blasku ogniska śpiewaliśmy pieśni patriotyczne i nawiązywaliśmy nowe znajomości.

4.    Na terenie Warszawy z aktywistami innych polskich organizacji prowadziliśmy Dialog Polsko – Rosyjski, który miał na celu przybliżyć kulturę rosyjską w Polsce. Działania były prowadzone bezpośrednio na ulicach Warszawy.

5.    Organizacja konferencji pod tytułem „Stop kłamstwom na temat Syrii”, która odbyła się w Poznaniu. Główny organizator: Klub Syryjski w Polsce, Nabil Al Malazi.

Braterstwo Polsko - Rosyjskie - Sputnik Polska
Braterstwo Polsko - Rosyjskie na ulicach wielu miast…
6.    W czerwcu 2017 gościliśmy w Bornym Sulinowie organizację społeczną Kaliningrad — Świnoujście – Olsztyn, wręczyliśmy im materiały promocyjne Braterstwa Polsko — Rosyjskiego w postaci odznak i dyplomów zakupionych z pozyskanych darowizn. Następnie wspólnie składaliśmy kwiaty pod pomnikiem Braterstwa Broni na cmentarzu wojennym. Poznaliśmy niespotykanie miłych i przyjaźnie do nas nastawionych ludzi z Federacji Rosyjskiej.

7.    Wrzesień 2017 — Braterstwo Polsko — Rosyjskie było organizatorem Rajdu Przyjaźni Polsko — Rosyjskiej, który trwał tydzień czasu. Celem rajdu była wschodnia granica i przylegające do niej większe miasta. Rajd polegał głównie na kolportażu ulotek propagujących przyjaźń polsko – rosyjską oraz dialogu polsko — rosyjskim. Akcja objęła zasięgiem kilkanaście miast.

8.    Braliśmy udział w różnych międzynarodowych integracjach społecznych propagujących przyjaźń polsko – rosyjską. Do największej należy zaliczyć, spotkanie integracyjne z polskimi kombatantami wojennymi i organizacją społeczną Kaliningrad — Świnoujście — Olsztyn w Olsztynie we wrześniu 2017 r.

9.    W listopadzie 2017 wspólnie z międzynarodową organizacja społeczną „Spadkobiercy Zwycięstwa” wystosowaliśmy petycję do władz polskich o zaprzestanie destrukcyjnej polityki opartej o przestępczą ustawę dekomunizacyjną. Petycja zawierała hasła nawołujące do zaprzestania niszczenia miejsc pamięci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Z podjętego zadania wywiązaliśmy się w stu procentach. Pisma były dostarczane bezpośrednio przez aktywistów BPR do urzędów z potwierdzeniem odbioru oraz drogą elektroniczną do wszystkich Wojewodów w Polsce.

Spotkanie organizacyjno-integracyjne Braterstwa Polsko-Rosyjskiego - Sputnik Polska
Spotkanie organizacyjno-integracyjne Braterstwa Polsko-Rosyjskiego
10.  W grudniu 2017 wzięliśmy udział w konferencji zorganizowanej przez międzynarodową organizację „Spadkobiercy Zwycięstwa”. Ponieważ jesteśmy zaangażowani w ochronę miejsc pamięci przyjęliśmy zaproszenie z wielkim entuzjazmem. Konferencja odbyła się w Riazaniu (Federacja Rosyjska). Znakomicie przygotowana przez organizatorów. Godnie reprezentowaliśmy tam nasze państwo. Jako jedyni Polacy składaliśmy kwiaty wraz z naszymi przyjaciółmi z Rosji pod pomnikami Braterstwa Broni.

11.  Na terenie Bornego Sulinowa i Warszawy organizowane były cykliczne spotkania, których celem było omawianie bieżących działań organizacji. W spotkaniach uczestniczyli sympatycy oraz członkowie Braterstwa Polsko – Rosyjskiego.

12.  Braterstwo Polsko – Rosyjskie prowadzi kilka nieoficjalnych stron internetowych, głównie w portalach społecznościowych w Facebook pod nazwą własną „Braterstwo Polsko – Rosyjskie” zrzeszamy tam około 5500 członków, strona „Przyjaźń Polsko – Rosyjska” oraz BLOG w Sputnik Polska pod adresem:  https://pl.sputniknews.com/blogs/piotr_radtke/  Należy zaznaczyć, że są to strony nieoficjalne i nie wszystkie poruszane tam tematy są związane z naszą działalnością i nie wszystkie autoryzujemy. Główna strona informacyjna znajduje się pod stałym adresem internetowym www.rosjanie.webnode.com

W dniach 5,6,7 sierpnia 2016 r. w Bornem Sulinowie odbył się zlot Braterstwa Polsko–Rosyjskiego w byłej bazie wojsk radzieckich, które stacjonowały tam od 1945 do 1992 r. - Sputnik Polska
Zlot Braterstwa Polsko-Rosyjskiego w byłej bazie wojsk radzieckich
Braterstwo Polsko-Rosyjskie boryka się z wieloma trudnościami spowodowanymi brakiem tolerancji na ideały, które głosimy i w które wierzymy. Skutkiem tego mieliśmy do czynienia z wieloma donosami pod naszym adresem oraz groźbami. Wszystko to odbywało się anonimowo. W samym 2018 roku na przełomie styczeń/luty, kontrola Urzędu Skarbowego, Starostwa Powiatowego, Straży Pożarnej w miejscu siedziby organizacji i innych służb. Polityka naszej działalności jest uczciwa i z każdej kontroli wyszliśmy bez szwanku! Na przyszłość niech to da do myślenia osobom nam „życzliwym inaczej”. Bo żaden donos, groźba czy oszczerstwo rzucane w naszym kierunku nie zniechęci nas, ani nie wystraszy. Robimy to, co trzeba i będziemy trwać, czy to się komuś podoba czy nie.

Aleksandr Chirurg Załdostanow, Prezydent Nocnych Wilków, otrzymał dyplomy uznania za pomoc i wsparcie udzielone wspólnie z BPR, dla Domu Dziecka w Mysłowicach, podczas rajdu motorowego Drogi Zwycięstwa - Sputnik Polska
Braterstwo Polsko-Rosyjskie w siedzibie Nocnych Wilków
Za dotychczasową współpracę, która przyczyniła się do rozwoju Braterstwa Polsko — Rosyjskiego oraz propagowania przyjaźni i pokoju, którego jesteśmy orędownikami. Chcemy serdecznie podziękować wszystkim organizacjom oraz aktywistom, którzy nas wspierali. Wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie finansowe, dzięki któremu mogliśmy realizować sprawnie nasze przedsięwzięcia. Miedzy innymi: Klub Motorowy „Nocne Wilki” ze wszystkimi oddziałami, Międzynarodowa Organizacja „Spadkobiercy Zwycięzców” z Federacji Rosyjskiej Fundacja Rusicz, organizacja społeczna Kaliningrad — Świnoujście – Olsztyn z Federacji Rosyjskiej, Klub Syryjski w Polsce, Nabil Al Malazi, ZMIANA Mateusza Piskorskiego, Narodowa Wolna Polska, Stowarzyszenie Mała Rosja, Siostrom ze Zwierek a w szczególności S.Magdalenie, oraz wszystkim innym organizacjom. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęliśmy. Jednocześnie do sprawozdania dołączamy kilkanaście zdjęć, które dają obraz naszej działalności.

© Fotografie od blogera Piotr RadtkePrzedstawiciele władz Federacji Rosyjskiej, społecznicy, aktywiści, żołnierze i my Polacy, wspólnie trzymamy biało-czerwone róże i składamy je na Pomnikach Braterstwa Broni.
Przedstawiciele władz Federacji Rosyjskiej, społecznicy, aktywiści, żołnierze i my Polacy, wspólnie trzymamy biało-czerwone róże i składamy je na Pomnikach Braterstwa Broni - Sputnik Polska
1/8
Przedstawiciele władz Federacji Rosyjskiej, społecznicy, aktywiści, żołnierze i my Polacy, wspólnie trzymamy biało-czerwone róże i składamy je na Pomnikach Braterstwa Broni.
© Fotografie od blogera Piotr RadtkeSpotkanie organizacyjno-integracyjne Braterstwa Polsko-Rosyjskiego
Spotkanie organizacyjno-integracyjne Braterstwa Polsko-Rosyjskiego - Sputnik Polska
2/8
Spotkanie organizacyjno-integracyjne Braterstwa Polsko-Rosyjskiego
© Fotografie od blogera Piotr RadtkeBraterstwo Polsko-Rosyjskie
Braterstwo Polsko-Rosyjskie - Sputnik Polska
3/8
Braterstwo Polsko-Rosyjskie
© Fotografie od blogera Piotr RadtkeBraterstwo Polsko-Rosyjskie w Moskwie
Braterstwo Polsko-Rosyjskie w Moskwie - Sputnik Polska
4/8
Braterstwo Polsko-Rosyjskie w Moskwie
© Fotografie od blogera Piotr RadtkeII Zlot Braterstwa Polsko-Rosyjskiego
II Zlot Braterstwa Polsko-Rosyjskiego - Sputnik Polska
5/8
II Zlot Braterstwa Polsko-Rosyjskiego
© Fotografie od blogera Piotr RadtkeBraterstwo Polsko-Rosyjskie
Braterstwo Polsko-Rosyjskie - Sputnik Polska
6/8
Braterstwo Polsko-Rosyjskie
© Fotografie od blogera Piotr RadtkeBraterstwo Polsko-Rosyjskie
Braterstwo Polsko-Rosyjskie - Sputnik Polska
7/8
Braterstwo Polsko-Rosyjskie
© Fotografie od blogera Piotr RadtkeBraterstwo Polsko-Rosyjskie
Braterstwo Polsko-Rosyjskie - Sputnik Polska
8/8
Braterstwo Polsko-Rosyjskie
1/8
Przedstawiciele władz Federacji Rosyjskiej, społecznicy, aktywiści, żołnierze i my Polacy, wspólnie trzymamy biało-czerwone róże i składamy je na Pomnikach Braterstwa Broni.
2/8
Spotkanie organizacyjno-integracyjne Braterstwa Polsko-Rosyjskiego
3/8
Braterstwo Polsko-Rosyjskie
4/8
Braterstwo Polsko-Rosyjskie w Moskwie
5/8
II Zlot Braterstwa Polsko-Rosyjskiego
6/8
Braterstwo Polsko-Rosyjskie
7/8
Braterstwo Polsko-Rosyjskie
8/8
Braterstwo Polsko-Rosyjskie

Z Braterskim Pozdrowieniem

Piotr Bolo Radtke

Aktualności
0
Od najnowszychOd najstarszych
loader
Na żywo
Заголовок открываемого материала
Aby wziąć udział w dyskusji,
zaloguj się lub zarejestruj się
loader
Czaty
Заголовок открываемого материала