Dziękujemy! Rejestracja zakończona pomyślnie.
Skorzystaj z linku z wysłanego e-mailem na adres
Stoisko agencji informacyjnej Sputnik na XX Międzynarodowym Forum Gospodarczym w Petersburgu 2016 - Sputnik Polska, 1920
Opinie
Opinie na temat najważniejszych wydarzeń z Polski i ze świata. Czytaj analizy i komentarze ekspertów o sprawach politycznych, gospodarczych i społecznych na portalu Sputnik.

Wielka, dobrze uzbrojona polska armia awangardą w obronie Europy czy do tłumienia rozruchów w kraju?

© Sputnik . Stringer / Idź do banku zdjęćŻołnierze polskiej armii
Żołnierze polskiej armii - Sputnik Polska, 1920, 29.10.2021
Subskrybuj nas na
Kwatera Główna NATO z zadowoleniem przyjęła nową polską ustawę o obronie ojczyzny. „Polska wnosi duży wkład w naszą zbiorową obronę” – tak skomentowano w siedzibie sojuszu w Brukseli zaprezentowane przez Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka założenia projektowanej ustawy.
We wtorek wicepremier, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych Jarosław Kaczyński wraz z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem przedstawili swoją wizję polskiej armii: ma być silna, wielka i dobrze uzbrojona. „Państwo, które leży na granicy NATO i UE, musi mieć poważną siłę odstraszającą i możliwość skutecznej obrony przez dłuższy czas samodzielnie" - mówił Jarosław Kaczyński
W NATO doceniono zamiar Polski rozbudowy i „poważnego wzmocnienia swoich Sił Zbrojnych”.
„Polska jest silnym sojusznikiem NATO i wnosi duży wkład w naszą zbiorową obronę. Do poszczególnych członków Sojuszu zależy uchwalenie ustawodawstwa i decydowanie o tym, jak ustrukturyzować swoje siły zbrojne.

Ogólnie rzecz biorąc, z zadowoleniem przyjmujemy wszelkie kroki naszych sojuszników, aby ich siły zbrojne były bardziej wydajne i zdolne do działania oraz aby zwiększyć ich odporność na nowe zagrożenia, w tym w cyberprzestrzeni. Cieszymy się, że Polska już teraz daje przykład w wydatkach na obronność, inwestując na ten cel 2 proc. PKB. W czasach bezprecedensowych wyzwań dla bezpieczeństwa ważne jest, aby wszyscy członkowie Sojuszu nadal inwestowali w nasze zbiorowe bezpieczeństwo - przekazała PAP Kwatera Główna NATO w Brukseli, proszona o komentarz w sprawie głównych założeń projektu ustawy o obronie ojczyzny.

O komentarz w sprawie projektu ustawy o obronie ojczyzny Sputnik poprosił wykładowcę akademickiego i analityka geopolitycznego dr Marcina Domagałę i byłego wicemarszałka Sejmu, prof. Stefana Niesiołowskiego.
Haker - Sputnik Polska, 1920, 24.09.2021
Polska
MSZ Polski „potępia szkodliwe działania w cyberprzestrzeni prowadzone przez Rosję”
Jako pierwszy na pytania odpowiedział dr. Marcin Domagała.
- Panie doktorze, wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński tłumaczył, że nowa ustawa o obronie ojczyzny potrzebna jest ze względu na sytuację międzynarodową. Czy Polska ma swoją własną wizję aktualnej sytuacji międzynarodowej, czy to jest punkt widzenia NATO z USA na czele?
- Polska wizja sytuacji międzynarodowej ma charakter ściśle prowincjonalny. Wynika ona z przeświadczenia o ciągłym i nieustającym zagrożeniu płynącym ze strony Federacji Rosyjskiej, o czym Jarosław Kaczyński w swojej wypowiedzi dobitnie i wielokrotnie zaznaczał.

Proszę nie zapominać, że o ile głównym celem NATO w chwili obecnej jest zagwarantowanie możliwie najlepszej odpowiedzi na szerokie spektrum zagrożeń zewnętrznych zarówno ze strony aktorów państwowych, jak i niepaństwowych w wymiarze globalnym, to dla Polski głównym celem członkostwa w NATO jest obrona przed potencjalną i spodziewaną rosyjską agresją.

- Wcześniej prezes PiS szczątkowo wspominał o tym, że modyfikacji wymaga ustalenie tego, co składa się na „szerzej rozumianą” obronę kraju w wydaniu wojska. Więc, co się na nią składa?
- Każda reforma prawna, której celem jest usprawnienie armii, jest z założenia reformą słuszną. Dotyczy to zarówno zagrożeń typowo zewnętrznych, powodowanych przez ludzi, jak i naturalnych, związanych ze zmieniającym się środowiskiem i jego uwarunkowaniami. Problematyczne jednak jest, w jaki sposób te wyzwania definiujemy. Proszę zwrócić uwagę, że twórca tej ustawy, Jarosław Kaczyński, to polityk, który wyrasta z okopów zimnej wojny i właśnie w ten sposób postrzega zagrożenie płynące ze strony Federacji Rosyjskiej.
Nie mniej projektowana ustawa porusza kilka istotnych kwestii. Należy do nich np. sam sposób funkcjonowania armii i jego przystosowanie się do nowych warunków. Wydaje się to krokiem we właściwą stronę, chociaż plan radykalnego jej rozrostu do nawet 250 tys. z obecnych ok. 110 tys. wygląda na mocno życzeniowy. Kolejnym przykładowo czynnikiem, który może wzbudzać wątpliwości, jest sprawa wtórna – źródła pochodzenia nowego uzbrojenia, którego finansowanie nowa ustawa ma ułatwiać.
- W jaki sprzęt zostanie uzbrojona armia polska?
- Obecnie rządzący silnie skłaniają się do zakupu sprzętu amerykańskiego. Przejawem tej tendencji jest ogłoszenie planów starań o nabycie amerykańskich czołgów Abrams lub rozpoczęty już proces zakupu samolotów Lockheed Martin F-35 Lightning II. Obydwa te wybory budzą spore kontrowersje wśród licznych ekspertów i wojskowych.
Szczególnie w aspekcie zakupów warto wspomnieć o silnie zawiedzionych nadziejach wobec offsetu związanego z zakupem amerykańskich myśliwców General Dynamics F-16 Fighting Falcon w 2003 r. Zawarte wówczas umowy kompensacyjne pozostawiały wiele do życzenia. Symptomatycznym jednak było, że minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak dopiero mniej więcej w połowie swojego wystąpienia stwierdził, że zakupów uzbrojenia będzie dokonywany także w polskich fabrykach.
- Jakie jeszcze aspekty projektowanej ustawy, w Pana opinii, należy zaliczyć do najbardziej cennych?
- Kolejną, moim zdaniem, ważną kwestią jest usankcjonowanie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni jako nowego rodzaju sił. Tego rodzaju wojska są niezbędne nie tylko w wymiarze defensywnym, ale również prewencyjnym. Włączenie się tutaj armii na takim szczeblu już samo w sobie stanowi nową jakość, co oceniam niezwykle wysoko.
- А со z finansowaniem? Skąd będą pochodzić pieniądze?
- Wydaje się także, że jednym z powodów wspierających opracowanie nowej ustawy jest chęć wykorzystania dobrej koniunktury gospodarczej, która panuje w Polsce, do finansowania sił zbrojnych. Ma się to dokonać m.in. za pomocą mechanizmu obligacyjnego, prowadzonego przez państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego.
Polaków, którzy masowo w ostatnich czasach inwestują w nieruchomości lub papiery wartościowe, uciekając w ten sposób przed rosnącą inflacją, będzie się zachęcać do bezpiecznego i mało ryzykownego finansowania wydatków zbrojeniowych.
A jest, o co powalczyć. Jak podawał w maju 2021 r. Polski Fundusz Rozwoju, ogólna wartość aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych na koniec 2020 r. wyniosła ponad 2,5 bln zł (ok. 630 mld USD). Oczywiście to tylko jedno ze źródeł. Zdaniem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego taki mechanizm pozwoli na szybkie zwiększenie potencjału obronnego Polski nawet nie o 50 proc. lub 100 proc., ale wielokrotnie więcej. To jednak faktycznie deklaracja zbrojeń na niespotykaną do tej pory skalę. Tak wielkie wydatki mogą być poczytywane za zwycięstwo przeciwników Polski. Może to grozić bowiem nie tylko osłabieniem innych sektorów gospodarki, ale wielkim publicznym długiem i wynikającym z niego kryzysem.
- Ile może to kosztować? Z wypowiedzi Błaszczaka wynika, że nowy fundusz będzie miał charakter „mechanizmu”, który daje możliwość „radykalnego” zwiększenia wydatków na obronę.
- W tym momencie można z angielska tylko podsumować – sky is the limit. Konkretna odpowiedź nie jest tutaj ważna. Każda, nawet najbardziej absurdalna kwota, z punktu widzenia obecnie rządzących, jest tutaj uzasadniona. Szczegóły zaś będzie można spróbować oszacować w momencie publikacji projektu ustawy. Mam tylko nadzieję, że to prawo w praktyce nie okaże się kolejnym Polnische Wirtschaft, z którego obecna partia rządząca zdaje się słynąć.
Tak wielkie tempo wydatków w jednym tylko sektorze, w dodatku z przeznaczeniem na wydatki zagraniczne, może zatem okazać się bardzo groźne. W kontekście powyższym warto przypomnieć przykład słynnego przekopu Mierzei Wiślanej, który kosztuje już teraz 1,98 mld zł (ok. 500 mln USD). W rzeczywistości zaś to funkcja braku umiejętności dyplomatycznych po stronie decydentów polskiego MSZ. To także faktyczne zwycięstwo Federacji Rosyjskiej, która nic nie robiąc prócz swego istnienia, spowodowała uszczuplenie polskiego budżetu o tak znaczącą kwotę. To bardzo efektywne zwycięstwo, które w kategoriach wojskowych nie kosztowało ani jednego wystrzału.
- Prezes PiS powiedział, że państwo musi mieć poważną siłę odstraszającą. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o potężnej armii rosyjskiej i prowokacjach ze strony wschodniego sąsiada. Jakie są powody, by sądzić, że Rosja napadnie na Polskę, będącą członkiem NATO? W jakim celu? Ile w tym prawdy, a ile hipokryzji?
- Sytuacja, w której podjęto decyzję o zmianie dotychczasowych ram prawnych, posiada niezwykle głęboko osadzone korzenie nie tylko w obiektywnie niewystarczającym obecnie poziomie wyposażenia Wojska Polskiego, ale również w przesłankach sięgających daleko wstecz. Historia stosunków polsko-rosyjskich nadal ciąży w Polsce i definiowana jest przez obecne elity rządzące i część opozycji jako zagrożenie. W świadomości znaczącej części polityków nad Wisłą Polska to twierdza oblegana. Tylko radykalna odpowiedź ze strony wielkiej i silnej armii na potencjalną agresję może odstraszyć każdego przeciwnika. Jeśli zaś rzeczywistość nie odpowiada temu postrzeganiu – tym gorzej dla rzeczywistości.
Czołgi podczas rund kwalifikacyjnych w konkursie „Biathlon czołgowy” na Krymie   - Sputnik Polska, 1920, 28.10.2021
Białoruś
Łukaszenka o sytuacji na granicy: „Szukają pretekstu, by przybliżyć swoje wojska do naszych granic”
To była opinia dr Marcina Domagały. Odpowiadając na pytania Sputnika, nieco inny punkt widzenia przedstawił były wicemarszałek Sejmu, prof. Stefan Niesiołowski.
- Polska ambitnie dąży do zajęcia wiodącej roli na wschodniej flance NATO. Czy naprawdę uważała Rosję, a ostatnio też Białoruś za rzeczywiste zagrożenie dla Polski?
- Nie ma dziś żadnego państwa, które Polsce zagraża. To jest pisowska wizja sytuacji międzynarodowej, wizja polityków PiS-u, a PiS – to nie Polska. Jest to partia, która oszukańczymi sposobami, propagandą nieznacznie wygrała wybory, a która w zaostrzaniu sytuacji, w stworzeniu psychozy wojennej chce szukać poparcia społecznego.
Ta retoryka wymierzona jest przeciwko Rosji. Polityką PiS jest wymachiwanie szabelką, grożenie pięścią jakimś wrogom, mówienie, że Polska jest zagrożona ze strony jakichś mocarstw – w domyśle Rosji – no, bo chyba, nie Słowacji, i musi się zbroić, jest na użytek wewnętrzny. Takie zaczepki pod adresem Rosji są głupie i niepotrzebne. Polska nigdy wojny sama nie wygra.
Siłą Polski jest przynależność do NATO i sojusz obronny. Sięganie po straszak inwazji na Polskę jest głupotą. Polska znalazła się w rękach ludzi, którzy się w ogóle nie nadają do żadnej polityki, szkodzą naszemu krajowi.
Gdyby Polska miała być awangardą, by bronić Europy, to musiałaby przyjmować ciosy, chyba te, które sama sprowokuje. Była awangardą w wojnie Napoleona z Rosją. Na Moskwę też szliśmy, jako awangarda. Książę Józef Poniatowski wprawdzie doszedł do Moskwy, ale ostatecznie skończyło się to bardzo źle. Polska, jako awangarda Europy w wojnie, to tylko w roli takiego zaczepiania - bo to nie jest wojna.
- Na co, więc, liczy PiS?
- PiS liczy, że jak będziemy mieli kłopoty wewnętrzne, to użyją tej armii do stłumienia rozruchów. Mogą to zrobić. O to tu chodzi, że ta armia, obok policji, będzie użyta do tłumienia rozruchów w Polsce, które mogą wybuchnąć w związku z inflacją i z podwyżkami, z drożyzną. Mam nadzieję, że to się nie uda. I jest to polityka szkodliwa, blokująca rozwój gospodarczy Polski. Przeznaczanie wydatków na armię, która jest całkowicie zbyteczna, ma odbywać się tylko w ramach tego, co powinniśmy robić w zakresie zobowiązań w NATO, i to wszystko. Ostatnią rzeczą, jakiej Unia Europejska by chciała, to jest z kimkolwiek wojować. Ona nie ma takiego zamiaru.
Opinia autora może być niezgodna ze stanowiskiem redakcji.
Sputnik jest już w Telegramie! Dołącz do naszego kanału i jako pierwszy otrzymuj ciekawe informacje o tym, co się dzieje na świecie! Więcej na temat możliwości aplikacji Telegram tutaj.
Aktualności
0
Od najnowszychOd najstarszych
loader
Aby wziąć udział w dyskusji,
zaloguj się lub zarejestruj się
loader
Czaty
Заголовок открываемого материала