Военнослужащие ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода Азовсталь в Мариуполе - Sputnik Polska, 1920
Operacja wojskowa w Donbasie
24 lutego 2022 prezydent Rosji ogłosił rozpoczęcie operacji wojskowej w Donbasie.

Spojrzenie na historię regionów, które chcą przyłączyć się do Rosji - DRL, ŁRL, Chersoń i Zaporoże

Mapa Ukrainy
Mapa Ukrainy - Sputnik Polska, 1920, 23.09.2022
Doniecka i Ługańska Republiki Ludowe, które w 2014 roku ogłosiły niepodległość od Ukrainy, poinformowały 19 września o swoich planach przeprowadzenia referendów w sprawie przystąpienia do Rosji. Podobne plany ogłosiły następnego dnia administracje kontrolowanych przez Rosję części obwodów chersońskiego i zaporoskiego.
Referenda w sprawie akcesji do Rosji w Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej (DRL i ŁRL) oraz kontrolowanych przez Rosję częściach obwodów chersońskiego i zaporoskiego mają się odbyć od 23 do 27 września.

21 lutego Rosja uznała DRL i ŁRL za niepodległe państwa

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił 24 lutego rozpoczęcie specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie w odpowiedzi na apele o pomoc ze strony dwóch separatystycznych republik, których ludność, w większości rosyjskojęzyczna, była narażona na nasilające się ataki ze strony Kijowa. Rząd, który doszedł do władzy w wyniku zamachu stanu wspieranego przez Zachód w 2014 roku, w ciągu ośmiu lat zabił tysiące cywilów, a wszelkie próby pokojowego rozwiązania konfliktu, proponowane przez Rosję, udaremnili ukraińscy politycy.
W trakcie operacji wyzwolone zostały znaczne obszary DRL i całe terytorium ŁRL. Siły rosyjskie przejęły również kontrolę nad regionem Chersonia i azowską częścią regionu Zaporoża, przy czym w obu regionach utworzono nowe administracje. Od tego czasu rozpoczęły tam nadawanie rosyjskie stacje telewizyjne i radiowe, przywracane są połączenia handlowe i komunikacyjne z Krymem.
Referendum w DRL - Sputnik Polska, 1920, 23.09.2022
Operacja wojskowa w Donbasie
Sondaż: 97 procent mieszkańców Donbasu opowiada się za przyłączeniem do Rosji
DRL i ŁRL ogłosiły 20 września swoje plany jednoczesnego przeprowadzenia referendów w sprawie przyłączenia się do Rosji na prośby w tej sprawie. Kontrolowane przez Rosję części obwodów zaporoskiego i chersońskiego również ogłosiły plany przeprowadzenia podobnych referendów, licząc, że inicjatywa zaowocuje zabezpieczeniem terytoriów regionu, otwierając „nowe możliwości powrotu do pełnoprawnego, spokojnego życia”.

Według Władimira Rogowa, członka rady obywatelskiej obwodu zaporoskiego, obszar terytoriów wyzwolonych, na którym odbędą się referenda, wynosi około 113 tysięcy km2. Po przeprowadzeniu referendów akcesyjnych przez obwody ŁRL, DRL, chersoński i zaporoski, liczba ludności Rosji może potencjalnie wzrosnąć o pięć do sześciu milionów osób.

Doniecka Republika Ludowa (DRL)

Doniecka Republika Ludowa (w granicach obwodu donieckiego) położona jest w południowej części Niziny Wschodnioeuropejskiej. Od południa ma Morze Azowskie, graniczy z Ukrainą (obwody dniepropietrowski, zaporoski i charkowski), Rosją i Ługańską Republiką Ludową. Powierzchnia terytorium (w granicach obwodu donieckiego) wynosi 26,5 tys. km2. Według Głównego Departamentu Statystyki DRL, na dzień 1 marca 2022 roku, liczbę ludności szacuje się na około 2,198 mln osób. DRL jest republiką prezydencką, a jej trzema największymi miastami są Donieck, Makiejewka, Gorłowka.
Miasto Donieck wyrosło z osady górniczej na początku lat 60. XIX wieku. Status miasta uzyskało w maju 1917 roku, a pod koniec tego roku w czasie rewolucji ustanowiono w nim władzę radziecką. Od stycznia/lutego do marca 1918 roku Donieck był częścią Doniecko-Krzyworoskiej Republiki Radzieckiej w ramach Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (RSFSR). Na drugim Ogólnoukraińskim Kongresie Sowietów w dniach 17-19 marca 1918 r. został włączony do Ukraińskiej Republiki Sowieckiej.
Referendum - Sputnik Polska, 1920, 23.09.2022
Operacja wojskowa w Donbasie
Referendum w Donbasie: „Ludzie aktywnie głosują, czekaliśmy na to ponad osiem lat”
Po podpisaniu 3 marca 1918 r. traktatu brzesko-litewskiego między nowym bolszewickim rządem Rosji a mocarstwami centralnymi (Cesarstwem Niemieckim, Austro-Węgrami, Bułgarią i Imperium Osmańskim), który zakończył udział Rosji w I wojnie światowej, Donieck został zajęty przez wojska niemieckie pod koniec kwietnia 1918 r. Do końca 1918 roku miasto pozostawało częścią państwa ukraińskiego podczas rządów hetmana Pawła Skoropadskiego. W grudniu 1919 roku, podczas ofensywy rozpoczętej przez Armię Czerwoną, w Doniecku przywrócono władzę radziecką.
Od końca XIX wieku w regionie nastąpił rozkwit przemysłu, powstały zakłady metalurgiczne i maszynowe, linie kolejowe i kopalnie. 2 lipca 1932 roku obwód doniecki został utworzony jako część Ukraińskiej SRR. 3 czerwca 1938 roku został podzielony na obwody stalinowski i woroszyłowgradzki (obecnie ługański). Podczas II wojny światowej, 20 października 1941 roku Donieck został zajęty przez wojska niemieckie. Szacuje się, że w trzech obozach koncentracyjnych utworzonych przez faszystów w mieście i okolicach zginęło 92 tys. osób.
8 września 1943 roku Donieck został wyzwolony przez wojska radzieckie podczas operacji ofensywnej na Donbasie. Po upadku ZSRR w 1991 roku, terytorium będące obecnie Doniecką Republiką Ludową znalazło się w granicach Ukrainy. Jednak w 2014 roku w południowo-wschodnich regionach zaczęły wybuchać protesty, ponieważ ludzie byli coraz bardziej niezadowoleni z nowego przywództwa Ukrainy, po obaleniu ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza, dając początek kryzysowi ukraińskiemu, i wywołując wojnę domową w Donbasie.
Skutki ostrzału Doniecka - Sputnik Polska, 1920, 23.09.2022
Operacja wojskowa w Donbasie
W ukraińskich ostrzałach DRL wciąż giną cywile
13 kwietnia 2014 roku p.o. prezydenta Ukrainy Ołeksandr Turczynow ogłosił "operację antyterrorystyczną na dużą skalę" z udziałem wojska przeciwko przeważająco rosyjskojęzycznym regionom południowo-wschodnim. 11 maja 2014 roku w obwodzie donieckim przeprowadzono referendum w sprawie samostanowienia w obawie, że nowi politycy naruszą ich prawa do swobodnego używania języka rosyjskiego. 12 maja, na podstawie deklaracji suwerenności z 7 kwietnia, DRL proklamowała niepodległość. Oprócz Rosji niepodległość DRL uznały Ługańska Republika Ludowa, Republika Abchazji, Republika Osetii Południowej, Korea Północna i Syria.
Od 24 lutego 2022 roku większość DRL w jej granicach administracyjnych, w tym duże miasto portowe Mariupol, wyszła spod kontroli Kijowa. W całej swojej historii jako część Ukrainy gospodarka obwodu donieckiego była w przeważającej mierze skoncentrowana na przemyśle metalurgicznym, maszynowym, chemicznym i węglowym, elektroenergetycznym, spożywczym i lekkim. W DRL występują złoża węgla kamiennego; soli kamiennej; wapieni i dolomitów; glin ogniotrwałych i ceramicznych; kaolinu; rtęci; azbestu; gipsu; kredy; kamienia budowlanego i licowego.
W 2020 r. podstawą gospodarki DRL było hutnictwo (36%) i produkcja energii elektrycznej (27%). Przemysł spożywczy stanowił 12%, wydobycie surowców - 9%. Według Ministerstwa Przemysłu i Handlu DRL, gospodarka republiki jest zorientowana na eksport, a jej przedsiębiorstwa eksportują surówkę, pręt, stal walcowaną, koks, rury, kable i drut. Do głównych przedsiębiorstw należą Jenakiewskie Zakłady Metalurgiczne, Makiejewskie Zakłady Metalurgiczne oraz Jasinowate Zakłady Koksochemiczne.

Ługańska Republika Ludowa (ŁRL)

Ługańska Republika Ludowa (w granicach obwodu ługańskiego) położona jest w południowej części Niziny Wschodnioeuropejskiej, graniczy z Ukrainą (obwód charkowski), Rosją i DRL. Powierzchnia terytorium wynosi 26,7 tys. km2. Liczba ludności ŁRL (stan na 1 maja 2022 roku, według Państwowego Komitetu Statystycznego) wynosi około 1,39 mln osób. Największe miasta republiki to Ługańsk, Chrustalnyj, Ałczewsk.
Miasto Ługańsk powstało w latach 1795-1796 jako osada przy Ługańskiej Hucie Żelaza, budowanej na mocy dekretu carycy Katarzyny II. Przedsiębiorstwo powstało w celu zaopatrywania Floty Czarnomorskiej i twierdz nadmorskich w działa i pociski. W 1882 roku Zakład Ługański został połączony z miejscowością Kamienny Bród w miasto Ługańsk - centrum powiatu sławieńskiego guberni jekaterynosławskiej (1882-1920). 8 listopada 1917 roku w Ługańsku została ustanowiona władza radziecka. Podczas rewolucji i wojny domowej (1917-1922) w okresie kwiecień-listopad 1918 miasto było okupowane przez wojska niemieckie i austriackie.
Wysyłanie pomocy humanitarnej do mieszkańców obwodów DRL i ŁRL - Sputnik Polska, 1920, 23.09.2022
Świat
Wybór ludzi jest z góry znany. Politolog o referendach w sprawie przyłączenia do Rosji
24 grudnia 1919 roku oddziały Armii Czerwonej ostatecznie wyzwoliły miasto. Przez lata Ługańsk był ośrodkiem administracyjnym, powiatowym i rejonowym obwodu donieckiego, a następnie rejonu donieckiego Ukraińskiej SRR. Obwód Ługański powstał 3 czerwca 1938 roku jako obwód woroszyłowgradzki po wydzieleniu go z obwodu donieckiego. W 1958 roku został przemianowany na Ługański. Podczas II wojny światowej 17 lipca 1942 Ługańsk został zajęty przez wojska niemieckie. Został wyzwolony 14 lutego 1943 roku podczas operacji ofensywnej Woroszyłowgrad. Po upadku ZSRR terytorium dzisiejszej Ługańskiej Republiki Ludowej stało się częścią Ukrainy.
W 2014 roku działania nowego kierownictwa Ukrainy wzbudziły na terytorium Ługańska takie same nastroje jak w obwodzie donieckim, a w południowo-wschodnich regionach kraju wybuchły protesty. 11 maja 2014 roku w obwodzie ługańskim odbyło się referendum w sprawie samostanowienia, a 12 maja 2014 roku proklamowano niepodległość. W wyniku rosyjskiej operacji specjalnej rozpoczętej 24 lutego wyzwolono całe terytorium republiki w jej granicach administracyjnych. Potencjał przemysłowy Ługańskiej Republiki Ludowej opiera się na gałęziach przemysłu ciężkiego, takich jak przemysł maszynowy, chemiczny, petrochemiczny, spożywczy, drzewny, włókienniczy i materiałów budowlanych. W 2021 roku 73% eksportu ŁRL stanowiły wyroby metalurgiczne, a wiodącymi przedsiębiorstwami były Krasnodonugol, Rovenkiantracyt i Alczewskie Zakłady Metalurgiczne.

Obwód chersoński

Obwód chersoński, położony w strefie stepowej, geograficznie graniczy na północy z obwodem dniepropietrowskim Ukrainy, na południu z Półwyspem Krymskim, na wschodzie z obwodem zaporoskim, a na zachodzie z obwodem mikołajowskim Ukrainy. Całkowita powierzchnia obwodu wynosi 28,5 tys. km2. Jego terytorium podzielone jest przez dolny bieg Dniepru na dwie części - prawobrzeżną i lewobrzeżną. Obwód chersoński ma dostęp do Morza Azowskiego od południowego wschodu i do Morza Czarnego od południowego zachodu. Nad Morzem Czarnym znajdują się tam porty Chersoń i Skadowsk.
Chersoń, Nowa Kachowka, Kachowka to jedne z największych miast tego regionu. Caryca Katarzyna II postanowiła założyć miasto Chersoń 29 czerwca 1778 roku, na miejscu fortyfikacji zbudowanej przez wojska rosyjskie podczas wojny rosyjsko-tureckiej (1735-1739). W latach 1785-1794 w Chersoniu znajdowała się administracja Floty Czarnomorskiej (w 1794 r. została przeniesiona do Mikołajowa wraz z wojskowym budownictwem okrętowym). Po rewolucji, od listopada 1917 do stycznia 1918, miasto znajdowało się pod kontrolą władz Ukraińskiej Republiki Ludowej.
Kobieta z Doniecka  - Sputnik Polska, 1920, 22.09.2022
Wideo
Kobieta opowiada, jak ukraińskie wojsko ostrzelało jej dom
Władza radziecka została ustanowiona pod koniec stycznia 1918 roku. Podczas wojny domowej 1917-1922, w dniach 9-10 marca 1919 roku, Chersoń został zdobyty przez oddziały atamana Nikołaja Grigoriewa. 3 lutego 1920 roku został zajęty przez oddziały Armii Czerwonej. Chersoń był miastem powiatowym województw chersońskiego (1920), mikołajewskiego (1920-1922) i odeskiego (1922-1923) Ukraińskiej SRR. Następnie Chersoń stał się centrum rejonowym obwodu mikołajewskiego (1937-1944) Ukraińskiej SRR.
Podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 19 września 1941 r. Chersoń został zajęty przez wojska niemieckie. Został wyzwolony przez wojska radzieckie 13 marca 1944 r. Obwód chersoński został utworzony 30 marca 1944 roku na mocy dekretu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR "O utworzeniu obwodu chersońskiego jako części Ukraińskiej SRR."
W czasach przedrewolucyjnych terytorium to było typowym regionem agrarnym, a przemysł reprezentowany był głównie przez przetwórstwo surowców rolnych, drobny przemysł stoczniowy i produkcję narzędzi rolniczych. W latach socjalistycznych obwód chersoński stał się zarówno regionem przemysłowym, jak i rolniczym, szczycącym się wysoko rozwiniętym przemysłem maszynowym, rafineryjnym, lekkim i spożywczym. Region był zaopatrywany w energię elektryczną przez Kachowską Elektrownię Wodną i Chersońską Elektrownię Cieplną.
W trakcie rosyjskiej specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie wojska rosyjskie przejęły kontrolę nad regionem chersońskim.

Obwód zaporoski

Obwód zaporoski graniczy z obwodami chersońskim, dniepropietrowskim i donieckim, zajmując terytorium o powierzchni 27,2 tys. km2. Podzielony jest na trzy strefy przyrodniczo-rolnicze: stepową (50,8%), stepową jałową (34,8%) i stepową suchą (14,4%). Południowe granice regionu obmywane są przez Morze Azowskie, którego linia brzegowa w granicach regionu przekracza 300 kilometrów. Duże miasta regionu to Zaporoże, Melitopol, Berdiańsk, Tokmak i Enerhodar.
Historia Zaporoża sięga XVIII wieku. W 1768 roku caryca Rosji Katarzyna II rozpoczęła wojnę z Imperium Osmańskim, a w 1770 roku podjęła decyzję o budowie tzw. dnieprzańskiej linii obronnej. Siedem fortec od dopływów Dniepru do Morza Azowskiego miało zapewnić ochronę przed atakami Tatarów krymskich. Najbardziej wysunięta na północ i największa Twierdza Aleksandrowska została nazwana na cześć dowódcy 1 armii rosyjskiej Aleksandra Golicyna. W 1873 roku wybudowano odnogi kolei do Jekaterynosławia (obecnie Dniepr), a następnie do Sewastopola. Tym samym Aleksandrowsk stał się węzłem tranzytu zboża przez Odessę do Europy.
Co ludzie myślą o referendum  - Sputnik Polska, 1920, 23.09.2022
Wideo
Czy mieszkańcy DRL i ŁRL chcą przyłączyć się do Rosji?
Na przełomie XIX i XX wieku Aleksandrowsk stał się centrum przemysłu maszynowego. Podczas wojny domowej (1917-1922) w kwietniu-listopadzie 1918 roku Aleksandrowsk został zajęty przez wojska niemiecko-austriackie. Miasto kolejno przechodziło z rąk do rąk, a w latach 1919-1920 było kilkakrotnie zdobywane przez oddziały ukraińskiego anarchistycznego rewolucjonisty Nestora Machno. W styczniu 1920 roku Aleksandrowsk został zajęty przez oddziały Armii Czerwonej i do 1921 roku został przemianowany na Zaporoże. W latach 1921-1922 stał się centrum obwodu zaporoskiego Ukraińskiej SRR. W 1939 roku miasto stało się centrum nowo utworzonego obwodu zaporoskiego.
Po wybudowaniu w latach 1927-1932 DneproGES, czyli Dnieprzańskiej Elektrowni Wodnej, największej elektrowni wodnej na Dnieprze, Zaporoże stało się jednym z największych ośrodków metalurgii żelaznej, nieżelaznej i energetyki w ZSRR. Wraz z rozpoczęciem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej przedsiębiorstwa miasta przestawiły się na produkcję wojskową. W latach 1941-1943 miasto było zajęte przez wojska niemieckie. Podczas okupacji zginęło tam ponad 44 tys. mieszkańców, a wszystkie budynki przemysłowe zostały zniszczone. Miasto zostało wyzwolone od faszystów przez wojska radzieckie w 1943 roku. Od 1991 roku, po rozpadzie ZSRR, Zaporoże jest regionem Ukrainy.
Zaporoże jest jednym z największych producentów produktów rolnych i wyrobów przemysłu spożywczego. Co najmniej 12% pszenicy i 16% ukraińskiego jęczmienia było uprawiane w tym regionie, bogatym w czarnoziem. W regionie rozwinięta jest metalurgia żelaza i metali nieżelaznych, budowa maszyn, energetyka, przemysł chemiczny i petrochemiczny, spożywczy i lekki, rolnictwo, produkcja farmaceutyczna. Działa tu ponad 160 dużych przedsiębiorstw przemysłowych, w tym producent stali i żelaza "Zaporożstal". Region produkuje również około 25% energii elektrycznej Ukrainy.
W mieście Enerhodar znajduje się Zaporoska Elektrownia Jądrowa. Elektrownia została zbudowana w latach 80. ubiegłego wieku. Od uruchomienia szóstego bloku energetycznego w 1996 roku stała się największą elektrownią jądrową w Europie i trzecią na świecie. Jest ona ostrzeliwana przez wojska ukraińskie od prawie dwóch miesięcy, mimo apeli Moskwy o zaprzestanie, by zapobiec katastrofie nuklearnej. Tymczasem Kijów ostrzeliwał obiekt w celu przeprowadzenia prowokacji i zrzucenia winy za ewentualną katastrofę na Rosję. W ostatnim raporcie MAEA na temat sytuacji w elektrowni jądrowej wezwano do zaprzestania ostrzeliwania obiektu w obliczu międzynarodowych obaw o możliwość wystąpienia katastrofy nuklearnej.
Podczas operacji wojskowej na Ukrainie, rozpoczętej przez Moskwę 24 lutego, elektrownia atomowa i okoliczne tereny znalazły się pod kontrolą sił rosyjskich. Rosyjskie wojsko przejęło też kontrolę nad azowską częścią Zaporoża, co stanowi ponad 70 proc. terytorium tego regionu.
Wymiana jeńców między DRL i ŁRL a Ukrainą - Sputnik Polska, 1920, 22.09.2022
Operacja wojskowa w Donbasie
MO Rosji: w ramach wymiany jeńców powróciło 55 żołnierzy Sił Zbrojnych Rosji i donbaskich republik
Po wprowadzeniu ograniczeń przez Unię Europejską strona pl.sputniknews.com, a także strony Sputnik Polska na Facebooku i YouTube nie są dostępne w UE. Blokadę można ominąć, korzystając z aplikacji VPN na urządzeniu mobilnym lub komputerze. Natomiast nasze materiały wideo można znaleźć w serwisie Odysee. Zostań z nami!
Aktualności
0
Aby wziąć udział w dyskusji,
zaloguj się lub zarejestruj się
loader
Czaty
Заголовок открываемого материала