Polityka Prywatności

Federalne Państwowe Zjednoczone Przedsiębiorstwo Międzynarodowa Agencja Informacyjna "Rossiya Segodnya" (w dalszej części – Agencja, "my", "nasz/nasze") zarejestrowane pod adresem: 119021, Rosja, Moskwa, Bulwar Zubowski, d. 4 przywiązuje dużą wagę do kwestii ochrony Państwa życia prywatnego i bezpieczeństwa danych osobowych.
Polityka Prywatności została opracowana zgodnie z wymogami regulacyjnych aktów prawnych Federacji Rosyjskiej w zakresie ochrony danych osobowych oraz normami prawa międzynarodowego, w tym między innymi, ale nie tylko: Ustawy Federalnej z dnia 27.07.2006 r. nr 152-FZ "O danych osobowych" Federacji Rosyjskiej, regulacje GDPR - Rozporządzenie N Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku "O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."
W porę podejmujemy kroki w celu ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności (dalej - "Polityka") i obowiązującym prawem oraz zapewniamy, że przetwarzanie i ochrona danych osobowych spełnia wysokie światowe standardy.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką, aby zrozumieć cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz w jaki sposób możecie skorzystać ze swoich praw w związku z danymi osobowymi przetwarzanymi przez Agencję.
Staraliśmy się, aby Polityka była jak najłatwiejsza do zrozumienia.
Polityka jest zatwierdzana w rosyjskojęzycznej redakcji i w razie potrzeby tłumaczona na języki obce.
Jeśli pojawią się pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich ochrony, propozycje dotyczące lepszej prezentacji Polityki, a także zapytanie odnośnie tej redakcji, mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób określony w rozdziale 13 "Kontakty".
1. Zakres zastosowania
Niniejsza Polityka ma na celu poinformowanie Was o naszych praktykach dotyczących gromadzenia i przetwarzania Waszych danych osobowych, gdy korzystacie z naszego zasobu informacyjnego (strona internetowa, aplikacja mobilna), a także gdy wykonujemy czynności niezwiązane z korzystaniem z zasobu informacyjnego.
Procesy, których dotyczy Polityka, zostały wymienione w rozdziale 5 "Powiadomienie o poufności".
Zwróćcie uwagę, że nasze zasoby informacyjne (strona internetowa, aplikacja mobilna) mogą zawierać linki do zasobów innych usługodawców, których nie kontrolujemy i które nie są objęte niniejszą Polityką.
Wymagamy od naszych partnerów ostrożnego obchodzenia się z danymi użytkowników i współpracujemy tylko z firmami o potwierdzonej reputacji.
2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Nie przetwarzamy Waszych danych osobowych dotyczących rasy, narodowości, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, stanu zdrowia, życia intymnego, cech biologicznych, przy pomocy których można określić Waszą tożsamość.
Nie zajmujemy się gromadzeniem Waszych danych osobowych z publicznie dostępnych źródeł, jeśli nie jest to przewidziane w obowiązującym ustawodawstwie, dotyczącym działalności mediów.
3. Kategorie podmiotów danych osobowych
Do podmiotów danych osobowych zaliczają się pracownicy Agencji i jej przedstawicielstw, oddziałów, biur korespondencyjnych, użytkownicy stron internetowych, aplikacji mobilnych i usług Agencji, partnerzy, klienci, kontrahenci Agencji i ich przedstawiciele, dziennikarze, blogerzy (osoby fizyczne, które rozwijają osobistą stronę internetową, stronę w mediach społecznościowych, platformę wydawniczą), przedstawiciele mediów, uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Agencję, inne podmioty danych osobowych do zapewnienia realizacji celów przetwarzania danych osobowych.
Cele przetwarzania danych osobowych są wymienione w rozdziale 5 "Powiadomienie o poufności".
Agencja przetwarza dane osobowe osób, które osiągnęły pełnoletniość.
4. Gromadzenie danych osobowych niepełnoletnich
Nasze zasoby informacyjne (strona internetowa, aplikacja mobilna) nie są przeznaczone do przetwarzania danych osobowych osób niepełnoletnich, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa lub za zgodą rodziców lub osób ich zastępujących.
Niepełnoletni to osoba, która nie ukończyła 18. roku życia, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
Jeśli mają Państwo podstawy ku temu, by przypuszczać, że dziecko udostępniło nam swoje dane osobowe, prosimy o kontakt w sposób określony w rozdziale 13 "Kontakty".
5. Powiadomienie o poufności
5.1. Przetwarzanie danych osobowych przez zasoby informacyjne Agencji z identyfikacją Waszej tożsamości.
Zasób informacyjny (strona internetowa, aplikacja mobilna) Agencji przetwarza dane osobowe do Waszej identyfikacji jako osoby fizycznej w celu realizacji następujących celów:
5.1.1. Zapewnienie funkcjonalności profilu na stronie informacyjnej.
Przez stronę informacyjną należy rozumieć portal internetowy Agencji, który specjalizuje się w gromadzeniu i udostępnianiu wiadomości lub materiałów informacyjnych.
Cel przetwarzania danych osobowych.
Zapewnienie możliwości udziału w dyskusjach, komentowaniu wiadomości.
Dane osobowe, które są przetwarzane w określonym celu.
Aby zarejestrować się w serwisie należy podać: imię lub nick oraz adres e-mail.
Po utworzeniu profilu możecie dodać dodatkowe informacje na swoim profilu: zdjęcie, wiek, płeć, datę urodzenia, kraj, Google ID lub Apple ID albo ID konta serwisu społecznościowego. Dodatkowe informacje nie są obowiązkowe.
Jeśli podałeś Google ID lub Apple ID albo ID konta serwisu społecznościowego, witryna będzie przetwarzać informacje z Twojego konta w serwisie społecznościowym: imię, nazwisko, zdjęcie, datę urodzenia, płeć, adres e-mail, subskrypcje.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Wasza zgoda.
Okres przechowywania danych osobowych.
Do czasu usunięcia przez Was konta lub wycofania zgody (usunięcie danych).
Procedura cofnięcia zgody została określona w punkcie 8.7. "Prawo do wycofania zgody".
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim.
Jeśli w ustawieniach konta podałeś swój Google ID, Apple ID, ID konta w serwisie społecznościowym, dane osobowe są przekazywane podmiotom trzecim, a mianowicie Google LLC (Firebase, Google Analytics); Twitter Inc. (Twitter); ООО "V Kontakte" (Vkontakte), Apple Inc.
Udostępnienie osobom trzecim nie odbywa się, jeśli ustawienia Waszego konta osobistego nie obejmują informacji o mediach społecznościowych.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowym.
Jeśli zostały udostępnione informacje o mediach społecznościowych w ustawieniach Waszego konta osobistego, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terytorium Federacji Rosyjskiej, USA i innych państw, w których obecny jest dostawca usługi serwisu społecznościowego.
W przypadku braku informacji o mediach społecznościowych w ustawieniach Waszego konta osobistego przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko na terytorium Federacji Rosyjskiej.
5.1.2. Zapewnienie funkcjonalności konta osobistego na stronie internetowej Serwisu.
Serwis należy rozumieć jako zasób informacyjny Agencji, na którym znajdują się produkty informacyjne w formacie cyfrowym (zdjęcia, wideo, audio itp.) stworzone przez Agencję w celu ich dalszego wykorzystania i późniejszej dystrybucji.
Cel przetwarzania danych osobowych.
Udzielenie licencji na korzystanie z materiałów fotograficznych, graficznych, infograficznych i audiowizualnych.
Dane osobowe, które są przetwarzane w określonym celu.
Imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, login, nazwa firmy, branża firmy, miasto, kraj, miejsce pracy, stanowisko, kod pocztowy, adres, numer telefonu kontaktowego.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Umowa (umowa licencyjna).
Okres przechowywania danych osobowych.
Do czasu obowiązywania umowy (umowy licencyjnej).
Po rozwiązaniu umowy zostaje ona przekazana do archiwizacji wewnętrznej. Okres przechowywania umowy jest określony przez wewnętrzną nomenklaturę zgodnie z wymogami obowiązującego ustawodawstwa.
Udostępnienie danych osobom trzecim.
Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowym.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej.
5.1.3. Udostępnienie organizacji funkcjonalności konta osobistego na komercyjnym zasobie informacyjnym.
Cel przetwarzania danych osobowych.
Świadczenie usług komercyjnych.
Dane osobowe, które są przetwarzane w określonym celu.
E-mail, organizacja, login, informacje o wykorzystywanych kanałach informacyjnych.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Umowa (umowa licencyjna).
Okres przechowywania danych osobowych.
Do czasu obowiązywania umowy (umowy licencyjnej).
Po rozwiązaniu umowy zostaje ona przekazana do archiwizacji wewnętrznej. Okres przechowywania umowy jest określony przez wewnętrzną nomenklaturę zgodnie z wymogami obowiązującego ustawodawstwa.
Udostępnienie danych osobom trzecim.
Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej.
5.1.4. Organizowanie konkursów lub innych wydarzeń.
Cel przetwarzania danych osobowych.
Przeprowadzanie konkursów i akcji marketingowych.
Dane osobowe, które są przetwarzane w określonym celu.
ID kont w mediach społecznościowych, nazwisko, imię, wiek, kraj, dane o kontaktach z komunikatorów internetowych i mediów społecznościowych, numery telefonów kontaktowych, adres e-mail, zdjęcia, filmy.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Zasady udziału w konkursie lub innym wydarzeniu.
Okres przechowywania danych osobowych.
Do zakończenia wydarzenia.
Dane zwycięzców są przetwarzane do momentu wręczenia im nagród.
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim.
W przypadku zaangażowania osób trzecich do organizacji wydarzeń (partnerzy, platformy zewnętrzne) lub wręczenia nagród (usługi pocztowe, kurierskie lub partnerzy), dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim.
Podczas organizacji wszystkich etapów konkursu, w tym przekazaniu nagród zwyciężcom, Agencja nie przekazuje samodzielnie danych osobowych podmiotom trzecim.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
W przypadku osób trzecich lub organizacji międzynarodowych (partnerzy, platformy zewnętrzne) lub wręczenia nagród (usługi pocztowe i kurierskie lub partnerzy) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terytorium Federacji Rosyjskiej i państw właściwych dla osób trzecich.
W przypadku braku zaangażowania osób trzecich przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej.
5.1.5. Wysyłanie newsletterów i powiadomień e-mail.
Cel przetwarzania danych osobowych.
Realizacja rozsyłania newsettlerów.
Dane osobowe, które są przetwarzane w określonym celu.
Nazwisko, imię, adres poczty elektronicznej, miejce przebywania, dane klienta pocztowego.
Podstawa prawna przetwarzania Waszych danych osobowych.
Wasza zgoda.
Okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe są przechowywane do wycofania zgody.
Procedura cofnięcia zgody została określona w punkcie 8.7. "Prawo do wycofania zgody".
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim.
The Rocket Science Group (Mailchimp); SendPulse Inc. (Sendpulse).
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terytorium Federacji Rosyjskiej, USA, Niemiec i Litwy.
5.1.6. Zapewnienie możliwości otrzymania informacji zwrotnej.
Cel przetwarzania danych osobowych.
Rozpatrywanie wiadomości (skargi, propozycji) od osoby fizycznej lub przedstawiciela organizacji.
Dane osobowe, które są przetwarzane w określonym celu.
Nazwisko, imię, miejsce pracy i stanowisko, adres, kraj, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Zapewnienie możliwości otrzymania informacji zwrotnej w celu rozwiązania Waszego problemu.
Okres przechowywania danych osobowych.
Do momentu rozwiązania skierowanego do nas problemu.
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim.
Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej.
5.2. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą zasobów informacyjnych Agencji bez identyfikacji Waszej tożsamości.
Nasze zasoby informacyjne automatycznie gromadzą dane bez identyfikowania Was jako osoby fizycznej, aby osiągnąć następujące cele:
5.2.1 Analiza zachowań użytkowników zasobów informacyjnych (stron internetowych i aplikacji mobilnych) z wykorzystaniem wewnętrznych systemów analitycznych.
Cel przetwarzania danych osobowych.
Usprawnienie pracy strony/aplikacji mobilnej, udostępnianie treści, wyświetlanie najbardziej relewantnych materiałów informacyjnych, wyświetlanie ukierunkowanej reklamy na stronie Agencji i w sieciach reklamowych.
Dane osobowe, które są przetwarzane w określonym celu.
Cookie, adres IP, informacje o lokalizacji, typ i wersja systemu operacyjnego, typ i wersja przeglądarki, typ urządzenia i rozdzielczość ekranu, źródło, skąd przyszedł użytkownik na stronę, z jakiej strony internetowej lub która reklama go do tego skłoniła, język systemu operacyjnego i przeglądarki, aktywność użytkownika w Internecie.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Uzasadnione zainteresowanie.
Podczas gromadzenia Waszych danych kierujemy się naszym uzasadnionym zainteresowaniem, ponieważ w tym przypadku inne podstawy nie mają zastosowania. Nasza działalność jest uzależniona od Waszego zainteresowania udostępnianymi przez nas treściami, wygody korzystania z nich.
Analiza zachowania użytkowników na naszym zasobie informacyjnym jest powszechną praktyką stosowaną przez media, w tym względzie polegamy na Waszej świadomości w tym temacie. Potwierdzamy, że analiza Waszych danych ma na względzie osiągnięcie wyznaczonych celów, nie wpływa znacząco na Wasze prawa i wolności.
Okres przechowywania danych osobowych.
Okres przechowywania zależy od rodzaju pliku cookie.
Opis typów plików cookies można znaleźć w tabeli plików cookies.
Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim.
Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowym.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej.
5.2.2. Analiza zachowania użytkowników na naszym zasobie informacyjnym (strona i aplikacj amobilna) przy pomocy zewnętrznych źródeł.
Cel przetwarzania danych osobowych.
Usprawnienie pracy strony/aplikacji mobilnej, udostępnianie treści, wyświetlanie najbardziej relewantnych materiałów informacyjnych, wyświetlanie ukierunkowanej reklamy.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu.
Cookie, adres IP, informacje o lokalizacji, typ i wersja systemu operacyjnego, typ i wersja przeglądarki, typ urządzenia i rozdzielczość ekranu, źródło, z którego użytkownik przyszedł na witrynę, z jakiej strony internetowej lub która reklama go do tego skłoniła, język systemu operacyjnego i przeglądarki, aktywność użytkownika w Internecie.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Wasza zgoda.
Okres przechowywania danych osobowych.
1) Do czasu wygaśnięcia pliku cookie, w zależności od typu pliku cookie. Okres przechowywania według typu pliku cookie można sprawdzić w tabeli plików cookie.
2) Do wycofania zgody (odmowa przetwarzania).
Procedura cofnięcia zgody została określona w punkcie 8.7. "Prawo do wycofania zgody".
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim.
Aby osiągnąć ten cel, wykorzystuje się podłączenie do zasobów informacyjnych podmiotów zewnętrznych.
Serwisy te mają możliwość gromadzenia Państwa danych osobowych w celu przeprowadzenia analizy. W takim przypadku przetwarzanie Państwa danych osobowych podlega Polityce Prywatności podmiotów zewnętrznych.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terytorium Federacji Rosyjskiej, USA, Egiptu i innych krajów świadczenia usług przez serwisy zewnętrzne.
5.3. Przetwarzanie danych w ramach działalności Agencji bez wykorzystania zasobów informacyjnych.
Przetwarzamy Wasze dane osobowe bez korzystania z zasobów informacyjnych w celu realizacji następujących celów:
5.3.1. Akredytacja przedstawiciela mediów, blogera na własne wydarzenie Agencji lub wydarzenie organizowane przez Agencję.
Cel przetwarzania danych osobowych.
Akredytacja przedstawiciela mediów, blogera na własne wydarzenie Agencji lub wydarzenie organizowane przez Agencję.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu.
Nazwisko, imię, płeć, obywatelstwo, dane dokumentu tożsamości, zdjęcie, kopie stron paszportu, miejsce pracy i stanowisko, kategoria i numer wizy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, cel wjazdu.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Wasza zgoda.
Okres przechowywania danych osobowych.
W okresie akredytacji i w ciągu roku po zakończeniu akredytacji.
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim.
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim ma miejsce, jeśli są one zaangażowane w proces przeprowadzenia wydarzenia Agencji.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terytorium Federacji Rosyjskiej i kraju, gdzie odbywa się wydarzenie.
5.3.2. Zaproszenie na wydarzenie Agencji.
Cel przetwarzania danych osobowych.
Organizacja wydarzenia Agencji.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu.
Nazwisko, imię, zdjęcie, miejsce pracy i stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, informacje o stopniach naukowych, biografia, informacje o kontaktach w komunikatorach internetowych i sieciach społecznościowych.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Wasza zgoda.
Okres przechowywania danych osobowych.
Do zakończenia wydarzenia.
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim.
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim ma miejsce, jeśli są one zaangażowane w proces przeprowadzenia wydarzenia Agencji.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terytorium Federacji Rosyjskiej i kraju, gdzie odbywa się wydarzenie.
5.3.3. Przetwarzanie danych przedstawicieli partnerów, kontrahentów i klientów Agencji.
Cel przetwarzania danych osobowych.
Zawarcie, wykonanie i rozwiązanie umowy cywilnej; uzgodnienie umowy z kontrahentem.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu.
Nazwisko, imię, miejsce pracy i stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Działania mające na celu zawarcie umowy, a także wykonanie umowy (dowolny rodzaj umowy).
Okres przechowywania danych osobowych.
Do zawarcia umowy, do wygaśnięcia umowy.
Po rozwiązaniu umowy zostaje ona przekazana do archiwizacji wewnętrznej. Okres przechowywania umowy określa wewnętrzny wykaz akt zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim.
Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej.
5.3.4. Produkcja materiałów w ramach działalności mediów.
Cel przetwarzania danych osobowych.
Prowadzenie działań medialnych.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu.
Nazwisko, imię, miejsce pracy i stanowisko, zdjęcie, nagranie audio wywiadu, nagranie wideo wywiadu lub wystąpienia, biografia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, informacje o kontaktach w komunikatorach internetowych i sieciach społecznościowych.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Prawnie uzasadniony interes.
Podczas gromadzenia Waszych danych kierujemy się naszym prawnie uzasadnionym interesem, ponieważ w tym przypadku inne podstawy nie mają zastosowania. Nasza działalność opiera się na operatywnym reagowaniu na wydarzenia w różnych sferach życia społeczeństwa i ich prezentacji w formie materiałów informacyjnych. Przy tworzeniu materiałów w ramach działalności media mogą wykorzystywać dane osobowe. Te dane osobowe stają się publicznie dostępne, jeśli nie narusza to praw i wolności osoby fizycznej, w tym względzie polegamy na Waszej świadomości w tym temacie.
Okres przechowywania danych osobowych.
Bezterminowo, w ramach działalności dziennikarskiej mediów.
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim.
Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej.
5.3.5. Realizacja wysyłki dla przedstawicieli mediów.
Cel przetwarzania danych osobowych.
Realizacja wysyłki informacyjnej.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu.
Nazwisko, imię, miejsce pracy, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, kraj.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Wasza zgoda.
Okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe są przechowywane do wycofania zgody.
Procedura cofnięcia zgody została określona w punkcie 8.7. "Prawo do wycofania zgody".
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim.
Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej.
6. Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji, w tym profilowanie
Aby osiągnąć nasze cele, dla których przetwarzamy Wasze dane osobowe, nie podejmujemy automatycznie indywidualnych decyzji, w tym profilowania.
7. Niszczenie danych osobowych
Dane osobowe są niszczone po osiągnięciu celu przetwarzania, po upływie okresu przechowywania, po wycofaniu zgody osoby, której dane dotyczą, lub po rozwiązaniu umowy, chyba że obowiązujące prawo przewiduje inne warunki. Dane osobowe są również niszczone w przypadku wykrycia ich nieuprawnionego przetwarzania.
8. Wasze prawa
8.1. Prawo dostępu do informacji o Was.
Macie prawo otrzymać od nas informacje o przetwarzaniu Waszych danych osobowych: celach przetwarzania, kategoriach, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, w tym z innych państw lub organizacji międzynarodowych, okresie przechowywania, warunkach zakończenia przetwarzania, źródle otrzymania danych osobowych.
Macie prawo otrzymać od nas elektroniczną kopię swoich danych w powszechnie używanym formacie, które są przez nas przetwarzane elektronicznie, w przypadku gdy prawo to jest wyraźnie określone przez obowiązujące prawo.
8.2. Prawo do poprawiania danych osobowych.
Jeśli Wasze dane osobowe są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, macie prawo zażądać od nas ich niezwłocznego poprawienia lub, w stosownych przypadkach, macie prawo do ich samodzielnej korekty, na przykład w ustawieniach Waszego konta osobistego.
Gdy poprawimy Wasze dane osobowe, powiadomimy Was o tym.
8.3. Prawo do usunięcia danych osobowych.
Macie prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia Waszych danych osobowych lub, w stosownych przypadkach, do samodzielnego ich usunięcia, na przykład w ustawieniach konta osobistego.
Jeśli nie możemy usunąć Waszych danych osobowych, depersonalizujemy je w taki sposób, aby niemożliwe było ustalenie ich właściciela.
Powiadomimy Was o usunięciu lub depersonalizacji Waszych danych osobowych.
8.4. Prawo do ograniczenia (zablokowania) przetwarzania.
Macie prawo zażądać od nas ograniczenia (zablokowania) przetwarzania Waszych danych osobowych. Można skorzystać z tego prawa tylko w następujących przypadkach:
1) dokładność danych osobowych zostanie przez Was podważona w okresie, który pozwala nam zweryfikować dokładność tych danych;
2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a ich właściciel sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i prosi o ograniczenie ich wykorzystania;
3) nie mamy już potrzeby przetwarzania Waszych danych osobowych, ale potrzebujecie ich do ustalenia, wdrożenia lub ochrony wymogów prawnych;
4) sprzeciwiacie się przetwarzaniu przed sprawdzeniem tego, że nasze podstawy prawne przewyższają Wasze podstawy.
W trakcie ustalania ograniczeń (blokowania) przetwarzania Waszych danych osobowych proces przetwarzania przez nas zostaje wstrzymany do czasu zniesienia blokady, ale jednocześnie będziemy przechowywać Wasze dane osobowe.
Możecie znieść ograniczenie (blokadę) przetwarzania Waszych danych osobowych w dowolnym momencie, wysyłając zapytanie w sposób określony w rozdziale 13 "Kontakty".
8.5. Prawo do przenoszenia danych.
Macie prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, a także prawo do przekazania tych danych innej organizacji.
Możecie skorzystać z tego prawa, gdy Wasze dane są przetwarzane w formie elektronicznej na podstawie Waszej zgody lub podpisanej umowy, w której jesteście jedną ze stron i prawo to jest wyraźnie określone przez obowiązujące prawo i technicznie wykonalne.
8.6. Prawo do sprzeciwu.
Macie prawo w dowolny momencie, na podstawie uzasadnionego sprzeciwu, nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przy:
1) wykonywaniu zadań w interesie publicznym lub wdrożeniu powierzonych nam oficjalnych uprawnień;
2) prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez nas lub osobę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy takie interesy są niezbędne do ochrony Waszych praw i wolności.
Nie będziemy przetwarzać Waszych danych osobowych, jeśli nie będziemy w stanie przedstawić istotnych podstaw prawnych do ich przetwarzania.
Możecie również w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowaniu, jeśli taki sprzeciw jest wyraźnie określony przez obowiązujące prawo.
8.7. Prawo do wycofania zgody.
Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Waszej zgody, to macie prawo ją wycofać. Wdrażamy funkcjonalność prostego cofnięcia zgody:
1) wycofanie zgody na newslettery.
Możecie wycofać swoją zgodę na kilka sposobów:
a) klikając na link "Zrezygnuj z subskrypcji", który znajduje się w każdym wysłanym e-mailu;
b) wysyłając rezygnację z newsletterów, wysyłając odpowiedź na e-maila;
c) wyłączając wysyłkę newsletterów, w stosownych przypadkach, samodzielnie w ustawieniach profilu.
2) wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez profil na stronie.
Możecie wycofać swoją zgodę na kilka sposobów:
a) poprzez usunięcie profilu w ustawieniach konta na stronie (link "Usuń konto" w sekcji "Ustawienia");
b) wysyłając do nas rezygnację w sposób, określony w rozdziale 13 "Kontakty"
3) wycofanie zgody na przetwarzanie plików cookies (odmowa przetwarzania plików cookies).
Możecie wycofać swoją zgodę (odmówić przetwarzania) poprzez dezaktywację kategorii przetwarzania Waszych danych osobowych za pomocą ustawień śledzenia na stronie internetowej lub postępując zgodnie z instrukcją, zawartą w "Polityce dotyczącej wykorzystania plików cookie i automatycznego logowania". W zależności od rodzaju plików cookie, mogą one zostać usunięte automatycznie po zamknięciu przeglądarki na urządzeniu użytkownika. Jeśli automatyczne usuwanie nie jest przewidziane, przetwarzanie ustaje w momencie wycofania zgody.
4) wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezwiązanych z korzystaniem z zasobów informacyjnych.
Możecie wycofać swoją zgodę, wysyłając do nas rezygnację w sposób określony w rozdziale 13 "Kontakty".
8.8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
Macie prawo do złożenia skargi do uprawnionego organu nadzorczego swojego kraju, jeśli pojawią się u Was jakiekolwiek wątpliwości co do tego, w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane, chronimy i przestrzegamy Waszych praw.
Jeśli jesteś obywatelem Federacji Rosyjskiej lub przebywasz w Federacji Rosyjskiej, dane kontaktowe organu nadzorczego znajdziesz na stronie Roskomnadzoru.
Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej lub przebywasz na terenie Unii Europejskiej, dane kontaktowe organu nadzorczego znajdziesz na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych.
Jeśli jesteś obywatelem państwa, które nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej lub jeśli przebywasz na terytorium tego państwa, dane kontaktowe organu nadzorczego znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej właściwego organu tego państwa.
8.9. Prośba o dodatkowe informacje dotyczące identyfikacji podmiotu danych.
Jeśli podane przez Was informacje są niewystarczające do realizacji Waszych praw, możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu uwierzytelnienia tożsamości. Staramy się prosić o minimalną niezbędną ilość informacji dodatkowych. Jeśli nie udostępnicie informacji dodatkowych, nie będziemy mogli przestrzegać Waszych praw. Jeśli uważacie, że naruszamy Wasze prawa, żądając dodatkowych informacji, możecie złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego.
8.10. Warunki udzielenia informacji o Waszych prawach.
Informacje dotyczące realizacji Waszych praw są udostępniane bezpłatnie. Jeśli Wasz wniosek jest wyraźnie nieuzasadniony lub nadmierny, głównie z powodu swojej powtarzalności, możemy odmówić odpowiedzi lub naliczyć opłatę za dostarczenie wymaganych informacji.
8.11. Jak możecie korzystać ze swoich praw.
Przewidzieliśmy kilka sposobów, abyście mogli korzystać z przysługujących Wam praw:
1) możecie skorzystać z elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, aby wysłać do nas informacje związane z ochroną Waszych danych osobowych;
2) możecie realizować swoje prawa, w stosownych przypadkach, samodzielnie, korzystając z funkcjonalności profilu;
3) w przypadku poważniejszych pytań możecie skontaktować się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za ochronę danych, korzystając ze sposobu określonego w punkcie 13 "Kontakty".
8.12. Kiedy nie możecie korzystać ze swoich praw.
Możemy ograniczyć zakres naszych obowiązków i Waszych praw, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Ograniczenia te mogą mieć zastosowanie, jeśli dane osobowe są przetwarzane w ramach:
1) zapewnienia bezpieczeństwa narodowego;
2) obrony;
3) bezpieczeństwa publicznego;
4) prowadzenia postępowań przygotowawczych, dochodzeń, wykrywania lub ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;
5) innych ważnych celów leżących w uzasadnionym interesie publicznym państwa, w którym się znajdujecie, takich jak ważne interesy gospodarcze lub finansowe, w tym sprawy pieniężne, budżetowe i podatkowe, opieka zdrowotna i opieka społeczna;
6) ochrony niezależności sądów i postępowania sądowego;
7) zapobiegania naruszeniom zasad etyki w zawodach regulowanych, prowadzenia postępowań w takich sprawach, ich wykrywania oraz ścigania;
8) funkcji kontrolnych, inspekcyjnych lub regulacyjnych, związanych ze sprawowaniem władzy publicznej;
9) Waszej ochrony lub ochrony Waszych praw i wolności innych osób;
10) egzekucji roszczeń cywilnoprawnych.
Ponadto w celu realizacji niektórych praw istnieją specjalne warunki, bez których prawo nie może zostać zrealizowane, a mianowicie:
Wyjątki dotyczące prawa do usunięcia danych:
1) korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
2) wypełnianie obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania na mocy obowiązującego prawa lub wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania uprawnień urzędowych powierzonych nam przez obowiązujące prawo;
3) względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
4) cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych, lub cele statystyczne;
5) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
Wyjątki od prawa do ograniczenia (zablokowania) przetwarzania danych:
1) za Waszą zgodą w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
2) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
3) z uwagi na ważne względy interesu publicznego państwa.
Jeśli nie możemy realizować Waszych praw na Wasz wniosek, odpowiadamy odmową z uzasadnieniem.
9. Pliki cookies i automatyczne logowanie
Aby osiągnąć cele wymienione w punkcie 5.2. Polityki, korzystamy z technologii plików cookies i automatycznego logowania danych.
Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany na urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie itp.).
Automatyczne logowanie ma postać logu i jest używane przez nasze serwery sieciowe oraz systemy bezpieczeństwa.
Przetwarzanie tych danych jest przeznaczone wyłącznie do bezpiecznego korzystania z naszej strony internetowej, a także do poprawy jakości jej pracy.
Te dane nigdy nie są wykorzystywane przez nas do ustalania Waszej tożsamości, nie łączymy tych danych z innymi danymi, nie przekazujemy ich i nie tworzymy profilów osobowych użytkowników.
Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania przez nas tej technologii znajdziecie w Polityce wykorzystywania plików cookies i automatycznego logowania.
10. Informacje o gwarancjach udostępniania danych osobowych państwom trzecim
Podczas współpracy z kontrahentami, którzy znajdują się w krajach nienależących do grona państw zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, korzystamy ze standardowych warunków umowy, zalecanych przez Komisję Europejską, Roskomnadzor i prawo krajowe. Zastosowaliśmy środki bezpieczeństwa w celu ochrony Waszych danych osobowych w zgodzie z najlepszymi praktykami gwarancji bezpieczeństwa i poufności. Stosujemy środki ostrożności w celu ochrony Waszych danych.
11. Bezpieczeństwo danych
Dane osobowe, które gromadzimy i przechowujemy, są uważane za informacje poufne. Są zabezpieczone przed utratą, zmianą i nieuprawnionym dostępem. W tym celu stosujemy środki techniczne i organizacyjne. Stale doskonalimy nasze systemy ochrony danych.
Przeprowadzamy procedurę oceny wpływu na ochronę danych, aby zidentyfikować zagrożenia dla Was podczas naszego przetwarzania. Minimalizujemy wyjawione ryzyka, stosując techniczne i organizacyjne środki ochrony.
Jesteście odpowiedzialni za zachowanie hasła do Waszego profilu na naszej stronie, które Wam udostępniamy. Jesteście zobowiązani do zachowania tego hasła w tajemnicy i nieprzekazywania go osobom trzecim.
12. Wprowadzenie zmian do Polityki Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian do naszej Polityki.
Powiadomimy Was o zmianach w Polityce, korzystając ze wszystkich dostępnych nam metod (za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, podanego podczas rejestracji, za pośrednictwem naszej strony internetowej podczas Waszych wejść).
Prosimy o regularne sprawdzanie każdej aktualizacji Polityki.
13. Kontakty
W razie pytań, związanych z ochroną danych osobowych, możecie skorzystać z formularza kontaktowego.
W przypadku poważnych pytań, związanych z ochroną danych osobowych, możecie skontaktować się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za ochronę danych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Imię: Dmitrij
Nazwisko: Najmuszin
E-mail: privacy@sputniknews.com
Należy pamiętać, że wskazane kontakty służą wyłącznie do komunikacji w sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Kwestie niezwiązane z ochroną danych osobowych nie będą rozpatrywane.
W przypadku pytań niezwiązanych z ochroną danych osobowych prosimy o korzystanie z adresu z listy kontaktów Agencji.
Uwaga! Prosimy o poprawne wybranie oddziału w oparciu o temat wiadomości. W przypadku nieprawidłowego wyboru oddziału Wasza wiadomość może pozostać bez odpowiedzi, ponieważ jednostki udzielają informacji tylko w ramach swoich kompetencji.
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2023
Aktualności
0
Aby wziąć udział w dyskusji,
zaloguj się lub zarejestruj się
loader
Czaty
Заголовок открываемого материала