Polityka Prywatności

Federalne Państwowe Zjednoczone Przedsiębiorstwo Międzynarodowa Agencja Informacyjna "Rossiya Segodnya" (w dalszej części – Agencja, "my", "nam/nas") zarejestrowane pod adresem: 119021, Rosja, Moskwa, Bulwar Zubowski, d. 4 przywiązuje dużą wagę do kwestii ochrony Państwa życia prywatnego i bezpieczeństwa danych osobowych.
Przestrzegamy wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, GDPR). Przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzegamy zasad określonych w artykule 5. GDPR.
Prosimy o dokładne przestudiowanie Polityki Prywatności (zwanej dalej Polityką), aby Państwo zrozumieli, w jakich celach przetwarzamy dane osobowe, a także w jaki sposób mogą Państwo skorzystać z praw dotyczących Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Agencję.
Staraliśmy się, aby Polityka była jak najprostsza do zrozumienia.
Polityka została przetłumaczona z zatwierdzonej przez rosyjskojęzyczną redakcję wersji na zrozumiały dla Państwa język.
Jeśli pojawią się pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich ochrony, propozycje dotyczące lepszej prezentacji Polityki, a także zapytanie odnośnie tej redakcji, mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób określony w rozdziale 10 "Kontakty".
1. Zakres zastosowania
Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu informowanie Państwa o naszych działaniach w zakresie gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych podczas korzystania z naszych zasobów informacyjnych, prowadzenia przez nas działalności dziennikarskiej, a także organizowania przez nas różnych wydarzeń.
Procesy, których dotyczy Polityka, zostały wymienione w rozdziale 3 "Powiadomienie o konfidencyjności".
Zwracamy Państwa uwagę, że nasze zasoby informacyjne mogą zawierać odniesienia do zasobów innych dostawców usług, których nie kontrolujemy i którzy nie są objęci Polityką.
Wymagamy od naszych partnerów ostrożnego obchodzenia się z danymi użytkowników i współpracujemy tylko z firmami o udokumentowanej historii.
2. Gromadzenie danych osobowych niepełnoletnich
Nasze zasoby informacyjne nie są przeznaczone do przetwarzania danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia. W przypadku wykorzystania takich danych do tworzenia treści na stronie internetowej mamy obowiązek poproszenia o zgodę na ich przetwarzanie rodziców lub osób upoważnionych.
Jeśli mają Państwo podstawy ku temu, by przypuszczać, że dziecko udostępniło nam swoje dane osobowe, prosimy o kontakt w sposób określony w rozdziale 10 "Kontakty".
3. Powiadomienie o konfidencyjności
3.1. Przetwarzanie danych osobowych przez zasoby informacyjne Agencji wraz z identyfikacją Państwa tożsamości.
Zasoby informacyjne Agencji przetwarzają dane osobowe w celu identyfikacji użytkownika jako osoby fizycznej do osiągnięcia następujących celów:
3.1.1. Zapewnienie funkcjonowania konta osobistego w witrynach Sputnika.
Cel przetwarzania danych osobowych
Zapewnienie możliwości udziału w dyskusjach prasowych, komentowanie wiadomości.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu
Aby zarejestrować się w witrynach Sputnika, muszą Państwo podać: imię lub nick oraz adres poczty elektronicznej.
Po utworzeniu konta osobistego mogą Państwo podać dodatkowe informacje: zdjęcie, wiek, płeć, datę urodzenia, kraj, Google ID lub Apple ID albo identyfikator konta serwisu społecznościowego. Dodatkowe informacje nie są obowiązkowe.
Jeśli podałeś Google ID lub Apple ID albo identyfikator konta serwisu społecznościowego, witryna będzie przetwarzać informacje z Twojego konta w serwisie społecznościowym: imię, nazwisko, zdjęcie, datę urodzenia, płeć, adres e-mail, subskrypcje.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Państwa zgoda.
Okres przechowywania danych osobowych
Do czasu usunięcia przez Państwa konta lub wycofania zgody (usunięcie danych).
Procedura cofnięcia zgody została określona w punkcie 5.7. "Prawo do wycofania zgody".
Udostępnienie danych osobom trzecim
Jeżeli w ustawieniach konta podałeś Google ID lub Apple ID albo identyfikator konta w serwisie społecznościowym, dane będą przekazywane podmiotom trzecim tj.: Facebook Inc. (Facebook); Google Inc. (Firebase, Google Analytics); Twitter Inc. (Twitter); Vkontakte Inc. (Vkontakte) oraz Apple Inc.
Udostępnienie osobom trzecim nie odbywa się przy braku informacji o sieciach społecznościowych w ustawieniach Państwa konta osobistego.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym
Jeśli zostaną udostępnione informacje o sieciach społecznościowych w ustawieniach Państwa konta osobistego, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terytorium Federacji Rosyjskiej, USA i innych państw, w których obecny jest dostawca usługi serwisu społecznościowego.
W przypadku braku informacji o sieciach społecznościowych w ustawieniach Państwa konta osobistego przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko na terytorium Federacji Rosyjskiej.
3.1.2 Zapewnienie funkcjonowania konta osobistego na witrynie Sputnikimages.com.
Cel przetwarzania danych osobowych
Udzielenie licencji na korzystanie z materiałów fotograficznych, graficznych, infograficznych i audiowizualnych.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu
Imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, login, nazwa firmy, branża firmy, miasto, kraj, miejsce pracy, stanowisko, kod pocztowy, adres, numer telefonu kontaktowego.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Umowa (umowa licencyjna).
Okres przechowywania danych osobowych
Do czasu obowiązywania umowy (umowy licencyjnej).
Po rozwiązaniu umowy zostaje ona przeniesiona do wewnętrznej pamięci archiwalnej. Okres przechowywania umowy jest określony przez wewnętrzną nomenklaturę zgodnie z wymogami ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej.
Udostępnienie danych osobom trzecim
Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej.
3.1.3. Tworzenie kont osobistych przedstawicielom klientów korporacyjnych dla Sputnik Trending.
Cel przetwarzania danych osobowych
Świadczenie usług Sputnik Trending.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu
E-mail, organizacja, login, informacje o używanych kanałach informacyjnych.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Umowa (umowa licencyjna).
Okres przechowywania danych osobowych
Do czasu obowiązywania umowy (umowy licencyjnej).
Po rozwiązaniu umowy zostaje ona przeniesiona do wewnętrznej pamięci archiwalnej. Okres przechowywania umowy jest określony przez wewnętrzną nomenklaturę zgodnie z wymogami ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej.
Udostępnienie danych osobom trzecim
Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej.
3.1.4. Organizowanie konkursów lub innych wydarzeń.
Cel przetwarzania danych osobowych
Przeprowadzanie konkursów i akcji marketingowych.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu
Apple ID lub Google ID lub identyfikator konta w serwisie społecznościowym, nazwisko, imię, wiek, kraj, informacje o kontaktach w komunikatorach internetowych i sieciach społecznościowych, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, zdjęcia, filmy.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Zasady udziału w konkursie lub innym wydarzeniu.
Okres przechowywania danych osobowych
Do zakończenia wydarzenia.
Dane zwycięzcy są przetwarzane przed wręczeniem mu nagrody.
Udostępnienie danych osobom trzecim
W przypadku udziału osób trzecich w organizacji wydarzenia (partnerzy, platformy zewnętrzne) lub wręczenia nagród (usługi pocztowe i kurierskie lub partnerzy) dane osobowe są udostępniane.
Organizując wszystkie etapy konkursu, w tym przyznając nagrody zwycięzcom, Agencja nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym
W przypadku osób trzecich lub organizacji międzynarodowych (partnerzy, platformy zewnętrzne) lub wręczenia nagród (usługi pocztowe i kurierskie lub partnerzy) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terytorium Federacji Rosyjskiej i państw właściwych dla osób trzecich.
W przypadku braku zaangażowania osób trzecich przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej.
3.1.5. Komentowanie treści za pośrednictwem kont na portalach społecznościowych
Cel przetwarzania danych osobowych
Zapewnienie możliwości komentowania treści na stronach internetowych Sputnika przy użyciu konta w Facebooku.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu
ID konta Facebook, nazwisko, imię, zdjęcia.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa zgoda.
Komentując materiały informacyjne, informacje o autorze danego komentarza stają się ogólnodostępne, jeśli nie narusza to jego praw i wolności, a my wychodzimy z założenia, że jest on tego świadomy.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe są przechowywane do wycofania zgody.
Procedura cofnięcia zgody została określona w punkcie 5.7. "Prawo do wycofania zgody"
Udostępnienie danych osobom trzecim
Facebook Inc. (Facebook).
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terytorium Federacji Rosyjskiej, USA i innych państw, w których obecny jest dostawca usługi serwisu społecznościowego.
3.1.6. Rozsyłanie newsletterów subskrybentom Sputnik i Sputnikimages.com
Cel przetwarzania danych osobowych
Rozesłanie newsletterów.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu
Nazwisko, imię, adres poczty elektronicznej, adres lokalizacji, informacje o kliencie pocztowym.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa zgoda.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe są przechowywane do wycofania zgody.
Procedura cofnięcia zgody została określona w punkcie 5.7. "Prawo do wycofania zgody".
Udostępnienie danych osobom trzecim
The Rocket Science Group (Mailchimp); SendPulse Inc. (Sendpulse).
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terytorium Federacji Rosyjskiej, USA, Niemiec i Litwy.
3.1.7. Zapewnienie kontaktu zwrotnego
Cel przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie wiadomości (skarg, propozycji) od osób fizycznych lub przedstawicieli organizacji.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu
Nazwisko, imię, miejsce pracy i stanowisko, adres, kraj, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Zapewnienie kontaktu zwrotnego z Państwem w celu rozwiązania problemu.
Okres przechowywania danych osobowych
Do rozwiązania skierowanego do nas problemu.
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim
Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej.
3.2. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą zasobów informacyjnych Agencji bez identyfikacji tożsamości
Nasze zasoby informacyjne automatycznie gromadzą dane bez identyfikowania Państwa jako osoby fizycznej, aby osiągnąć następujące cele:
3.2.1. Analiza zachowania użytkownika zasobów informacyjnych Agencji za pomocą wewnętrznych systemów analitycznych
Cel przetwarzania danych osobowych
Usprawnienie pracy witryny, udostępnianie treści, wyświetlanie najbardziej relewantnych materiałów informacyjnych, wyświetlenia ukierunkowanej reklamy na stronie Agencji i w sieciach reklamowych.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu
Plik cookie, adres IP, informacje o lokalizacji, typ i wersja systemu operacyjnego, typ i wersja przeglądarki, typ urządzenia i rozdzielczość ekranu, źródło, skąd przyszedł użytkownik na witrynę, z jakiej strony internetowej lub która reklama go do tego skłoniła, język systemu operacyjnego i przeglądarki, aktywność użytkownika w Internecie.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Uzasadnione zainteresowanie.
Podczas gromadzenia Państwa danych kierujemy się naszym uzasadnionym zainteresowaniem, ponieważ w tym przypadku inne podstawy nie mają zastosowania. Nasza działalność jest uzależniona od Państwa zainteresowania udostępnianymi przez nas treściami, wygody korzystania z nich.
Analiza zachowania użytkowników w naszym zasobie informacyjnym jest powszechną praktyką stosowaną przez media, w tym względzie polegamy na Państwa świadomości w tym temacie. Potwierdzamy, że analiza Państwa danych ma na względzie osiągnięcie wyznaczonych celów, nie wpływa znacząco na Państwa prawa i wolności.
Okres przechowywania danych osobowych
Okres przechowywania zależy od rodzaju pliku cookie.
Opis typów plików cookies można znaleźć w tabeli plików cookies.
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim
Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej.
3.2.2. Analiza zachowania użytkowników zasobów informacyjnych Agencji przy pomocy podmiotów zewnętrznych
Cel przetwarzania danych osobowych
Usprawnienie pracy witryny, udostępnianie treści, wyświetlanie najbardziej relewantnych materiałów informacyjnych, wyświetlenia ukierunkowanej reklamy.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu
Plik cookie, adres IP, informacje o lokalizacji, typ i wersja systemu operacyjnego, typ i wersja przeglądarki, typ urządzenia i rozdzielczość ekranu, źródło, z którego użytkownik przyszedł na witrynę, z jakiej strony internetowej lub która reklama go do tego skłoniła, język systemu operacyjnego i przeglądarki, aktywność użytkownika w Internecie.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa zgoda.
Okres przechowywania danych osobowych
1) Okres przechowywania zależy od rodzaju pliku cookie. Opis typów plików cookies można znaleźć w tabeli plików cookies.
2) Do wycofania zgody (odmowa przetwarzania).
Procedura cofnięcia zgody została określona w punkcie 5.7. "Prawo do wycofania zgody".
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim
Aby osiągnąć ten cel, wykorzystuje się podłączenie do zasobów informacyjnych podmiotów zewnętrznych.
Serwisy te mają możliwość gromadzenia Państwa danych osobowych w celu przeprowadzenia analizy. W takim przypadku przetwarzanie Państwa danych osobowych podlega Polityce Prywatności podmiotów zewnętrznych.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terytorium Federacji Rosyjskiej, USA, Egiptu i innych krajów świadczenia usług przez serwisy zewnętrzne.
3.3. Przetwarzanie danych w ramach działalności Agencji
Oprócz powyższych celów Agencja prowadzi działalność bez korzystania z zasobów informacyjnych. Agencja przetwarza Państwa dane osobowe w ramach swojej działalności, aby osiągnąć następujące cele:
3.3.1. Akredytacja przedstawicieli zagranicznych mediów na organizowane i nieorganizowane przez Agencję wydarzenia
Cel przetwarzania danych osobowych
Akredytacja dziennikarzy na wydarzenia.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu
Nazwisko, imię, płeć, obywatelstwo, dane z dokumentu tożsamości, zdjęcie, kopie stron paszportu, miejsce pracy i stanowisko, kategoria i numer wizy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, cel wjazdu.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa zgoda.
Okres przechowywania danych osobowych
W okresie akredytacji i w ciągu roku po zakończeniu akredytacji.
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim ma miejsce, jeśli są one zaangażowane w proces przeprowadzenia wydarzenia Agencji.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terytorium Federacji Rosyjskiej i innych krajów, gdzie odbywa się wydarzenie.
3.3.2 Zaproszenie zewnętrznego mówcy na konferencję prasową Agencji na terytorium UE
Cel przetwarzania danych osobowych
Organizacja wydarzenia przez Agencję.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu
Nazwisko, imię, zdjęcie, miejsce pracy i stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, informacje o stopniach naukowych, biografia, informacje o kontaktach w komunikatorach internetowych i sieciach społecznościowych.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa zgoda.
Okres przechowywania danych osobowych
Do zakończenia wydarzenia.
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim ma miejsce, jeśli są one zaangażowane w proces przeprowadzenia konferencji prasowej Agencji.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terytorium Federacji Rosyjskiej i innych krajów, gdzie odbywa się konferencja prasowa.
3.3.3 Przetwarzanie danych przedstawicieli partnerów, kontrahentów i klientów Agencji na terytorium UE
Cel przetwarzania danych osobowych
Zawarcie, wykonanie i ustanie umowy cywilnej; uzgodnienie umowy z kontrahentem.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu
Nazwisko, imię, miejsce pracy i stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Działania mające na celu zawarcie umowy, a także wykonanie umowy (dowolny rodzaj umowy).
Okres przechowywania danych osobowych
Do zawarcia umowy, a także w okresie jej obowiązywania.
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim
Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej.
3.3.4. Produkcja materiałów w ramach działalności mediów
Cel przetwarzania danych osobowych
Prowadzenie działań medialnych.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu
Nazwisko, imię, miejsce pracy i stanowisko, zdjęcie, nagranie audio wywiadu, nagranie wideo wywiadu lub wystąpienia, biografia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, informacje o kontaktach w komunikatorach internetowych i sieciach społecznościowych.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Uzasadnione zainteresowanie.
Podczas gromadzenia Państwa danych kierujemy się naszym uzasadnionym zainteresowaniem, ponieważ w tym przypadku inne podstawy nie mają zastosowania. Nasza działalność opiera się na operatywnym reagowaniu na wydarzenia w różnych sferach życia społeczeństwa i ich prezentacji w formie materiałów informacyjnych. Przy tworzeniu materiałów w ramach działalności media mogą wykorzystywać dane osobowe. Te dane osobowe stają się publicznie dostępne, jeśli nie narusza to praw i wolności osoby fizycznej, w tym względzie polegamy na Państwa świadomości w tym temacie.
Okres przechowywania danych osobowych
Bezterminowo, w ramach działalności dziennikarskiej mediów.
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim
Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej.
3.3.5. Realizacja wysyłki dla przedstawicieli europejskich mediów
Cel przetwarzania danych osobowych
Realizacja wysyłki informacyjnej.
Dane osobowe przetwarzane w określonym celu
Nazwisko, imię, miejsce pracy, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, kraj.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa zgoda.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe są przechowywane do wycofania zgody.
Procedura cofnięcia zgody została określona w punkcie 5.7. "Prawo do wycofania zgody".
Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim
Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej.
4. Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji, w tym profilowanie
Aby osiągnąć nasze cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe, nie podejmujemy automatycznie indywidualnych decyzji, w tym profilowania.
5. Jakie są Państwa prawa
5.1. Prawo dostępu do informacji o sobie
Mają Państwo prawo dostępu do informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych: cel przetwarzania, kategorie, odbiorcy lub kategorie odbiorców, w tym z państw trzecich (niebędących członkami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych, okres przechowywania, warunki zaprzestania przetwarzania, źródło pochodzenia danych osobowych.
Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w formie elektronicznej, udostępniamy Państwu ich kopię w powszechnie używanym formacie.
5.2. Prawo do poprawiania danych osobowych
Jeśli Państwa dane osobowe są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, mają Państwo prawo zażądać od nas ich niezwłocznego poprawienia na naszej stronie lub, w stosownych przypadkach, ich samodzielnej korekty, na przykład w ustawieniach Państwa konta osobistego.
Poinformujemy Państwa o poprawieniu danych osobowych.
5.3. Prawo do usunięcia danych osobowych
Mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych z naszej strony lub, w stosownych przypadkach, do samodzielnego ich usunięcia, na przykład w ustawieniach konta osobistego.
Jeśli nie możemy usunąć Państwa danych osobowych, depersonalizujemy je w taki sposób, aby niemożliwe było ustalenie ich właściciela.
Powiadomimy Państwa o usunięciu lub depersonalizacji Państwa danych osobowych.
5.4. Prawo do ograniczenia (zablokowania) przetwarzania
Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia (zablokowania) przetwarzania Państwa danych osobowych. Można skorzystać z tego prawa tylko w następujących przypadkach:
1) dokładność danych osobowych zostanie podważona przez Państwa w okresie, który pozwala nam zweryfikować dokładność tych danych;
2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i prosi o ograniczenie ich wykorzystania;
3) nie mamy już potrzeby przetwarzania Państwa danych osobowych, ale potrzebują ich Państwo do ustalenia, wdrożenia lub ochrony wymogów prawnych;
4) sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu przed sprawdzeniem tego, że nasze podstawy prawne przekraczają Państwa podstawy.
W trakcie ustalania ograniczeń (blokowania) przetwarzania Państwa danych osobowych proces przetwarzania przez nas zostaje wstrzymany do czasu zniesienia blokady, ale jednocześnie będziemy przechowywać Państwa dane osobowe.
Mogą Państwo znieść ograniczenie (blokadę) przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, wysyłając zapytanie w sposób określony w rozdziale 10 "Kontakty".
5.5. Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne.
Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, gdy Państwa dane są przetwarzane elektronicznie po wyrażeniu zgody lub zawarciu umowy, w której są Państwo jedną ze stron.
5.6. Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo w dowolny momencie, na podstawie uzasadnionego sprzeciwu, nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przy:
1) pojawieniu się zadań w interesie publicznym lub wdrożeniu powierzonych nam oficjalnych uprawnień;
2) uzasadnionych interesach realizowanych przez nas lub osobę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy takie interesy są niezbędne do ochrony Państwa praw i wolności.
Nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, jeśli nie będziemy w stanie przedstawić istotnych podstaw prawnych do ich przetwarzania.
Możecie Państwo również w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania.
5.7. Prawo do wycofania zgody
Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, to macie Państwo prawo ją wycofać. Wdrażamy funkcjonalność prostego cofnięcia zgody:
1) wycofanie zgody na newslettery.
Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na kilka sposobów:
a) klikając na link "Zrezygnuj z subskrypcji", który znajduje się w każdym wysłanym e-mailu;
b) wysyłając rezygnację z newsletterów, korzystając z opcji "Odpowiedz";
c) wyłączając wysyłkę newsletterów, w stosownych przypadkach, samodzielnie w ustawieniach konta osobistego.
2) wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem konta osobistego na stronach Sputnika.
Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na kilka sposobów:
a) poprzez usunięcie konta osobistego w ustawieniach na stronach Sputnika ("Usuń konto" w sekcji "Ustawienia");
b) wysyłając do nas rezygnację, korzystając ze sposobów określonych w rozdziale 10 "Kontakty".
3) wycofanie zgody na przetwarzanie plików cookies (odmowa przetwarzania plików cookies).
Mogą Państwo wycofać swoją zgodę (odmówić przetwarzania), postępując zgodnie z instrukcją określoną w "Zasadach dotyczących plików cookies i automatycznej rejestracji". W zależności od rodzaju plików cookies można je usunąć automatycznie po zamknięciu przeglądarki na urządzeniu. Jeśli nie przewidziano automatycznego usuwania, przetwarzanie zostanie zatrzymane po wycofaniu zgody.
4) wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezwiązanych z korzystaniem z zasobów informacyjnych.
Mogą Państwo wycofać swoją zgodę, wysyłając do nas rezygnację w sposób określony w rozdziale 10 "Kontakty".
5.8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Mają Państwo prawo do złożenia skargi do uprawnionego organu nadzorczego swojego kraju, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane, chronimy i przestrzegamy Państwa praw.
Na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych znajdziecie Państwo kontakt do właściwego organu nadzorczego.
5.9. Prośba o dodatkowe informacje dotyczące identyfikacji podmiotu danych
Jeśli podane przez Państwa informacje są niewystarczające do realizacji Państwa praw, możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu uwierzytelnienia tożsamości. Zwracamy się o minimalną niezbędną ilość informacji dodatkowych. Jeśli nie udostępnią Państwo informacji dodatkowych, nie będziemy mogli przestrzegać Państwa praw. Jeśli uważacie Państwo, że naruszamy wasze prawa, żądając dodatkowych informacji, można złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego.
5.10. Warunki udzielenia informacji o Państwa prawach
Informacje dotyczące realizacji Państwa praw są udostępniane bezpłatnie. Jeśli wniosek z Państwa strony jest wyraźnie nieuzasadniony lub nadmierny, głównie z powodu swojej powtarzalności, możemy odmówić odpowiedzi lub naliczyć opłatę za dostarczenie wymaganych informacji.
5.11. Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw
Przewidzieliśmy kilka sposobów, aby mogli Państwo skorzystać z przysługujących wam praw:
1) możecie Państwo skorzystać z elektronicznego formularza zwrotnego dostępnego na stronie internetowej, aby wysłać do nas informacje związane z ochroną swoich danych osobowych;
2) realizować swoje prawa, w stosownych przypadkach, we własnym zakresie, korzystając z funkcjonalności konta osobistego;
3) w przypadku poważniejszych problemów mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych: privacy@sputniknews.com.
5.12. Gdy nie mogą Państwo skorzystać ze swoich praw
Zgodnie z artykułem 23 GDPR mogą Państwo ograniczyć zakres obowiązków i praw, jeżeli wymagają tego przepisy Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Ograniczenia te mogą mieć zastosowanie, jeśli dane osobowe są przetwarzane w ramach:
1) bezpieczeństwa narodowego;
2) obrony;
3) bezpieczeństwa publicznego;
4) zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania lub ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;
5) innych ważnych celów leżących w ogólnym interesie publicznym Unii lub państwa członkowskiego, w szczególności ważnemu interesowi gospodarczemu lub finansowemu Unii lub państwa członkowskiego, w tym kwestiom pieniężnym, budżetowym i podatkowym, zdrowiu publicznemu i zabezpieczeniu społecznemu;
6) ochrony niezależności sądów i postępowania sądowego;
7) zapobiegania naruszeniom zasad etyki w zawodach regulowanych, prowadzenia postępowań w takich sprawach, ich wykrywania oraz ścigania;
8) funkcji kontrolnych, inspekcyjnych lub regulacyjnych, związanych, nawet sporadycznie, ze sprawowaniem władzy publicznej;
9) ochrony osoby, której dane dotyczą, lub praw i wolności innych osób;
10) egzekucji roszczeń cywilnoprawnych.
Ponadto w celu realizacji niektórych praw istnieją specjalne warunki, bez których prawo nie może zostać zrealizowane, a mianowicie:
Wyłączenia w prawie do usunięcia danych:
1) korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
2) wywiązanie się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach oficjalnych uprawnień powierzonych nam na mocy prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, lub do celów statystycznych;
5) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
Wyłączenia w prawie do ograniczenia (blokowania) przetwarzania:
1) za Państwa zgodą w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
2) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
3) z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Jeśli nie będziemy mogli realizować praw na Państwa wniosek, odpowiadamy odmową z uzasadnieniem.
Mają Państwo prawo do złożenia skargi do uprawnionego organu nadzorczego swojego kraju, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane, chronimy i przestrzegamy Państwa praw.
Na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych znajdziecie Państwo kontakt do właściwego organu nadzorczego.
6. Pliki cookies i automatyczne logowanie
Aby osiągnąć cele wymienione w punkcie 3.2. Polityki, korzystamy z technologii plików cookies i automatycznego rejestrowania danych.
Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany na urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie itp.).
Automatyczne logowanie ma postać logu i jest używane przez nasze serwery sieciowe oraz systemy bezpieczeństwa.
Przetwarzanie tych danych jest przeznaczone wyłącznie do bezpiecznego korzystania z naszych zasobów informacyjnych, a także do poprawy jakości ich pracy.
Te dane nigdy nie są wykorzystywane przez nas do ustalania tożsamości osób fizycznych. Nie łączymy tych danych z innymi danymi i nie przekazujemy ich, a także nie tworzymy profilów osobowych użytkowników.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z tej technologii znajdą Państwo w Polityce wykorzystywania plików cookies i automatycznego logowania.
7. Informacje o gwarancjach udostępniania danych osobowych państwom trzecim
Podczas współpracy z kontrahentami, którzy są obecni w krajach nienależących do grona państw zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, korzystamy ze standardowych warunków umownych zalecanych przez Komisję Europejską. Podjęliśmy środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych w zgodzie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa i konfidencyjności. Stosujemy środki ostrożności w celu ochrony Państwa danych.
8. Bezpieczeństwo danych
Dane osobowe, które gromadzimy i przechowujemy, są uważane za informacje poufne. Są zabezpieczone przed utratą, zmianą i nieuprawnionym dostępem. W tym celu stosujemy środki techniczne i organizacyjne. Stale doskonalimy nasze systemy ochrony danych.
Przeprowadzamy procedurę oceny wpływu na ochronę danych, aby zidentyfikować ryzyko podczas przetwarzania przez nas Państwa danych. Minimalizujemy wyjawione ryzyko, stosując techniczne i organizacyjne środki ochronne.
Odpowiadamy za utrzymanie hasła do Państwa konta na naszej stronie, które udostępniamy. Są Państwo zobowiązani do zachowania tego hasła w tajemnicy i nieprzekazywania go osobom trzecim.
9. Wprowadzenie zmian do Polityki Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian do naszej Polityki.
Powiadomimy Państwa o zmianach w Polityce, korzystając ze wszystkich dostępnych nam metod (za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas rejestracji, naszych zasobów informacyjnych podczas Państwa wejść).
Prosimy o regularne sprawdzanie każdej aktualizacji Polityki.
10. Kontakty
W razie jakichkolwiek pytań związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie.
W przypadku poważniejszych problemów mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych:
Imię: Dmitrij
Nazwisko: Najmuszin
E-mail: privacy@sputniknews.com
Należy pamiętać, że wskazane sposoby kontaktu powinny być wykorzystywane do interakcji w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Kwestie niezwiązane z ochroną danych osobowych nie będą rozpatrywane.
W przypadku pytań niezwiązanych z ochroną danych osobowych prosimy o korzystanie z adresu z listy kontaktów Agencji na stronie internetowej https://pl.sputniknews.com/docs/index.html. Uwaga! Prosimy o poprawne wybranie oddziału w oparciu o temat sprawy. W przypadku nieprawidłowego wyboru oddziału Państwa sprawa może pozostać bez odpowiedzi, bo jednostki udzielają informacji tylko w ramach swoich kompetencji.
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2020
Źródła informacji, do których mają zastosowanie przepisy o ochronie danych
Strony internetowe: https://sputniknews.com; https://mundo.sputniknews.com; https://de.sputniknews.com; https://fr.sputniknews.com; https://br.sputniknews.com; https://cz.sputniknews.com; https://it.sputniknews.com; https://pl.sputniknews.com; https://sputniknews.gr; https://sputniknewslv.com; https://sputniknews.lt; https://sputnik-news.ee; https://ru.sputniknewslv.com; http://lv.sputniknews.ru; https://ru.sputniknews.lt, http://sputnikimages.com, http://baltnews.ee, http://baltnews.lt, http://baltnews.lv
Aplikacje mobilne: Sputnik (iOS; Android): International/English, Mundo/Spanish, Brasil/Portuguese, Česká republika/Czech, Deutschland/German, France/French, Ελλάδα/Greek, Italia/Italian, Lietuva/Lietuvos, Литва/Russian, Latvija/Latvian, Латвия/Russian, Eesti/Estonian, Эстония/Russian, Polska/Polish
Sputnik Trending (iOS; Android): English, Español
Usługi stron trzecich
Google Analytics (https://www.google.com/analytics/)
Google Adsense (https://www.google.com/adsense/)
comScore (https://www.comscore.com/)
Doubleclick by Google (https://www.doubleclickbygoogle.com/)
Taboola (https://www.taboola.com/)
AdRiver (http://www.adriver.ru)
Yandex.Metrika (https://metrika.yandex.ru/)
LiveInternet (https://www.liveinternet.ru/)
Postquare (http://www.postquare.com/)
AdFox (https://www.adfox.ru/)
Yandex.Direct (https://direct.yandex.ru/)
BEACONSPARK LTD (Engageya; Postquare)
WMG International, inc. (WMG)
ООО "ССП Нетворк" (Between Exchange)
Flurry* (http://flurry.com) - Ten serwis może być wykorzystywany dopiero wtedy, gdy Państwo korzystają z naszej aplikacji mobilnej na Androida lub iOS
Aktualności
0
Aby wziąć udział w dyskusji,
zaloguj się lub zarejestruj się
loader
Czaty
Заголовок открываемого материала