16:14 06 Sierpień 2020
Gospodarka
Krótki link
3310
Subskrybuj nas na

W powrocie światowej gospodarki do wzrostu w szczególności przeszkadzają zagrożenie terroryzmem, „wojny informacyjne” i jednostronne sankcje, uważa minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.

W artykule opublikowanym w mediach krajów APEC w przededniu szczytu tej wspólnoty, który zaplanowano na 19-20 listopada w Peru, rosyjski minister zaznaczył, że to spotkanie odbędzie się w kontekście burzliwej sytuacji w światowej polityce i gospodarce. „Trwającemu procesowi kształtowania nowej policentrycznej budowy porządku towarzyszy wzrost niestabilności. Narasta ryzyko związane z terroryzmem i ekstremizmem, konfliktami regionalnymi, kryzysem migracji. Rozkręca się „wojna informacyjna” mająca na celu podważenie suwerennych państw” — napisał szef rosyjskiego MSZ.

„W tych niecnych celach niektóre kraje coraz częściej wykorzystują praktyki nielegalnego jednostronnego handlu i sankcji finansowych obchodząc wyłączne uprawnienia Rady Bezpieczeństwa ONZ. To wszystko poważnie komplikuje wysiłki nad ostatecznym przezwyciężeniem zjawisk kryzysowych i powrotu światowej gospodarki do trajektorii stałego i zrównoważonego wzrostu. Cierpią aktywność inwestycyjna, tempo wzrostu ogólnoświatowego PKB oraz wielkość handlu międzynarodowego” — dodał.

Według Ławrowa w regionie Azji i Pacyfiku przejaw tych negatywnych tendencji złagodzony jest przez potężny potencjał technologiczny i finansowy, co pozwala utrzymać się na czołowych pozycjach w światowych sprawach. „Jednak oczywiste jest, że kompleks narastających wyzwań niewątpliwie będzie mieć negatywny wpływ na perspektywy długoterminowego wzrostu w regionie” — uważa.

Ławrow zwrócił również uwagę na niebezpieczeństwo prób kwestionowania roli Światowej Organizacji Handlu. „Czynnikiem, który w znacznej mierze «podżega» obecną niestabilność gospodarki światowej, bez wątpienia jest brak postępu w ramach dauhańskiej rundy wielostronnych negocjacji handlowych. Stąd przesunięcie akcentu z globalnego zarządzania na regionalne mechanizmy handlowe, które w wielu przypadkach obejmują aspekty regulacyjne, które wykraczają daleko poza ramy porządku obrad Światowej Organizacji Handlu. Tym samym kwestionowana jest rola WTO jako jedynej organizacji kształtującej i koordynującej uniwersalne zasady handlu międzynarodowego” — czytamy w artykule.

Zdaniem ministra obecnie powstają zamknięte regionalne obszary ze ścisłą kontrolą nad łańcuchem produkcyjnym, „w rzeczywistości w celu wyciągnięcia przez ograniczony krąg ich uczestników maksymalnego zysku technologicznego ze szkodą dla ogólnoregionalnego i globalnego rozwoju”. „W tym kontekście wśród priorytetowych zadań nadchodzącego szczytu widzimy wyraźne potwierdzenie pryncypialnego stanowiska APEC w sprawie komplementarnej roli regionalnych porozumień handlowych w odniesieniu do wielostronnego systemu handlu. Tylko w ten sposób można osiągnąć zrównoważony rozwój światowej gospodarki i zapobiec jej fragmentacji i destabilizacji” — podkreślił Ławrow.

Przypomniał on, że obecnie w regionie APEC działa ponad 150 dwustronnych i wielostronnych porozumień o wolnym handlu, trwa zespołowe badanie strategiczne na temat kwestii realizacji idei kształtowania azjatycko-pacyficznej strefy wolnego handlu. „Jego uczestnicy na razie nie doszli do konsensusu w sprawie optymalnego formatu i parametrów funkcjonowania azjatycko-pacyficznej strefy wolnego handlu. Jednak główny wniosek został już wyciągnięty. Polega on na potrzebie uwzględnienia w równym stopniu wszystkich bez wyjątku regionalnych stowarzyszeń integracyjnych, w tym Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN, Sojuszu Pacyficznego i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Ze swej strony jesteśmy przekonani, że tylko konstruktywna współpraca w kwestii ich sprzężenia na zasadzie transparentności i niedyskryminacji pozwoli uniknąć zagrożenia zaostrzenia w światowym handlu, szeroko wykorzystać najlepsze praktyki regulowania” — czytamy w artykule ministra.

Zobacz również:

Co oni tam knują? O nowej strategii Waszyngtonu w regionie Azji i Pacyfiku
Rosja przekształci OUBZ w uniwersalną międzynarodową organizację
Japonia chce pomagać Rosji w rozwijaniu rolnictwa
Tagi:
APEC, Światowa Organizacja Handlu (WTO), Siergiej Ławrow, Rosja
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz