17:02 20 Kwiecień 2021
Nauka I tech
Krótki link
2135
Subskrybuj nas na

Niemieccy naukowcy z udziałem pracownika Syberyjskiego Uniwersytetu Federalnego (SFU) prowadzą wieloletnie badania porównawcze plantacji lasów monokulturowych i mieszanych.

Eksperci sugerują, że pomoże to zidentyfikować potencjalne korzyści rolnictwa mieszanego i stworzyć nową generację plantacji leśnych, które łączą wartość środowiskową z opłacalnością. Pierwsze wyniki zostały opublikowane w magazynie „Forests”.

Naukowcy uważają, że w przeciwieństwie do plantacji czy gospodarstw leśnych, gdzie rosną drzewa tego samego gatunku (monokultury), na plantacjach mieszanych zachodzą korzystne interakcje międzygatunkowe. Te dodatkowe warunki mogą pozytywnie wpłynąć nie tylko na kształtowanie się bardziej zrównoważonych ekosystemów, ale także na inne korzyści płynące z plantacji mieszanych, na przykład na wzrost tempa wzrostu drzew.

Autorzy pracy badają złożone interakcje między dwoma gatunkami – topolą mieszańcową (Populus) i robinią (Robinia pseudoacacia L.) – na plantacji mieszanej. Jednocześnie eksperci biorą pod uwagę wpływ temperatury, opadów atmosferycznych, stanu gleby i innych „cech” środowiska na nasadzenia.

We wczesnych stadiach powstawania plantacji obserwujemy silniejszy wpływ środowiska niż interakcje między gatunkami. Wraz ze wzrostem plantacji wzrasta również interakcja międzygatunkowa. Odkryliśmy specyficzną, zróżnicowaną ekspresję niektórych genów – powiedział profesor z Uniwersytetu w Getyndze i kierownik Naukowo-Edukacyjnego Centrum Badań Genomicznych Syberyjskiego Uniwersytetu Federalnego, profesor Konstantin Krutowski.

Zdaniem naukowców w aktywnych, żywych komórkach następuje ciągła ekspresja genów – transformacja kodu genetycznego w funkcjonalne produkty: kwas rybonukleinowy (RNA) i białka. Aby zbadać skutki międzygatunkowe, eksperci badają zróżnicowaną ekspresję genów, badając poziom i różnorodność różnych transkryptów RNA. Analizują je przy użyciu najnowszej technologii genetycznej, wysokoprzepustowego sekwencjonowania (odczytu) sekwencji nukleotydów w RNA.

„Izolujemy całkowity RNA z poszczególnych drzew i całkowicie go sekwencjonujemy, to znaczy określamy sekwencje nukleotydowe transkryptów wszystkich ekspresjonowanych genów. Na podstawie liczby transkryptów określamy, które geny funkcjonują i z jaką intensywnością, a także porównujemy różne drzewa: o różnych genotypach, rosnące w czystych i mieszanych nasadzeniach” – wyjaśnił technologię Krutowski.

Naukowcy są przekonani, że wyniki badań mogą pomóc w stworzeniu nowej generacji plantacji leśnych, które łączą wartość środowiskową z wydajnością ekonomiczną.

Zdaniem ekspertów, aby zrozumieć relacje między różnymi gatunkami na plantacjach lasów mieszanych i ich interakcje z czynnikami środowiskowymi, potrzebne są długoterminowe obserwacje. Uzyskane pierwsze dane otwierają nowe perspektywy badawcze i dają nadzieję na uzyskanie nowych interesujących wyników.

Zobacz również:

Ekstremalny listonosz: przez dwie rzeki, mokradła i lasy, byleby dostarczyć korespondencję
W Europie pojawią się prehistoryczne gigantyczne drzewa?
Kopenhaga zacznie bezpłatnie rozdawać drzewa
Tagi:
drzewo, nauka
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz