16:17 17 Grudzień 2018
Na żywo
  Stosunki między Rosją a UE

  Rosja wie już, czym się kierować w relacjach z UE

  © Sputnik . Vladimir Sergeev
  Opinie
  Krótki link
  3420

  Klub "Wałdaj" wystąpił z propozycją zasad, na jakich powinna opierać się współpraca między Brukselą i Moskwą. Ich autorzy odpowiedzieli tym samym na "pięć zasad" sformułowanych w marcu 2016 roku przez Komisję Europejską.

  Rosja odpowiedziała na sformułowane w marcu 2016 roku przez Komisję Europejską „pięć zasad", na których mają opierać się relacje Brukseli i Moskwy. W referacie międzynarodowego klubu „Wałdaj", którego publikacja zostanie zapowiedziana na Międzynarodowym Forum Gospodarczym w Petersburgu, ukazano na „sześć zasad", na jakich powinny opierać się relacje Rosji i UE.

  Zdaniem referentów, sformułowanie takich zasad jest niezbędnym warunkiem szczerej i konstruktywnej dyskusji na temat wypracowania nowego modelu relacji pomiędzy Brukselą i Moskwą. Obydwie strony muszą wyciągnąć wnioski z panującej sytuacji. Pierwszy wniosek, jaki nasuwa się jest następujący — trzeba wypracować zdroworozsądkowe i realistyczne podejście oraz pozbyć się iluzji, że druga strona ulegnie zmianie, i że dialog z nią stanie się łatwiejszy. „Unia Europejska musi zaprzestać prób „przerabiania" Rosji. Ale też rosyjska strona nie może zapominać, że Unia Europejska nie jest podatna na oddziaływanie z zewnątrz".

  Sformułowane w raporcie zasady mają na celu stworzenie ram dla dwustronnych relacji, a zadaniem dyplomatów i urzędników jest zapełnienie tych ram treścią. Do tej pory Rosja i UE wiele mówiły o „strategicznym partnerstwie bądź o wspólnych wartościach". Teraz trzeba sterować relacjami między Brukselą i Moskwą, wychodząc od zrozumiałych i sprawiedliwych reguł gry — oświadczył „Izwiestijam" dyrektor Ośrodka Kompleksowych Badań Europejskich i Międzynarodowych, ekspert klubu „Wałdaj" Timofiej Bordaczew.

  „Zasady, które proponują autorzy referatu mogą poszerzyć zakres relacji między Moskwą i Brukselą, a także uczynić je bardziej klarownymi i sprawiedliwymi. Już samo to jest bardzo pozytywne i pomoże Moskwie i Brukseli zająć się rozwiązywaniem praktycznych problemów na bardziej zrozumiałych warunkach. Jest zatem nadzieja na poprawę jakości relacji politycznych.

  „Sześć zasad, jakimi powinna kierować się Moskwa w kontaktach z europejskimi partnerami brzmią następująco:

  1. Otwartość na wszystkich partnerów, tzn. gotowość do rozwijania relacji z każdym unijnym graczem, zarówno państwowym, jak i niepaństwowym, zarówno na linii państwo-państwo, jak i na szczeblu ogólnoeuropejskim, gotowość do przejawiania inicjatyw skierowanych do konkretnych graczy w środowisku politycznym i biznesowym UE. „Relacje powinny być przejrzyste dla społeczeństwa i przedstawicieli biznesu w Rosji, Europie i na świecie, czemu mają sprzyjać dialog z udziałem struktur pozarządowych i grup interesów, szukanie oparcia w graczach gospodarczych, rezygnacja z kulisowych porozumień i kontrola ze strony parlamentarzystów".

  2. Inkluzyjność relacji. „Trzeba ze spokojem odnosić się do tego, że inne kraje uczestniczące w procesie eurazjatyckiej integracji oraz podmioty, z którymi prowadzą działalność gospodarczą są zainteresowane utrzymaniem i rozwijaniem kontaktów z UE".

  3. Subsydiarność i realizowanie wszelkiego zadania na optymalnym do tego szczeblu. To oznacza, że jeśli jakieś zadanie może zostać rozwiązane pomiędzy zainteresowanymi krajami bądź regionami, to nie powinno być  rozwiązywane na linii Moskwa-Bruksela.

  4.Zachowywanie proporcji między działaniem i szczeblem, na jakim jest ono rozwiązywane. „Najwyższy czas odrzucić zbędną deklaratywność i dążność do objęcia wszystkich sfer działalności. Najwyższy czas rozumnie wykorzystywać instytucjonalne mechanizmy współpracy, w pierwszej kolejności spotkania na najwyższym szczeblu".

  5. Dywersyfikacja kontaktów z zagranicą, w tym także w sferze gospodarczej. Zdaniem ekspertów, doświadczenie pokazuje, że zbytnia zależność nie jest gwarancją stabilnych relacji, a wręcz przeciwnie rodzi groźne dysproporcje. Autorzy referatu zaznaczają, że trzeba konsekwentnie zmniejszać udział UE w rosyjskim handlu zagranicznym, a jednocześnie wciągać Unię Europejską i poszczególne kraje członkowskie w szersze formaty współpracy, w pierwszej kolejności eurazjatyckie, te z udziałem Rosji, krajów Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, Chin, Iranu, Indii, Korei Południowej, Mongolii i innych krajów Eurazji.

  6. Bezwarunkowe zniesienie wprowadzonych przez UE ograniczeń wizowych wobec mieszkańców Krymu, bowiem „celowe karanie mieszkańców półwyspu sprzeciwia się elementarnym prawom człowieka".

  Przypomnijmy: na marcowym posiedzeniu Rady UE w Brukseli, szefowie dyplomacji dokonali przewartościowania relacji z Rosją i zatwierdzili pięć podstawowych zasad, na jakich winny rozwijać się dalsze relacje z Moskwą: „pełna realizacja mińskich porozumień", „umocnienie relacji ze wschodnimi partnerami i innymi sąsiadami", „zapewnienie UE stabilności, w szczególności w sferze bezpieczeństwa energetycznego", „współpraca z Rosją w kwestiach międzynarodowych" i, w końcu, „wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Rosji i relacji pomiędzy obywatelami Rosji I UE".

  Zobacz również:

  Mercedes rozpocznie produkcję w Rosji
  Indie uruchomią połączenie towarowe z Rosją
  Bild: Turcja przygotowuje „plan działania” wobec Niemiec
  Tagi:
  Wałdaj, Komisja Europejska, Unia Europejska, Bruksela, Rosja, Moskwa
  Standardy społecznościDyskusja
  Komentarz przez FacebookKomentarz przez Sputnik
  • Komentarz