12:47 19 Czerwiec 2021
Opinie
Krótki link
4211
Subskrybuj nas na

19 kwietnia odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego Władzy Ludowej Kuby IX kadencji. W jego trakcie członkowie Zgromadzenia wybiorą nowego prezydenta kraju po 59 latach rządów braci Fidela i Raula Castro. Kubański historyk i prawnik Julio César Guanche opowiedział w rozmowie ze Sputnikiem Mundo o osobliwościach tego historycznego procesu.

Guanche twierdzi, że technicznie 19 kwietnia powinno się wyjaśnić, kto zostanie nowym przewodniczącym Rady Państwa. Jednak ostateczny termin wyznaczony przez Zgromadzenie przewiduje jeszcze jeden dzień przekraczający tę granicę czasową, uwzględniając to, że swoje stanowiska obejmą deputowani wybrani 12 marca.

— Następna sesja Zgromadzenia Narodowego może potrwać maksymalnie dwa dni, jak to zwykle bywa w przypadku tego typu wydarzeń – powiedział ekspert. – Pierwszego dnia formuje się skład organu nowej kadencji, który zmienia się co pięć lat w zgodzie z zasadą wprowadzoną w 1976 roku – dodał.

Od tego czasu kadencja Zgromadzenia została wydłużona dwukrotnie. Historyk przypomniał, że w 1986 roku wydłużono ją do 1993 roku z powodu rozpadu obozu socjalistycznego.

Aktualna VIII kadencja z 2013 roku też uzyskała większe uprawnienia z powodu likwidacji skutków huraganu Irma i zostanie zaktualizowana w pierwszym dniu obrad.  W trakcie posiedzenia wybrani deputowani IX kadencji otrzymają mandaty oraz wybiorą członków i kierowników Rady Państwa.

Sygnalizacja świetlna
© Fotolia / MaciejBledowski
Według kubańskiej praktyki politycznej głową państwa jest prezydent republiki, podczas gdy w konstytucji zapisane jest, że prezes Rady Ministrów kieruje państwem. W taki sposób lider posiada podwójne uprawnienia jako głowa państwa i szef rządu.

Nowe pokolenie jest już u steru władzy

Nowym zjawiskiem dla całego świata jest dojście do władzy młodszego lidera. Już teraz średnia wieku członków Zgromadzenia wynosi 49 lat, co – zdaniem  Guanche’a – „przeczy opinii, zgodnie z którą na Kubie rządzi jedynie słynne „historyczne pokolenie”, podczas gdy władze faktycznie stają się młodsze”.

— Tak więc istnieje nowe pokolenie, które już znajduje się u steru władzy, ma już odpowiednią praktykę i doświadczenie w tej dziedzinie, np. pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Państwa Miguel Díaz-Canel – powiedział Guanche.

Diaz-Canel przeszedł przez różne szczeble władzy na wyspie, zarówno w Partii Komunistycznej, jak i na stanowiskach państwowych. Polityk piastował wysokie stanowiska kierownicze w prowincjach  Villa Clara i Holguín.

Jego zdaniem już doszło do zmiany pokoleniowej, bo „już dawno pojawiło się nowe pokolenie, które zajmuje pierwsze funkcje w organach władzy, m.in. w Radzie Ministrów, Komitecie Centralnym Partii Komunistycznej i regionalnych zgromadzeniach”.

W kontekście zmiany przewodniczącego najważniejsze jest, że „nowe pokolenie może się wykazać, czy to Diaz-Canel czy ktoś inny, jednak nie oznacza to, iż na Kubie zajdą kardynalne zmiany”, twierdzi Guanche.

Kto kim rządzi?

Wbrew rozpowszechnionej opinii, że władza na Kubie jest skoncentrowana w rękach Castro, Guanche powiedział, że w rzeczywistości jest ona podzielona, bo „Rada Państwa jest organem kolektywnym, który reprezentuje Zgromadzenie między posiedzeniami”.

Plakat w Hawanie
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
Jak podkreślił, Zgromadzenie Narodowe, choć w Konstytucji określone jako główny organ władzy, w praktyce nie jest nim. Potwierdza to fakt, że Rada Państwa przyjęła trzy razy więcej aktów prawnych, co Zgromadzenie.

Na wyspie są również inne instrumenty władzy, np. Rewolucyjne Siły Zbrojne oraz instrumenty zarządzania gospodarczego i reform, oparte na „wytycznych w polityce gospodarczej i socjalnej” zatwierdzonych w 2011 roku na VI zjeździe Partii Komunistycznej.

— Siły te czasami demonstrowały autonomiczną władzę w zakresie reform gospodarczych na wyspie, omijając nawet najwyższe instancje. W nich wywodzą się wysokiej rangi urzędnicy, którzy odgrywają wiodącą rolę w gospodarcze od 10 lat i znacznie umocnili swoje pozycje – wyjaśnił historyk.

Najlepszym przykładem jest ekonomista Marino Murillo, który od 2006 roku piastuje stanowisko wiceministra handlu wewnętrznego, ministra gospodarki i planowania, członka Rady Państwa, a niedawno został członkiem Biura Politycznego Partii Komunistycznej, wiceprzewodniczącym rządu i szefem Stałej Komisji ds. Wdrażania i Rozwoju przy Radzie Państwa.

— Oznacza to, że Diaz-Canel lub ktokolwiek inny, kto zostanie wybrany głową państwa, będzie musiał poradzić sobie z różnymi grupami władzy, w których sam nie jest – wyjaśnił prawnik. W związku z tym pierwszy wiceprezydent nigdy nie podejmował się przeprowadzenia reform gospodarczych, co z kolei jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów na poziomie społecznym.

Ponadto lider będzie musiał stawić czoła takiej sytuacji: przedstawiciele historycznego pokolenia, np. Raul Castro, Ramiro Valdés i Machado Ventura, zostaną członkami Zgromadzenia, jeśli opuszczą Radę Państwa.

— Czyli w tym przypadku jedynie liczące się persony będą swego rodzaju przywódcami wśród przywódców, choć nie będą piastować ważnych stanowisk – powiedział  Guanche.

Tymczasem Raul Castro nie wyraził chęci opuszczenia fotela pierwszego sekretarza Partii Komunistycznej, a zgodnie z Konstytucją właśnie ten organ kieruje państwem i wytycza kurs.

Kolejny zjazd Partii Komunistycznej ma się odbyć w 2021 roku, jeśli do tego czasu Raul Castro nie opuści tego stanowiska, zostanie pierwszą osobą w państwie. – Innymi słowy, zgodnie z Konstytucją Castro będzie przewodzić Diaz-Canelowi – dodał Guanche.

Ponadto nowy mandat deputacki brata Fidela będzie ważny jeszcze przez 5 lat. W 2023 roku skład Zgromadzenia zostanie zaktualizowany, a przywódca kraju będzie miał wówczas 92 lata.

— W taki sposób Raul Castro nie zrezygnuje ze swojego stanowiska, pozostanie on przywódcą Kuby – podsumował historyk.

Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.

Zobacz również:

W samolotach będą miejsca stojące
Nowa irańska tarcza antyrakietowa
„Bieriezowski współpracował z brytyjskimi służbami specjalnymi"
Tagi:
władza, komunizm, Raul Castro, Kuba
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz