01:30 21 Kwiecień 2021
Opinie
Krótki link
Autor
72610
Subskrybuj nas na

Główną rolę w utworzeniu niepodległej Polski odegrały sprzeczności międzynarodowe powstałe pod koniec I wojny światowej - przekonuje rosyjski historyk Konstantin Zalesski. W wywiadzie dla Sputnika historyk zauważył, że już od najdawniejszych czasów jej terytorium było miejscem ścierania się interesów wielkich mocarstw.

Stela w Mikolinie upamiętniająca żołnierzy Armii Czerwonej: żołnierzy Pierwszego Frontu Ukraińskiego, którzy zginęli w dniach 23-30 stycznia 1945 podczas przekraczania Odry. Stela została odnowiona w latach 2015-2017 przez wolontariuszy z inicjatywy organizacji Kursk.
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
Na ile słuszne jest twierdzenie, że determinującą rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości odegrała właśnie I wojna światowa?

— Główną rolę w utworzeniu niezależnej Polski odegrały sprzeczności międzynarodowe, jakie wyłoniły się pod koniec I wojny światowej. Od samego jej początku, tzn. od 1914 roku, sprawa polska była stale rozdmuchiwana przez walczące mocarstwa. Na początku Rosja opublikowała odezwę wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza do Polaków, w której kreślono perspektywy utworzenia autonomicznego państwa. Przez całą wojnę Austria i Niemcy spierały się o to, do kogo należeć będzie Polska. Niemcy powzięły zamiar utworzenia Królestwa Polskiego, co też uczyniły z okupowanego przez siebie i Austro-Węgry terytorium Królestwa Kongresowego. Mówienie, że w tym czasie pojawiła się niezależna Polska, nie jest rzeczą właściwą. A już po zakończeniu I wojny światowej państwa Ententy zaczęły podejmować bardzo aktywne działania na rzecz utworzenia Polski, przy czym Polski bardzo dużej, w której skład weszły ziemie Austrii, Rosji, Niemiec, a nawet krajów bałtyckich.

— Czemu miało to służyć?

— To było dziecię Ententy, która sama samowolnie cięła granice Europy, wychodząc od własnych egoistycznych, ciasnych interesów. Było to konieczne z wielu względów, z których najważniejszym było utworzenie nie tyle państwa buforowego, lecz swoistego centrum całego buforowego pasa Ententy. Polska znajduje się na skrzyżowaniu różnych dróg w Europie i od zamierzchłych czasów jej terytorium było miejscem ścierania się wielkich mocarstw. Choć kiedyś Polska była dość duża — i teraz zresztą do najmniejszych państw nie należy — to nie można jej nazwać wielkim mocarstwem. Tak czy inaczej będzie zakładnikiem interesów wielkich mocarstw.

— Jak w Rosji Radzieckiej przyjęto fakt oderwania ziem Królestwa Kongresowego, wynikający z Traktatu brzeskiego podpisanego w marcu 1918 roku?

— Najważniejsze dla bolszewików na tamten moment było utrzymanie władzy. Nie mieli zakusów na polskie ziemie — Warszawę, Kraków i inne miasta. Jednocześnie mieli nadzieję, że wybuchnie tam powstanie i Polska stanie się krajem socjalistycznym. Weźmy chociażby wojnę polsko-bolszewicką 1920 roku. Bolszewicy podjęli próbę utworzenia w Polsce rządu komunistycznego, a następnie zawarli traktat, zgodnie z którym Polska uzyskała ziemie, które bardzo ciężko nazwać polskimi — zachodnią Białoruś i zachodnią Ukrainę.

—  Czy zgadza się Pan ze stwierdzeniem, że zwycięstwo „białych" w wojnie domowej w Rosji byłoby przeszkodą na drodze odzyskania przez Polskę niepodległości, gdyż nie pozwoliliby oni na rozpad Imperium Rosyjskiego?

— Można z tym polemizować. Rzeczywiście „biali" byli za jednością imperium i odmawiali uznawania niepodległości, w tym także Polski. Jednocześnie kwestia miała zostać ostatecznie rozstrzygnięta po zakończeniu wojny domowej na zgromadzeniu konstytucyjnym. Mając na uwadze to, że panowały tam nie tylko monarchistyczne, ale też liberalne nastroje, można domniemywać, że zgromadzenie konstytucyjne nie miałoby zakusów na peryferia narodowe.

Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.

Zobacz również:

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę: To nie moja rocznica
Marszu niepodległości w Warszawie nie będzie
Przejmując Marsz Niepodległości, prezes przechytrzył wszystkich
Tagi:
100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, I wojna światowa, Ententa, Polska
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz