02:21 17 Kwiecień 2021
Opinie
Krótki link
3130
Subskrybuj nas na

Ministerstwo Handlu Chin skoncentruje się na rozwoju konsumpcji krajowej i stymulowaniu siły nabywczej, popytu krajowego. Takie oświadczenie złożył nowy minister handlu Chińskiej Republiki Ludowej Wang Wentao.

Według niego kwestie wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi nie są już dla Chin priorytetem, a rynek wewnętrzny jest podstawą nowej strategii „podwójnego obiegu”, nakreślonej w pięcioletnim planie rozwoju, który zostanie oficjalnie opublikowany w marcu 2021 roku.

W tym roku Chiny opracowały nowy pięcioletni plan w najtrudniejszych warunkach ekonomicznych związanych z epidemią COVID-19. W pierwszym kwartale gospodarka kraju skurczyła się o rekordowe 6,8% z powodu masowego wstrzymania produkcji i działalności gospodarczej w wyniku ścisłych środków kwarantanny podjętych przez chińskie władze. Jednak ta „ofiara” nie poszła na marne. Chiny poradziły sobie znacznie lepiej i szybciej, niż wiele krajów rozwiniętych, z opanowaniem rozprzestrzeniania się epidemii.

Silne środki antyepidemiologiczne pozwoliły Chinom szybko przywrócić działalność gospodarczą i wrócić do normalnego życia. Wskaźnik PMI menedżerów ds. zakupów, mierzący aktywność biznesową w sektorze produkcyjnym w Chinach, spadł do 35,7 pkt dopiero w lutym (wskaźnik PMI poniżej 50 oznacza zmniejszenie produkcji). Już w marcu PMI wzrósł ponownie do 52. Co więcej, wskaźniki ekonomiczne poprawiają się z każdym miesiącem. Na przykład w listopadzie PMI osiągnął 52,1%.

Według statystyk Państwowego Urzędu Statystycznego Chińskiej Republiki Ludowej, w listopadzie chiński eksport wzrósł o 21,1%, a import o 4,5%. Eksport produktów elektromechanicznych wyprodukowanych w Chinach wyniósł 1,37 biliona dolarów od stycznia do listopada, co oznacza wzrost o 4,3% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

Kategoria ta odpowiadała za 59% eksportu kraju. W kontekście pandemii koronawirusa Chiny zwiększyły również eksport produktów medycznych i środków ochrony indywidualnej. W pierwszych 11 miesiącach br. eksport tej kategorii towarów wzrósł o 42,5% w ujęciu rocznym.

Jednak nie wszystkie kraje, tak jak Chiny, były w stanie szybko poradzić sobie z epidemią. Ma to oczywiście wpływ na aktywność gospodarczą tych krajów. Ponieważ Chiny są silnie zintegrowane z globalnym handlem i łańcuchami wartości, sytuacja ta stwarza dodatkowe ryzyko dla chińskiej gospodarki. Ponadto trudna sytuacja epidemiologiczna na całym świecie zwiększa ryzyko zakażeń importowanych do Chin.

Znajdując się w tak trudnych warunkach, Chiny poważnie zmieniły swoją politykę gospodarczą. Po raz pierwszy w tym roku cele wzrostu nie zostały określone. Zamiast ilościowych wytycznych Chiny zaczęły koncentrować się na rozwoju jakościowym, polityce społecznej i środkach mających na celu poprawę rzeczywistego standardu życia ludzi. To największa zmiana, mówi Liu Ying, pracownik naukowy w Instytucie Badań Finansowych Chongyang Uniwersytetu Ludowego Chin.

„Najważniejszą cechą polityki gospodarczej 2020 roku jest przesunięcie priorytetów z rozwoju ilościowego na jakościowy. W nowym planie pięcioletnim nie postawiliśmy celów dotyczących wzrostu PKB.

Ze względu na skutki kryzysu wywołanego epidemią zwróciliśmy uwagę na „sześć gwarancji” i „sześć stabilności”. Polityka ta zakłada osiągnięcie takich celów, jak zapewnienie stabilnego zatrudnienia, utrzymanie poziomu życia ludzi, stabilności łańcuchów przemysłowych i dostawczych, bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego. W „trzech głównych bitwach” w 2020 roku odnieśliśmy pewne sukcesy.

To najważniejsze zmiany, które stanowią fundament do osiągnięcia wysokiej jakości rozwoju gospodarczego i budowy nowych punktów wzrostu w kontekście podwójnej cyrkulacji i wzajemnego wspierania konturów wewnętrznych i zewnętrznych”.

Oczywiście szybkie ożywienie gospodarcze nie byłoby niemożliwe bez poważnych środków wsparcia ze strony państwa. Władze Chin przyjęły duży pakiet środków fiskalnych i innych środków pobudzających gospodarkę. Deficyt budżetowy wzrósł po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat do 3,6% PKB. Rząd centralny zatwierdził specjalne obligacje skarbowe o wartości 1 biliona juanów w celu zwalczania epidemii. Ponadto kwota obligacji celowych samorządów została zwiększona do 3,75 biliona juanów. Pułap dochodów dla osób nieopodatkowanych wzrósł do pięciu tysięcy juanów. Obniżono również stawki podatkowe, w tym VAT.

W krótkim okresie działania te okazały się skuteczne i już w II kwartale gospodarka zaczęła ponownie rosnąć, w III kwartale wzrosła w sumie o 4,9%. Środki fiskalne pomogły wesprzeć również przedsiębiorstwa eksportujące, popyt na ich produkty w niektórych krajach wzrósł ze względu na przestoje w ich własnej produkcji.

Niemniej rok 2020 pokazał, że w dłuższej perspektywie Chiny muszą szukać innych sposobów zapewnienia rozwoju gospodarczego i zmniejszenia własnej zależności od czynników zewnętrznych i rynków.

Po pierwsze, nie wiadomo, jak długo epidemia będzie trwać w różnych krajach, a co za tym idzie, jak rozwinie się światowa gospodarka. Po drugie, podczas gdy prezydent elekt Joe Biden wydaje się bardziej przewidywalny niż jego poprzednik, w Waszyngtonie nadal istnieje ponadpartyjny konsensus co do potrzeby powstrzymania Chin. Nawet jeśli Biden zniesie pewne szczególne środki ograniczające lub taryfy celne, ogólny obraz interakcji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi nie wygląda zbyt korzystnie w nadchodzących latach.

Według eksperta Liu Ying, przez ostatnie trzy lata chińska polityka gospodarcza skupiała się głównie na rozstrzyganiu sporów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi i przywróceniu normalnej współpracy. Jednak obecnie priorytety są ukierunkowane na zwiększenie własnej niezależności ekonomicznej i uwolnienie potencjału rynku krajowego.

„Od sierpnia 2017 roku, przez prawie trzy lata, skupiamy się na środkach odwetowych w prowadzonej przez Stany Zjednoczone wojnie handlowej przeciwko Chinom. Na początku 2020 roku kontynuowaliśmy optymalizację i rozwój wewnętrznej struktury gospodarki, kierując się w stronę wysokiej jakości wzrostu.

Na początku roku najważniejszym zadaniem było uporanie się z epidemią, gdyż wtedy gospodarka spadła o 6,8%. Do najważniejszych zadań należała wówczas walka z epidemią i przywrócenie wzrostu gospodarczego. Potem sytuacja wróciła do normalności, a PKB za pierwsze trzy kwartały wzrósł jako całość o 0,7% rok do roku, wzrost gospodarczy ponownie stał się dodatni.

A Chiny w tym roku staną się jedynym krajem G20, którego gospodarka nadal wykazuje wzrost. Można powiedzieć, że w 2020 roku głównym zadaniem było przywrócenie aktywności biznesowej oraz zapewnienie stabilności, otwartości i efektywności łańcuchów przemysłowych i dostaw. Szczególnie w kontekście globalnej recesji wywołanej kryzysem koronawirusa i powtarzającymi się wybuchami epidemii w różnych częściach świata ważne jest, aby Chiny zapewniły kontrolę sytuacji epidemiologicznej w kraju i postępujące ożywienie gospodarcze.

Uważam, że jest to główne osiągnięcie w tym roku i w tym zawarte są główne sprzeczności i główne cele”.

Oparcie się na potencjale rynku krajowego i konsumpcji jest ważne dla Chin nie tylko w związku z pogarszaniem się sytuacji na rynkach zagranicznych. Standard życia w Chinach szybko rośnie. PKB na mieszkańca w 2008 roku wyniósł 3468 dolarów, w 2011 roku 5618 dolarów, w 2015 roku - 8033 dolarów.

Według szeregu prognoz do 2023 roku poziom życia w Chinach znacząco wzrośnie - kraj wejdzie do ligi państw o ​​wysokim poziomie dochodów, średni PKB na mieszkańca w kraju wyniesie 28 tysięcy dolarów.

Aby nie wpaść w pułapkę średniego dochodu, kiedy koszty pracy nie mogą już tworzyć przewagi konkurencyjnej Chin na rynkach eksportowych, kraj ten musi wykorzystać potencjał szybko rosnącej klasy średniej w celu zapewnienia wzrostu gospodarczego, a tym samym dalszej poprawy poziomu życia ludzi.

Realizacja strategii „podwójnego obiegu” i reforma struktury gospodarczej w ciągu najbliższych pięciu lat pomoże Chinom wzmocnić swoją pozycję gospodarczą na świecie. Według prognoz Brytyjskiego Centrum Badań Ekonomicznych i Biznesowych (CEBR), jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Chiny wyprzedzą Stany Zjednoczone pod względem wielkości gospodarczej i do 2028 roku staną się światowym liderem.

Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.

Zobacz również:

Chiny wprowadzają sankcje odwetowe wobec amerykańskich urzędników
Chiny ogłosiły skuteczność masek w walce z COVID-19
Tagi:
wojna handlowa, handel, kryzys gospodarczy, polityka, gospodarka, chiny
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz