Studio dawnych tańców w Irkucku

Dzięki pracy studia „Antiquo More” mieszkańcy Irkucka na Syberii mogą pogrążyć się w zagadkowym i pięknym świecie tańców z minionych stuleci.
Dzięki pracy studia „Antiquo More” mieszkańcy Irkucka na Syberii mogą pogrążyć się w zagadkowym i pięknym świecie tańców z minionych stuleci. Do studia dawnych tańców uczęszcza blisko trzydzieści osób. Mogą słusznie nazywać się prawdziwymi miłośnikami i znawcami tańca historycznego z różnych epok.

Studio „Antiquo More” istniejące na tych terenach od 2003 roku, zajmuje się badaniami i popularyzacją europejskich tańców balowych z okresu od XIV do XIX stuleci. Daleka przeszłość zaczęła ożywiać w ruchach dawnych tańców, odrodzonych przez członków tego zespołu. „Menuet, branle, pawana, galiarda, walc – same te nazwy brzmią jak muzyka dawna” – powiedział członek kierownictwa studia Aleksander Oriechow.„Na nasz repertuar składają się stare tańce polskie, angielskie, francuskie, włoskie, rosyjskie. Są też tańce mieszane, na przykład rodzaj kadrylu – „ósemka”. Powstała ona w pałacach europejskich, a później rozpowszechniła się we wsi rosyjskiej. Tak więc, na taniec składa się kilka stylów. Czy wręcz odwrotnie, tańce, które 100-150 lat temu powstały na prowincji rosyjskiej, z biegiem czasu zakorzeniły się na salach balowych pałaców europejskich. Należy do nich taniec z XVI wieku galiarda. Co dotyczy naszych kontaktów, to już od kilku lat współpracujemy z organizatorami festiwalu tańców pałacowych w Krakowie – jeździmy tam na klasy mistrzostwa. Corocznie odbywa się tam międzynarodowy festiwal tańców pałacowych „Cracovia Danza”, w którym bierzemy aktywny udział. Na przykład, w trakcie ostatniej imprezy wyprzedziliśmy takie kraje, jak Francja, Wielka Brytania, Włochy, zajmując pierwsze miejsce w konkursie kostiumów.Obecnie na repertuar zespołu składa się ponad sto różnych tańców, wykonywanych na wysokim poziomie zawodowym. Przecież członkowie „Antiquo More” uczyli się tej sztuki pod kierunkiem tancerzy o światowej sławie, takich, jak Barbara Sparti z Włoch, Marie-Claire Le Corre z Francji i Leszek Rębowski z Polski. Wszystkie tańce stanowią niewielkie spektakle baletowe z pewną akcją, u której podstaw leżą z reguły przeżycia miłosne. Są to więc menuety, polonezy, mazurki i inne. Dla każdego tańca szyje się kostiumy z tej bądź innej epoki. Według organizatora studia „Antiquo More” Aleksandra Oriechowa, w latach istnienia zespołu jego członkowie wiele dowiedzieli się i wiele nauczyli. Swoją wiedzą dzielą się chętnie ze wszystkimi, którzy interesują się historią oraz tańcem.Nikołaj Widonow