5 czerwca 2010, 19:42

Wizyta Dmitrija Miedwiediewa w Niemczech

Wizyta Dmitrija Miedwiediewa w Niemczech

Na wspólnej z kanclerz Niemiec Angelą Merkel konferencji prasowej w Niemczech oświadczono o przyjęciu memorandum w ramach rozwinięcia inicjatywy Dmitrija Miedwiediewa odnośnie stworzenia nowej struktury europejskiego bezpieczeństwa, którego omówienie trwa. Memorandum zakłada  rozpatrzenie możliwości stworzenia komitetu Rosja-Unia Europejska na poziomie ministrów w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Taki komitet mógłby służyć jako swego rodzaju forum dla omówienia aktualnych kwestii polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa, wypracowania głównych zasad przeprowadzenia wspólnych operacji Rosji i Unii Europejskiej w zakresie regulacji kryzysów. Rosja, podkreślił Dmitrij Miedwiediew, nie zamierza ograniczać stosunków z Unią Europejską i budować wyłącznie stosunków dwustronnych, nawet z tak ważnymi i bliskimi partnerami jak Niemcy. Jednak dobre pomysły warto najpierw omówić na poziomie dwustronnym, a potem już wychodzić z odpowiednimi propozycjami na poziom Unii w celu podjęcia wspólnej decyzji:

„Chcielibyśmy podnieść poziom ustalania takiego rodzaju decyzji, uczynić tę współpracę bardziej ścisłą, ale nie dlatego, aby stworzyć jakiś nowy organ biurokratyczny, jest ich już i w Europie, i w Rosji dosyć, ale dlatego, aby realizować praktyczne zadania”.

Dużo uwagi w rozmowach przywódców obu państw poświęcono sytuacji finansowej, która zaistniała w Europie. Dmitrij Miedwiediew wyraził nadzieję, że Unii Europejskiej uda się ustabilizować swoją walutę:

„Najważniejsze, aby ten pakiet stabilizacyjny, który został przyjęty w rezultacie dość trudnych konsultacji, zadziałał. Wówczas i ogólna sytuacja w strefie euro ustabilizuje się – oświadczył prezydent Rosji. – Jest to konieczne i dla samej strefy euro, i dla jej partnerów, takich jak Federacja Rosyjska, to konieczne dla światowego systemu finansowego”.

Jeden z rosyjskich dziennikarzy zapytał o wprowadzenie systemu bezwizowego między Rosją i Unią Europejską. W Rosji panuje rozczarowanie tym, że od 2004 roku nie udaje się rozwiązać tego problemu. W odpowiedzi na to pytanie, prezydent Dmitrij Miedwiediew wezwał kanclerz Niemiec dojesz cze większej intensyfikacji dialogu Rosi i Unii Europejskiej w zakresie zniesienia wiz:

„To wyjątkowo ważne zarówno dla obywateli Rosji, jak i dla obywateli żyjących w państwach Unii Europejskiej. Jeśli do tego dojdzie, to nastąpi jakościowa zmiana w naszym życiu i zmieni nas w prawdziwych partnerów strategicznych. Prezydent powiedział, że rozumie niepokoje, jakie wzbudza ten temat, także w Niemczech. Jednak sens jest dość oczywisty, - kontynuuje Dmitrij Miedwiediew. – Trzeba po prostu uważniej odnosić się wobec ludzi, którzy przyjeżdżają, trzeba zajmować się walką z przestępczością. Jednocześnie Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że Rosja jest gotowa do zniesienia wiz. Zmieniliśmy wewnętrzne prawodawstwo, wprowadzamy nowe systemu rejestracji, biometryczne dane paszportowe i podpisaliśmy szereg porozumień o readmisji, które stanowią ważne warunki dla zniesienia wiz”.

Spośród międzynarodowych problemów, które były omawiane w zamku Meseberg, podkreślić należy temat programu jądrowego Iranu. Dmitrij Miedwiediew wyraził nadzieję, że głos społeczności międzynarodowej zostanie usłyszany przez irańskie władze. Nie należy kontynuować nieodpowiedzialnego zachowania, oświadczył prezydent.               

  •  
    Podziel się z