16 lipca 2014, 21:40

Szczyt BRICS jako punkt wyjściowy w tworzeniu nowego świata

Szczyt BRICS jako punkt wyjściowy w tworzeniu nowego świata

Wielu ekspertów zakłada, że szczyt BRICS w Brazylii stał się ilustracją zakrojonych na szeroką skalę zmian w strukturze nowoczesnej geopolityki. Przewodnią myślą zawartą w komentarzach, poświęconych spotkaniu liderów krajów rozwijających się, jest stwierdzenie faktu zmian, jakie dokonują się na światowej arenie politycznej.

Ludzkość wyraźnie wyszła poza ramy schematów geopolitycznych XX wieku. Ponadto w zawrotnym wręcz tempie traci swoją aktualność schemat postradzieckiego „pax Americana”, który Waszyngton stara się narzucać wspólnocie światowej w ostatnich latach. Wymienić tu należy amerykański projekt izolacji Rosji na arenie międzynarodowej przy wykorzystaniu swych własnych możliwości politycznych i gospodarczych, a także zaangażowanie do tego swych młodszych partnerów. Jednak przekonujemy się, że własne możliwości okazują się niewystarczające, a sojusznicy stawiają zacięty opór.

Można z całym przekonaniem stwierdzić, że kraje członkowskie BRICS zajęły wspólne stanowisko w sprawie całego szeregu najbardziej pryncypialnych zagadnień międzynarodowych. Liderzy Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Afryki Południowej oświadczyli, że Iran ma prawo do pokojowego atomu, wezwali do niezwłocznego zaprowadzenia rozejmu w Syrii, potępili sprzeczną z prawem budowę izraelskich osad na palestyńskim terytorium i wyrazili zaniepokojenie sytuacją w Afryce. Ponadto wyrazili głębokie zaniepokojenie w związku z sytuacją na Ukrainie i wezwali do dialogu, deeskalacji konfliktu i powściągliwego zachowywania się przez strony konfliktu.

Mimo sankcji i rozluźnienia stosunków na linii Rosja - Unia Europejska - Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa i Azja pozostają niezawodnymi partnerami Moskwy. Odnośnie Banku Rozwoju i funduszu walutowego BRICS, to utworzenie tych instytucji może w pełnym zakresie zmienić całokształt międzynarodowej koniunktury gospodarczej. Na członków grupy BRICS przypada blisko 40 procent ludności świata i jedna czwarta światowego PKB. Ekspert do spraw BRICS w Observer Research Foundation w Indiach Vivan Sharan powiedział:

Upatruję dwie podstawowe przyczyny, które doprowadziły do utworzenia Nowego Banku Rozwoju. Po pierwsze, kraje członkowskie BRICS nie są zadowolone z istniejącego ładu społeczno-gospodarczego na świecie. Na przykład, Indie stawiają sobie za cel przejście z kategorii krajów ubogich do grupy krajów o średnich dochodach, co wymaga wprowadzenia szeregu zmian w infrastrukturze. To samo da się powiedzieć o innych krajach członkowskich. Drugim celem jest stworzenie alternatywy dla ładu światowego, jaki ukształtował się po II wojnie światowej.

Bank BRICS stanie się podstawą finansowej niepodległości krajów rozwijających się, – uważa członek zarządu Centrum Badań Gospodarczych i Politycznych w Waszyngtonie, prezydent organizacji pozarządowej Just Foreign Policy Mark Weisbrot:

Bank Rozwoju BRICS ma powstać jako alternatywa dla MFW i Banku Ś wiatowego, które wywierają negatywny wpływ na gospodarki krajów rozwijających się. Utworzenie Banku BRICS odzwierciedla zmiany w bilansie sił na światowej arenie gospodarczej i politycznej, gdzie Stany Zjednoczone i ich struktury nie zajmują już pozycji dominującej.

Świat nie zamierza powracać do modelu z ubiegłego stulecia, w którym istniały dwa supermocarstwa. Obecnie świat faktycznie stał się wielobiegunowy. Szczyt grupy BRICS w Brazylii stał się kolejnym potwierdzeniem tego faktu.

  •  
    Podziel się z