19 lutego 2015, 16:18

Rosję niepokoją akty wandalizmu wobec pomników żołnierzy Armii Czerwonej

Rosję niepokoją akty wandalizmu wobec pomników żołnierzy Armii Czerwonej

Czytelnik „RT w języku rosyjskim” z Polski przysłał do redakcji zdjęcie zniszczonej tablicy poświęconej radzieckim żołnierzom-wyzwolicielom.

Na tablicy widniał napis: „Bohaterom Armii Radzieckiej w XX rocznicę wyzwolenia m. Aleksandrowa. Społeczeństwo. 17 stycznia 1965 roku”.

„Ambasada Rosji w Polsce z wielkim zaniepokojeniem przyjęła wiadomość o nowym akcie wandalizmu wobec pomników żołnierzy radzieckich, którzy zgięli podczas wyzwalania Polski spod hitlerowskiej okupacji. Obecnie ambasada sprawdza doniesienia o tym, co wydarzyło się w mieście Aleksandrów Łódzki”, - powiedziała rzecznik placówki dyplomatycznej w Warszawie Waleria Perżynska.

Zgodnie z jej słowami, „jeśli informacje się potwierdzą, to ambasada zwróci się do polskich władz o naprawienie szkód, ustalenie winnych, pociągnięcie ich do odpowiedzialności i zapobieganie podobnym incydentom w przyszłości”.

  •  
    Podziel się z