16:15 19 Styczeń 2021
Polityka
Krótki link
Reforma szkolnictwa na Ukrainie (32)
12510
Subskrybuj nas na

Duma Państwowa oskarżyła Kijów o „ludobójstwo etniczne Rosjan” i przygotowała oświadczenie do ONZ.

Duma Państwowa przyjęła oświadczenie o niedopuszczalności wprowadzenia na Ukrainie ograniczeń dla uzyskania wykształcenia w rodzimych językach ludności rdzennej i mniejszości narodowych.

Wcześniej prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał poprawki do ustawy o edukacji, które ograniczają dostęp do edukacji w języku ojczystym dla ludności rdzennej i mniejszości narodowych, w tym także dla Rosjan.

Podpisana przez prezydenta Ukrainy ustawa «O edukacji» będzie aktem ludobójstwa etnicznego (polityka eksterminacji narodowej tożsamości etnicznej — red.) rosyjskiego narodu na Ukrainie — czytamy w oświadczeniu przyjętym na posiedzeniu w środę.

„Podpisana 25 września 2017 roku przez prezydenta Ukrainy ustawa «O edukacji» narusza podstawowe standardy ONZ i Rady Europy o ochronie tożsamości językowej ludności rdzennej i mniejszości narodowych zawartych w umowach międzynarodowych i ratyfikowanych przez Ukrainę” — czytamy w dokumencie.

Rosyjscy parlamentarzyści zaznaczają, że prawo to narusza Konstytucję Ukrainy.

Dokument wskazuje na to, że ​​od 2020 roku system edukacji będzie w pełni w języku ukraińskim, co doprowadzi do zniknięcia rosyjskojęzycznych szkół i klas, a także szkół dla mniejszości narodowych.

Ustawa „rażąco narusza i dyskryminuje prawa znacznej części ludności Ukrainy — milionów Rosjan, Bułgarów, Węgrów, Greków, Mołdawian, Polaków, Rumunów i innych użytkowników regionalnych języków i języków mniejszości Ukrainy” — czytamy w oświadczeniu.

Deputowani wzywają również do podjęcia działań mających na celu przywrócenie naruszonych praw obywateli Ukrainy.

Ponadto parlamentarzyści wyrazili solidarność z protestem władz Bułgarii, Węgier, Grecji, Mołdawii, Polski i Rumunii, a także części obywateli samej Ukrainy i wzywają parlamenty innych krajów, których języki urzędowe są uznane przez Ukrainę za języki regionalne i języki mniejszości narodowych, do podjęcia kroków w celu potępienie przyjętej ustawy „O edukacji”.

Duma Państwowa podkreśliła, że polityka nietolerancji wykazywana przez ukraińskie władze wymaga natychmiastowego i stanowczego potępienia przez międzynarodowe organizacje i parlamenty państw europejskich.

Zaznaczono, że oświadczenie zostanie skierowane do Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Międzyparlamentarnej, Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Państw Członkowskich WNP, Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, sekretarza generalnego Rady Europy i parlamentów państw europejskich.

Tematy:
Reforma szkolnictwa na Ukrainie (32)

Zobacz również:

Google „uczy” sztuczną inteligencję rozumieć język rosyjski
Mer Rygi zawalczy o język rosyjski
Język rosyjski może wejść do programu szkół w Wielkiej Brytanii
Media: W Kijowie uczniowie zapoznają się z instrukcją, jak zapomnieć język rosyjski
Tagi:
Rosja, Ukraina
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz