20:35 20 Czerwiec 2021
Polityka
Krótki link
Reforma szkolnictwa na Ukrainie (32)
1270
Subskrybuj nas na

PACE większością głosów przyjęła rezolucję, w której podkreśliła, że nowa ukraińska ustawa oświatowa nie zapewnia odpowiedniej równowagi między językiem urzędowym i językami mniejszości narodowych.

W przyjętej rezolucji podkreślono, że Zgromadzenie Parlamentarne jest zaniepokojone zatwierdzeniem 5 września 2017 roku nowej ustawy oświatowej przez Radę Najwyższą Ukrainy, dokument został podpisany 27 września przez prezydenta państwa Petra Poroszenkę. PACE przypomina, że zdaniem niektórych sąsiadów Ukrainy "ten dokument narusza prawa mniejszości narodowych".

"Ukraińskie władze przekazały tekst ustawy o edukacji do Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisji Weneckiej) do zaopiniowania, wniosek ma zostać przedstawiony do końca 2017 roku; Zgromadzenie wyraża jednak niezadowolenie, że ten krok nie został podjęty przed przyjęciem ustawy oświatowej" — podkreślono w tekście rezolucji. 

"Zgromadzenie uważa za ważne wypełnienie zobowiązań opartych na Europejskiej konwencji praw człowieka, Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych i Europejskiej karcie języków regionalnych lub mniejszościowych i udzielenie pomocy we wznowieniu konstruktywnego dialogu między zainteresowanymi stronami" — czytamy w rezolucji.

PACE przypomina, że "państwo ma prawo do zachęcania do nauki języka urzędowego", podkreśla jednak, że "podejmowane przez państwa środki na rzecz promowania języka urzędowego powinny iść w parze ze środkami ochrony i promowania języków mniejszościowych".

"Jeśli nie zostanie to zrobione, rezultatem będzie asymilacja, a nie integracja" — czytamy w dokumencie. 

Europarlamentarzyści przypominają także o niedopuszczalności dyskryminacji. "Ta zasada dotyczy nie tylko uznania i efektywnej ochrony praw mniejszości zapisanych w konferencji ramowej a także konkretnych praw zapisanych w Europejskiej karcie języków regionalnych i mniejszościowych a także "realizacji każdego prawa zgodnie z art. 1 Protokołu nr 12 do Europejskiej konwencji praw człowieka" — podkreślono w przyjętej rezolucji. 

"Dla Zgromadzenia te trzy zasady są ważnymi elementami szerszej koncepcji mającej pierwszoplanowe znaczenie, która w rzeczywistości leży u podstaw całej konwencji ramowej: koncepcji "koegzystencji" — podkreślono w rezolucji. 

"Biorąc pod uwagę wspomniane zasady i wszechstronną koncepcję "wspólnej koegzystencji", najwyraźniej nowa ustawa nie zapewnia odpowiedniej równowagi między językiem urzędowym i językami mniejszościowymi" — uważa PACE.

Ciekawe, że punkt dotyczący propozycji Kijowa odnośnie rewizji ustawy został usunięty po głosowaniu w sprawie poprawek. 

Tematy:
Reforma szkolnictwa na Ukrainie (32)

Zobacz również:

Kontrowersyjna ustawa: jej obrońcy i przeciwnicy
MSZ Rosji krytykuje nową ukraińską reformę edukacji
Rada Europy zajmie się ukraińską ustawą o edukacji
Węgry ostrzegają Ukrainę
Węgry proszą o rewizję umowy stowarzyszeniowej Ukraina-UE
Dlaczego USA spodobała się nowa ukraińska reforma?
Tagi:
oświata, język, reforma edukacji, PACE, Ukraina
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz