12:04 09 Sierpień 2020
Polska
Krótki link
7862
Subskrybuj nas na

Po ekshumacji szczątków żołnierzy radzieckich wczoraj rozebrano pomnik czerwonoarmistów w centrum Nowego Sącza. W kolejce czekają kolejne radzieckie pomniki.

— Prezydent miasta Ryszard Nowak wielokrotnie zapowiadał, że jeśli zapadnie decyzja o ekshumacji pochowanych tam żołnierzy, to monument, który był integralną częścią mogiły, straci rację bytu, dlatego został dziś rozebrany — powiedziała rzeczniczka Urzędu Miasta w Nowym Sączu Małgorzata Grybel.

Zespół z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk — Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn ekshumował szczątki sześciu żołnierzy Armii Czerwonej. Pod koniec sierpnia zostaną one złożone na cmentarzu w Nowym Sączu. Ceremonia ma mieć charakter wojskowy. Na nowosądeckim cmentarzu spoczywa już 737 żołnierzy Armii Czerwonej. Pomnik wyburzono.

Polskie media podają, że „rozbiórki monumentu od lat domagały się m.in. organizacje kombatanckie”. W ostatnich latach pod pomnikiem odbywały się manifestacje, dochodziło do aktów wandalizmu. 

Wymieniono też inne miejsca, gdzie prowadzone są prace: zbiorowa mogiła lotników w Zagórzanach, grób zbiorowy w Bukownie, pojedynczy grób w Paszynie, zbiorowy grób w Chyżnem, pojedynczy grób w Lipnicy Małej, pojedynczy grób lotnika w Koźmicach Wielkich oraz pojedyncza mogiła w Tymbarku.

Na ekshumację i przeniesienie na cmentarz szczątków żołnierzy strona rosyjska zgodziła się w kwietniu tego roku. natomiast Rada Miejska Nowego Sącza podjęła uchwałę o rozbiórce pomnika już w 1991 roku. 

W 1994 roku między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej została podpisana umowa o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji. Zgodnie z dokumentem ekshumacja szczątków żołnierzy i ponowny ich pochówek w innym miejscu, może odbyć się tylko w sytuacjach wyjątkowych. O planowanej zmianie miejsca spoczynku musi być poinformowana strona rosyjska. 

Polsko-rosyjska umowa międzyrządowa zobowiązuje polskie władze do otaczania opieką cmentarzy i miejsc pochówku żołnierzy radzieckich. Jednak w ostatnich latach dochodziło w Polsce do bezczeszczenia grobów i pomników czerwonoarmistów. 

Pomnik czerwonoarmistów w Nowym Sączu to kolejny przykład wojny z pomnikami ku czci żołnierzy radzieckich. Podobny los spotkał na początku lipca Pomnik Bohaterów II Wojny Światowej w Nowej Soli. Na rozbiórkę czeka pomnik generała armii sowieckiej Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie. Starosta braniewski już wyraził zgodę na jego demontaż, co wywołało ostry sprzeciw Rosji. MSZ FR domaga się od polskich władz, by zapobiegły rozbiórce monumentu. 

— Stanowczo żądamy od władz Polski i od bezpośrednio nadzorującej ten temat ROPWiM, by zapobiegły rozbiórce pomnika (…) i zapewniły w ten sposób przestrzeganie umowy między rządem Federacji Rosyjskiej i Rzeczpospolitej Polskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji z 22 lutego 1994 r., a także Traktatu między Federacją Rosyjską i Rzeczpospolitą Polską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej Współpracy z 22 maja 1992 roku — głosi komunikat opublikowany na stronie internetowej MSZ Rosji.

Polskie MSZ odpowiada, że polsko-rosyjska umowa jest realizowana, a „decyzje dotyczące pomników leżą w gestii władz lokalnych”.

Rosyjskie MSZ jest innego zdania: „Tylko w minionym roku w Polsce doszło do co najmniej 10 przypadków zbezczeszczenia lub zniszczenia radzieckich obiektów o charakterze memorialnym". Zdaniem rosyjskiego resortu, „protesty strony rosyjskiej w sprawie wszystkich tych oburzających przypadków nie spotkały się z należytą reakcją".

Wojna z pomnikami żołnierzy radzieckich w Polsce nabiera obrotów. Nowy Sącz, Nowa Sola czy Pieniężno to najczęściej wymieniane nazwy w polskich mediach. Podobne akcje odbywają się również w innych krajach. Mają one na celu ograniczenie i zatarcie ogromnego wkładu Związku Radzieckiego w pokonanie III Rzeszy, co bezpośrednio związane jest z rewizją roli, jaką odegrał ZSRR w zwycięstwie w II wojnie światowej. Polska lista pomników do rozbiórki jest dość długa i może negatywnie wpłynąć na rozwój polsko- rosyjskich stosunków.

Zobacz również:

ABC: BRICS i SOW dowodzą, że Rosja ma wielu przyjaciół i alternatyw
OilPrice: biznes w UE i Azji przymyka oczy na antyrosyjskie sankcje
Przy Sztabie Generalnym Ukrainy powstanie krymsko-tatarski batalion
Tagi:
wojna z pomnikami, Rosja, Polska
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz