17:31 17 Grudzień 2018
Na żywo
  Przejście graniczne między Polską a Rosją w Bagrationowsku

  Marszałek województwa pomorskiego apeluje o wznowienie małego ruchu granicznego

  © Sputnik . Igor Zarembo
  Polska
  Krótki link
  8462

  Dziennik Bałtycki poinformował, że Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk skierował do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych list w sprawie zawieszenia porozumienia o małym ruchu granicznym z Rosją.

  List jest reakcją na wtorkową decyzję MSWiA o niewznawianiu porozumienia o małym ruchu granicznym z Rosją przy jednoczesnym wznowieniu analogicznego porozumienia z Ukrainą. Dziennik Bałtycki przytacza na swojej stronie treść listu:

  "Szanowni Panowie
  Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

  Witold Waszczykowski Minister Spraw Zagranicznych

  Z wielkim zdziwieniem i niepokojem przyjąłem decyzję o przedłużeniu zawieszenia małego ruchu granicznego (MRG) z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Decyzja ta była zaskoczeniem zarówno dla Samorządów Województw: Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego, jak i lokalnych samorządów obu regionów — objętych małym ruchem granicznym.

  Możliwość korzystania z MRG stanowiło znaczące ułatwienie dla mieszkańców stref przygranicznych objętych umową, którzy wcześniej każdorazowo musieli ubiegać się o wizę ponosząc przy tym znaczne koszty. Było to też bardziej czasochłonne. Natomiast wprowadzenie ułatwień w ramach MRG spowodowało bezpośredni wpływ na zwiększenie ruchu granicznego — zarówno po stronie polskiej, jak i rosyjskiej. W efekcie notowaliśmy z zadowoleniem wzrost liczby Rosjan odwiedzających nasz region, ale także olbrzymi wzrost liczby Polaków odwiedzających Kaliningrad, np. w III kwartale 2015 roku odprawy w ramach RMG stanowiły blisko połowę (45,6%) przekroczeń tego odcinka granicy przez cudzoziemców, natomiast w przypadku Polaków ok. 94% (dane GUS, grudzień 2015).

  Znaczenie MRG dla lokalnej gospodarki Pomorza jest nie do przecenienia. Tylko w 2015 roku Rosjanie wydali ok. 286 mln zł w regionach objętych umową o małym ruchu granicznym. Korzystali na tym właściciele sklepów i punktów usługowych (w tym również w sektorze opieki zdrowotnej), a także restauratorzy i hotelarze. Odwiedzający region Rosjanie, w tym także młodzież, coraz chętniej korzystali z naszej oferty kulturalnej i turystycznej, zwiedzając pomorskie muzea i zabytki oraz uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych. Rozwiązanie to znacznie ułatwiało też realizację projektów współpracy między partnerami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami po obu stronach granicy. To wszystko w sposób oczywisty przekłada się na efekt promocyjny, nie tylko dla regionów przygranicznych objętych MRG, ale dla całej Polski.

  Pamiętamy, że podpisanie w 2012 roku umowy o małym ruchu granicznym z Rosją budziło wiele kontrowersji, zarówno na poziomie społeczności lokalnych, jak i decydentów. Wśród przywoływanych obaw wymieniano głównie kwestie związane z bezpieczeństwem, tj. możliwość wzrostu przestępczości oraz niedotrzymywanie postanowień umowy o MRG.

  Jednakże, ponad czteroletnie funkcjonowanie umowy o MRG z Obwodem Kaliningradzkim udowodniło, że obawy te były bezpodstawne.

  Ponadto, intensyfikacja kontaktów społeczności Pomorza, Warmii i Mazur i Obwodu Kaliningradzkiego w istotny sposób przyczyniła się do przełamywania negatywnych stereotypów, co jest nad wyraz istotne w wypadku tak bliskich sąsiadów. Ingerencja w swobodę tej przygranicznej wymiany spowodować może zahamowanie dotychczasowej sąsiedzkiej integracji i regres we wzajemnych stosunkach.

  W imieniu swoim i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego z terenu Pomorza wyrażam nadzieję, że MRG zostanie w najbliższym czasie przywrócony, co — jestem o tym przekonany — przyczyni się do korzystnych tendencji w relacjach między Rzeczpospolitą Polską i Federacją Rosyjską, dodatkowo ułatwiając współpracę w Regionie Morza Bałtyckiego.

  Licząc na zrozumienie i pozytywne decyzje,

  z poważaniem,

  Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego"

  Umowa o małym ruchu granicznym między obu krajami obowiązuje od lipca 2012 roku. Specjalne zezwolenie wydawane mieszkańcom stref przygranicznych uprawniają do wielokrotnego wjazdu, wyjazdu i pobytu w strefie przygranicznej oby państw, na warunkach ustalonych w umowie.

  Polskie władze póki co nie potrafią powiedzieć, kiedy porozumienie o małym ruchu granicznym z Rosją zostanie wznowione.

   

  Zobacz również:

  Polska nie przywróciła małego ruchu granicznego z Rosją
  Rosja zawiesza mały ruch graniczny z Polską
  Rosjanie nie rozumieją postawy Polski
  Tagi:
  mały ruch graniczny, obwód kaliningradzki, Rosja, Polska
  Standardy społecznościDyskusja
  Komentarz przez FacebookKomentarz przez Sputnik
  • Komentarz