08:34 02 Czerwiec 2020
Polska
Krótki link
Autor
223
Subskrybuj nas na

Zasady, na których Wielka Brytania wystąpi z UE odegrają istotną rolę dla jej obywateli. To właśnie od nich będzie zależał dalszy status pobytowy Brytyjczyków na terenie krajów UE. Czy w okresie przejściowym po wyjściu UK z Unii zachowają oni dotychczasowe prawo pobytu w Polsce?

Jeżeli chodzi o Brexit, wciąż mówi się o dwóch możliwych scenariuszach, w tym o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europiejskiej nie potwierdzonym żadną umową (czyli „twardym” Brexicie). Dotychczas dokładnie nie wiadomo, jakie konsekwencje mogą mie miejsce zarówno dla jej gospodarki, jak i obywateli.

W Wielkiej Britanii występuje rekordowa populacja Polaków. Jak informuje portal bankier.pl, powołując się na Brytyjski urząd statystyczny ONS, pod koniec 2017 roku w kraju mieszkało ich ponad milion. Z kolej Polska również przyciąga Brytyjczyków, choć ich liczba jest znacznie mniejsza. Obecnie zarejestrowany pobyt lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce posiada prawie 6 tys. Brytyjczyków (4,5 tys. mężczyzn i 1,3 tys. kobiet, w tym w wieku do 20 lat – 450 osób, 20-39 lat – 2,6 tys. osób, 40-59 lat – 2,1 tys. osób, powyżej 60 lat – 630 osób). Urząd do Spraw Cudzoziemców zachęca realizować obowiązek rejestracji sczególnie przez  tych obywateli Wielkiej Brytanii, którzy po Brexicie planują pracować lub mieszkać w Polsce.

Nikt nie może wiedzieć na pewno, czy do wyjścia UK z UE faktycznie dojdzie. Sputnik informował o tym, że przywódcy 27 krajów Unii Europiejskiej podjęli decyzję o opóźnieniu Brexitu do 22 maja, jeśli „porozumienie w sprawie wycofania zostanie zatwierdzone przez Izbę Gmin w przyszłym tygodniu”. W przeciwnym razie termin ten zostanie odroczony do 12 kwietnia. Domagali się również przeprowadzenia drugiego referendum w sprawie Brexitu. Marsz w Londynie, który odbył się w sobotę, według orgnizatorów, zebrał milion osób popierających wniosek o przeprowadzenie kolejnego referendum w tej sprawie.

W Polsce sytuację monitoruje Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Istnieje możliwość przesunięcia daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jednak aby do tego doszło Rada Europejska w porozumieniu z Wielką Brytanią musiałyby podjąć jednomyślną decyzję o wydłużeniu okresu negocjacji. W takiej sytuacji Brytyjczycy mogliby zarejestrować swój pobyt w Polsce na dotychczasowych zasadach do czasu nowej daty Brexitu – wyjaśnia w komentarzu dla Sputnik Polska Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Załatwienie wszelkich formalności po Brexicie może być łatwiejsze, jeśli obywatele Wielkiej Britanii będą posiadać zarejestrowany pobyt do czasu nowej daty Brexitu (jak wiadomo, wcześniej chodziło o 29 marca). „Jeżeli zostałaby zawarta umowa wystąpienia, wówczas najprawdopodobniej nic by się po 29 marca nie zmieniło. Obywatele Wielkiej Brytanii w okresie przejściowym dalej korzystaliby ze swobody przepływu osób. Kluczowy jest scenariusz braku takiej umowy” –zaznaczył wcześniej Jakub Dudziak. Z kolej portal goniec.com przypomina, że umowa o wystąpieniu zabezpieczałaby prawo ponad 3 mln obywateli Unii Europiejskiej przebywających w Wielkiej Brytanii i ponad 1 mln osób przebywających w państwach UE do pobytu i kontynuowania dotychczasowej działalności.

Zarejestrowany pobyt okazałby się przydatnym dla obywateli Wielkiej Brytanii w przypadku bezumownego, czyli „twardego” Brexitu. W przypadku braku wejścia w życie do nowej daty Brexitu umowy wystąpienia zawartej pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, przygotowany został projekt ustawy regulującej m.in. status pobytowy obywateli tego państwa oraz członków ich rodzin. „Zakłada on ustanowienie okresu, w którym pobyt obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin na terytorium Polski bezpośrednio po dacie Brexitu będzie uznawany za legalny” – tłumaczy Jakub Dudziak w komentarzu dla Sputnika. Jak poinformowała wcześniej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Renata Szczęch, „według nowych regulacji mieszkający w Polsce Brytyjczycy oraz członkowie ich rodzin od momentu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – przy przyjęciu, że nastąpi to w dniu 30 marca 2019 roku – będą mieli 21 miesięcy – w założeniu do 31 grudnia 2020 roku – na złożenie wniosków w celu potwierdzenia swojego statusu pobytowego w Polsce”.

Projekt przewiduje również domniemanie posiadania jednego z takich praw przez osoby będące właścicielami ważnych dokumentów wydanych przez polskie organy obywatelom Unii Europejskiej i członkom ich rodzin. „Stąd też uzyskanie stosownych zezwoleń po Brexicie na podstawie projektowanych przepisów będzie znacząco łatwiejsze dla osób posiadających te dokumenty. Rejestracja i uzyskanie kart pobytu członka rodziny obywatela UE może być więc ułatwieniem dla obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin, którzy będą chcieli pozostać w Polsce po Brexicie” – wyjaśnia Jakub Dudziak.

Projekt może też mieć wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, utrzymuje bowiem możliwość podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Wielkiej Britanii i członków ich rodzin, na zasadach analogicznych do obywateli polskich.

Zobacz również:

Bruksela postanowiła ukarać Londyn na miliard funtów miesięcznie za odroczenie Brexitu
Bundestag zaproponował Brytyjczykom odroczenie Brexitu na rok
Tajani wyznaczył ostateczny termin Brexitu
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz