09:16 05 Marzec 2021
Polska
Krótki link
152
Subskrybuj nas na

W czwartek Sejm uchwalił ustawę o tak zwanej „trzynastej emeryturze”. Dodatkowe świadczenie pieniężne dla 9,8 mln emerytów i rencistów wyniesie 1100 zł brutto. Oznacza to, że do rąk emerytów i rencistów w mają 2019 r. trafi 888 zł.

Koszt realizacji ustawy wyniesie 10,8 mld zł.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 396 posłów, 3 było przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Przeciwko ustawie zagłosowało trzech posłów: Ryszard Petru, Joanna Scheuring-Wielgus oraz Paweł Skutecki.

Świadczenie przysługuje się osobom, pobierającym emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Dodatkową emeryturę dostaną również osoby, które pobierają rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę, pod warunkiem, że będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia 30 kwietnia.

„Trzynasta emerytura” w wysokości ok. 888 zł netto zostanie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą. W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. W przypadku renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, również przysługuje jedno świadczenie. Świadczenie nie obejmie egzekucja komornicza.

„Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych, tj. części 29 – Obrona narodowa, części 37 – Sprawiedliwość oraz części 42 – Sprawy wewnętrzne na 2019 r." – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Zobacz również:

Niemiecki politolog: Błagam, niech Polska nie wchodzi do strefy euro
Gdyby posłuchano Naczelnika Państwa, Polacy płaciliby w „lechach” (foto, wideo)
Polscy posłowie się nie przepracowują?
PiS będzie samodzielnie rządzić w Sejmie?
Tagi:
ustawa, emerytura, Sejm RP, Polska
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz