Polska
Krótki link
132711
Subskrybuj nas na

Delegacje Polski oraz Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Gruzji i Słowacji opuściły obrady PACE w proteście przeciwko przywróceniu Rosji pełnych praw członkowskich organizacji.

Wczoraj w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (PACE) odbyło się głosowanie za przywróceniem Rosji pozycji pełnoprawnego członka organizacji. Stosunkiem głosów 118 do 62 (10 delegatów wstrzymało się od głosu) przyjęto odpowiednią uchwałę, która mówi, że „rosyjska delegacja powinna bez dalszej zwłoki wrócić do współpracy z Komitetem Monitorującym i wszystkimi pozostałymi komitetami Zgromadzenia i podjąć konstruktywny dialog w sprawie wywiązywania się ze swoich zobowiązań”.

Zobacz: Rosja wraca do PACE

PACE zaapelowało jednocześnie do Rosji, by wypełniała wszystkie zalecenia zawarte w rezolucjach z 2014 i 2015 roku.

Od poniedziałku, od posiedzenia plenarnego, mieliśmy cały czas trwającą dyskusję dotyczącą zasad, na których Rosja miałaby być przyjęta do ZP Rady Europy. Od tego momentu było jasne, że istnieje bardzo znacząca grupa państw: Niemcy, Francuzi, Włosi, Austriacy, która bardzo mocno parła ku temu, żeby Rosja bezwarunkowo została przyjęta do ZPRE. Natomiast państwa bezpośrednio sąsiadujące z Rosją były tymi państwami, które z oburzeniem wsłuchiwały się w komentarze dotyczące tych zmian. Zostaliśmy przegłosowani – powiedział wiceszef ZPRE i szef polskiej delegacji Włodzimierz Bernacki, którego cytuje Onet.pl.

​Zgromadzenie wezwało rosyjskie władze do uwolnienia 24 ukraińskich marynarzy, którzy zostali zatrzymani po naruszeniu granicy w listopadzie ubiegłego roku. PACE wezwało też do „niezwłocznej wpłaty wszystkich należnych składek do Rady Europy”.

W czasie dyskusji do dokumentu wniesiono jedną poprawkę, zgodnie z którą PACE wzywa Moskwę „do współpracy z instytucjami nadzorującymi prawa człowieka, w pełnym zakresie i bez utrudniania dostępu do wszystkich obiektów, w których Rosja prowadzi operacje”.

Zgromadzenie liczy na to, że „jego jasna propozycja dialogu spotka się ze wzajemnością i da konkretne wyniki". Co więcej, w dokumencie Komitetu Monitorującego znalazła się propozycja przedstawienia raportu w sprawie wywiązania się Rosji ze swoich zobowiązań w jak najkrótszym czasie, ale przed kwietniową sesją 2020 roku.

Rosyjska delegacja w PACE została pozbawiona prawa głosu w kwietniu 2014 roku ze względu na jej stanowisko wobec Krymu i kryzysu na Ukrainie. W 2015 roku dwukrotnie omawiano kwestię wznowienia jej pełnomocnictw, ale sankcje, przeciwnie, zostały zaostrzone.

W rezultacie Rosja odmówiła pracy na takich warunkach, a od 2016 roku nie wysyła dokumentów do akredytacji delegacji na sesję i nie uiszcza składki członkowskiej.

Zobacz również:

Polski poseł „przez pomyłkę” pomógł Rosji
Moskwa podejmie „kroki o charakterze wojskowym” w odpowiedzi na działania NATO
Tagi:
protest, PACE, Rosja, Polska
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz