13:18 13 Kwiecień 2021
Polska
Krótki link
1121
Subskrybuj nas na

Dobre wiadomości dla polskiego klimatu. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która ma przyczynić się do ograniczenia użycia pieców domowych, w których pali się węglem, co polepszy jakość powietrza.

Chodzi o nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Cel tych zmian to ograniczenie niskiej emisji, która powstaje w rezultacie palenia węglem w piecach domowych, a co za tym idzie, poprawa jakości powietrza. Mowa o kotłach na paliwo stałe „o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW”.

Zgodnie z nowelizacją wprowadzanie na polski rynek kotłów, które nie spełniają krajowych wymogów emisyjności, będzie zakazane. Kontrolerem kotłów na paliwo stałe będzie Inspekcja Handlowa, a za niestosowanie się do przepisów przewidziane są mandaty od 10 tys. złotych do 5% przychodu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku kalendarzowego.

Wprowadzane regulacje umożliwiają odstąpienie od wyrażonej w art. 171b ustawy – Prawo ochrony środowiska – zasady swobodnego przepływu towarów, która w dotychczasowym brzmieniu przepisów miała charakter bezwzględnie obowiązujący. Wprowadzone przedmiotową ustawą przepisy wskazują konkretny produkt (tj. kotły na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW), do których nie będzie stosowana zasada swobodnego przepływu towarów, wskazując jednocześnie przesłanki takiego odstąpienia, którymi są potrzeba ograniczania negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi. Oznacza to, że zakazane będzie wprowadzanie na polski rynek kotłów niespełniających krajowych wymogów emisyjności wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innych krajach Unii Europejskiej, w Turcji lub zgodnie z prawem wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) – głosi komunikat.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych punktów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Polska nie dogania innych?

Podczas podróży do Nowego Jorku na szczyt ONZ prezydent Francji Emmanuel Macron skrytykował w rozmowie z dziennikarzami postawę Polski w kwestiach związanych z klimatem. Mówiąc o unijnym programie neutralności klimatycznej do 2050 roku, Macron w dość mocnych słowach ocenił Polskę.

Prawda jest taka, że wszystko blokuje Polska. (…) Niech młodzi ludzie protestujący w Europie pojadą manifestować do Polski i pomogą mi przekonać tych, których ja nie mogę - powiedział prezydent Francji.

Do krytycznych słów prezydenta Francji odniósł się podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda.

W słowach prezydenta Francji Emmanuela Macrona nt. Polski, która jakoby blokuje wspólne wysiłki UE na rzecz klimatu, trudno się dopatrywać uczciwych zamiarów - skomentował prezydent Andrzej Duda. - To jest coś, co w polityce międzynarodowej jest odbierane jako nieuczciwe, czy wręcz bezczelne - powiedział Duda. - Jest mi przykro słuchać takich wypowiedzi - dodał prezydent.

Duda chciał wygłosić przemówienie na szczycie klimatycznym, ale okazało się, że nie przewidziano dla niego takiej możliwości, bowiem organizatorzy wydarzenia zmienili zasady dopuszczania uczestników do mównicy i w planie przemów zabrakło miejsca dla prezydenta Dudy. Szef ONZ António Guterres zarządził, że przemowy będą mogli wygłosić przedstawiciele tych państw, które mają konkretny plan w sprawie polepszenia sytuacji z klimatem.

Tagi:
klimat, węgiel
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz