12:10 16 Czerwiec 2021
Polska
Krótki link
232
Subskrybuj nas na

Przewodniczącym państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii został dr hab. Błażej Kmieciak. Powołano również pozostałych członków komisji.

26 września 2019 roku w życie weszła ustawa o państwowej komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletnich poniżej 15 r.ż. Skład osobowy komisji kompletowano przez niemal rok.

Dzisiaj wszystkich siedmiu członków komisji złożyło ślubowanie przed Sejmem. W jej skład wchodzą następujące osoby: Barbara Chrobak, Hanna Elżanowska, Andrzej Nowarski – powołani przez Sejm; Agnieszka Rękas – powołana przez Senat; Justyna Kotowska – powołana przez prezydenta; Elżbieta Malicka – powołana przez premiera i Błażej Kmieciak, powołany przez rzecznika praw dziecka i wybrany na przewodniczącego komisji drogą głosowania.

Kandydaturę Kmieciaka poparło 244 posłów, 173 było przeciw, 34 wstrzymało się od głosu.

Kim jest przewodniczący komisji ds. pedofilii?

Błażej Kmieciak to doktor habilitowany nauk prawnych z doktoratem z socjologii, absolwent resocjalizacji, ma ukończone studia podyplomowe z prawa medycznego i bioetyki. Odbywał rozmaite kursy międzynarodowe ze stosowania praw dziecka w praktyce oraz przeciwdziałania przemocy w odniesieniu do dzieci.

Ma duże doświadczenie praktyczne w dziedzinie ochrony praw dzieci i rodziny.

Do zadań powołanej na mocy ustawy z września ubiegłego roku Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 ma należeć m. in. wydawanie decyzji o wpisywaniu przestępców do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, informowanie odpowiednich organów o podejrzeniach popełnienia przestępstwa pedofilii, a także identyfikacja zaniedbań w zakresie wyjaśniania przypadków pedofilii.

Tagi:
Sejm, pedofilia
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz