05:07 19 Czerwiec 2021
Świat
Krótki link
0 61
Subskrybuj nas na

Ranking państw europejskich pod względem wydatków na żywność. Rosja w ciągu roku przeskoczyła o jedną pozycję i zajęła 28 miejsce, wyprzedzając Łotwę, ale ustępując Estonii. Pod względem wydatków na alkohol i wyroby tytoniowe Rosjanie zajęli 22 pozycję

Pomimo obserwowanych w ciągu ostatniej dekady zmian w materialnych i kulturalnych potrzebach ludności, główną pozycją w wydatkach nadal pozostaje żywność. Ale udział tych kosztów w budżetach rodzinnych bardzo się rożni w poszczególnych krajach, co w dużej mierze związane jest z różnymi warunkami życia ludności. W krajach rozwiniętych z wysokimi dochodami i stosunkowo niskimi cenami żywności wydatki na jedzenie zwykle nie przekraczają 15% całkowitych kosztów utrzymania rodziny. Resztę przeznacza się na komunikację, wypoczynek i podróże, opiekę zdrowotną, wykształcenie, sprzęt, odzież itp.

Mieszkańcy biedniejszych krajów muszą wydawać na jedzenie bardziej znaczącą część swojego budżetu, ponieważ poziom ich dochodów nie pozwala na przeznaczanie znacznych kwot na rekreację i wypoczynek, płatną edukację i inne nie tak istotne rzeczy, jak białka i węglowodory. W tych krajach obserwowana jest również znaczna zależność między standardem życia a dynamiką cen żywności: podniesienie cen automatycznie powoduje zwiększenie nakładów na żywność przy jednoczesnym ograniczeniu innych wydatków.

O różnicach w roli wydatków europejskich rodzin na żywność świadczy ranking przygotowany przez ekspertów RIA Rating z wykorzystaniem oficjalnych danych statystycznych budżetów gospodarstw domowych w różnych państwach na podstawie 2013 roku. W rankingu kraje europejskie zostały ułożone w kolejności rosnącej według nakładów na żywność w strukturze wydatków konsumenckich rodzin.

Liderem rankingu, podobnie jak rok temu, jest zamożny pod każdym względem Luksemburg. Wydatki na jedzenie (z uwzględnieniem napojów bezalkoholowych) w luksemburskich rodzinach wynoszą jedynie 8,6% ogółu wydatków konsumpcyjnych. Na drugim miejscu znalazła się Holandia (10%), a na trzecim Dania (10,6%). Wśród liderów są również dość zamożne Wielka Brytania i Szwajcaria.

A picture taken on March 28, 2014 in Paris shows the locomotive of the legendary train the Orient Express, which is displayed in front of the Arabic World Institute for the exhibition Once upon in time the Orient Express
© AFP 2021 / PATRICK KOVARIK

Ranking zamyka jak i wcześniej Ukraina, gdzie przeciętna rodzina wydaje na żywność ponad połowę swoich nakładów. Przy czym należy zauważyć, że dane odnośnie Ukrainy odnoszą się do sytuacji z początku roku i na podstawie 2014 roku realia prawdopodobnie są jeszcze bardziej katastrofalne. Dość trudna sytuacja jest również w Macedonii (43,2% budżetu rodziny przeznaczają na jedzenie) i Mołdawii (42,8%). W sumie 20 najniższych pozycji w rankingu zajmują byłe kraje socjalistyczne, wśród których znalazła się również Malta. Odzwierciedla to poziom rozwoju gospodarczego i bezpośrednio związane jest z PKB państw.

Rosjanie wydają na żywność 27,7%, co daje im 28 miejsce wśród 40 krajów. Rosja przeskoczyła w ciągu roku o jedną pozycję i wyprzedziła wszystkie byłe republiki Związku Radzieckiego z wyjątkiem Estonii, a także takie kraje jak Chorwacja, Bułgaria, Rumunia. W nowym roku, biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą kraju, zdaniem ekspertów RIA Rating, Rosjanie nie doświadczą prawdopodobnie dalszego stopniowego zmniejszania udziału wydatków na jedzenie. Zresztą, jeśli Rosja ustąpi miejsca w rankingu, to tylko Łotwie, u której odbiła je rok temu. Przepaść między Rosją a podążającą za nią Rumunią jest już dość duża.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden ciekawy wskaźnik, tj. wydatki na alkohol i wyroby tytoniowe. Zgodnie z przeprowadzonym przez ekspertów RIA Rating badaniem, najmniejszy udział w wydatkach gospodarstw domowych te szkodliwe „zbytki" zajmują w Szwecji, na Cyprze i w Luksemburgu. W tych krajach na alkohol i wyroby tytoniowe wydaje się mniej niż 1,5% kosztów konsumpcyjnych.

Pokój starego domu
© Fotolia / Meisone

Najwięcej na wyroby tytoniowe i alkohol wydają mieszkańcy Rumunii (5,9%). Drugie miejsce zajmuje Serbia (4,5%), a także Grecja (4,2%). Rosjanie na podstawie 2013 roku tracą na alkohol i wyroby tytoniowe około 2,6% budżetu rodzinnego, co plasuje ich na 20 miejscu w rankingu na równi z Polską i Norwegią. Wysoka pozycja Rosji w tym przypadku wynika przede wszystkim z stosunkowo niskich cen na te towary. Trzeźwość w Rosji na razie nie jest jeszcze standardowym zachowaniem.

Zainteresowanie może wzbudzić jeszcze jeden wskaźnik, który również pośrednio charakteryzuje poziom życia w krajach europejskich, a mianowicie wydatki gospodarstw domowych na kawiarnie, restauracje i hotele. Co prawda w odróżnieniu od kosztów wyżywienia tan wskaźnik posiada bezpośrednią zależność, czyli wysoki procent wydatków na kawiarnie, restauracje i hotele świadczy o wysokim poziomie życia. Pod tym względem Rosja uplasowała się na 15 miejscu od końca (3,7% ogólnej sumy wydatków gospodarstw domowych). Najgorzej wypadli Rumuni (1,0%). Tuż za nimi znaleźli się ich sąsiedzi Mołdawianie (1,5%) i Białorusini (2,2%).

Najwięcej na stołowanie się poza domem i hotele wydają Portugalczycy (10,4%). Na drugim miejscu znaleźli się Szwajcarzy (9,9%), a na trzecim Grecy (9,6%). Zresztą, wysoka pozycja Portugalii, a także Gracji, Hiszpanii i Cypru spowodowana jest nie tyle poziomem życia ludności, co tradycyjnymi skłonnościami Europejczyków z Południa do spędzania czasu w kawiarniach, barach i restauracjach.

Wskaźnik, który charakteryzuje wydatki rodzin na wypoczynek i kulturę także bezpośrednio związany jest z wysokością zarobków. W tej kategorii najwięcej wydają mieszkańcy Szwecji (18,7%), Austrii i Danii (ponad 12%). W tych państwach nakłady na wypoczynek przekraczają wydatki na wyżywienie rodziny. Najgorzej wypadła Mołdawia (1,5%). Następnie Ukraina i Macedonie (2,3%). Rosja pod względem wydatków na wypoczynek i kulturę uplasowała się w połowie rankingu krajów europejskich (7,2%). Jej sąsiadami okazały się Belgia, Malta i Luksemburg.

Zobacz również:

Słowacja zaskarżyła w sądzie unijne kwoty uchodźców
Chiński juan trafił do kosza
Szef MSZ Rosji zgodził się na spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Turcji
Tagi:
żywność, Europa
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz