08:26 23 Październik 2020
Świat
Krótki link
3241
Subskrybuj nas na

MIA „Rossiya Segodnya” otrzymała do dyspozycji projekt Konstytucji Syrii, zaproponowany przez stronę rosyjską uczestnikom pertraktacji w Astanie. Ria.ru opublikowała pełny tekst dokumentu.

W zeszłym tygodniu projekt syryjskiej konstytucji, który został przygotowany przez rosyjskich ekspertów, został przedstawiony syryjskiej opozycji w trakcie negocjacji w sprawie uregulowania sytuacji Syrii w kazachskiej stolicy Astanie.

Szef rosyjskiej delegacji Aleksander Lawrientiew oświadczył, że Rosja nie ingeruje w proces rozpatrzenia konstytucji, ale projekt został przedłożony opozycji w celu przyspieszenia tego procesu.

Zgodnie z dokumentem Syryjczycy wyrazili zamiar „zapewnienia bezpieczeństwa, niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej państwa, życia w pokoju i przyjaźni z innymi narodami, osiągnięcia społeczeństwa obywatelskiego, budowania demokratycznego państwa prawa, które zapewnia panowanie prawa jako wyraz woli narodów, aby zapewnić wszystkim godny poziom życia zgodnie ze sprawiedliwym porządkiem gospodarczym i społecznym”.

Projekt Konstytucji Syrii
© Zdjęcie
Projekt Konstytucji Syrii

Projekt syryjskiej konstytucji

Według dokumentu zaproponowanego przez Rosję Syria może przyjąć projekt konstytucji po referendum narodowym w tej sprawie.

Podstawowe punkty

W projekcie konstytucji usunięto słowo „Arabska” z oficjalnej nazwy kraju.

„Syryjska Republika” jest niezależnym suwerennym państwem demokratycznym, opartym na zasadach władzy ludu, panowania prawa, równości wszystkich wobec prawa, solidarności społecznej, poszanowania praw człowieka i wolności oraz równości praw i obowiązków wszystkich obywateli bez jakichkolwiek różnic czy przywilejów. Nazwy Syryjska Republika i Syria są równoznaczne”.

Projekt konstytucji przewiduje poszanowanie ​​w Syrii wszystkich religii i organizacji religijnych, zapewniona jest wolność wykonywania wszystkich rytuałów religijnych, które nie zakłócają porządku publicznego. Organizacje religijne są równe wobec prawa.

Według tego dokumentu język arabski jest językiem urzędowym Syryjskiej Republiki, a „organy państwowe i organizacje Kurdyjskiej Autonomii Kulturowej korzystają z języka arabskiego i kurdyjskiego na równi”.

Projekt syryjskiej Konstytucji jest listą pomysłów, które przyczyniają się do rozpoczęcia dialogu.

„Każdy region zgodnie z prawem ma możliwość wykorzystania jako uzupełnienia do oficjalnego języka język większości ludności, jeśli zostanie to zatwierdzone w lokalnym referendum” — czytamy w projekcie konstytucji.

„System polityczny państwa opiera się na zasadzie pluralizmu politycznego i tworzenia organów władzy w sposób demokratyczny w drodze tajnego głosowania”.

Ponadto „w Syrii uznaje się różnorodność ideową. Żadna ideologia nie może być ustanowiona jako państwowa lub obowiązkowa. Organizacje społeczne są równe wobec prawa”.

Syryjskie państwo będzie „zapewniać bezpieczeństwo, a także przestrzeganie praw i swobód mniejszości narodowych i religijnych”.

Zgodnie z projektem konstytucji Syria potępia terroryzm we wszystkich jego formach i chroni swoje terytorium i ludność przed zagrożeniami terrorystycznymi.

„Syria odrzuca wojnę jako środek na naruszenie niezależności innych państw i jako sposób rozwiązywania konfliktów międzynarodowych”, czytamy w dokumencie. Dodano również, że „organizacja działań wojskowych lub paramilitarnych poza władzą państwową jest zakazana”.

Projekt konstytucji stanowi, że „terytorium Syrii jest wspólne, nienaruszalne i niepodzielne”, zaś „granice państwowe mogą być zmieniane tylko w drodze referendum przeprowadzonego wśród wszystkich obywateli Syrii opartego na woli narodu syryjskiego”.

Władza ustawodawcza

Zgodnie z tekstem projektu Konstytucji „władza ustawodawcza jest sprawowana w imieniu narodu Syrii przez Zgromadzenie Ludowe i Zgromadzenie Terytoriów zgodnie z procedurami określonymi w Konstytucji i ustawach”.

„Deputowani Zgromadzenia Ludowego są wybierani w powszechnych, wolnych i równych wyborach w głosowaniu tajnym. Są oni przedstawicielami całego narodu”.

Projekt konstytucji proponuje czteroletnią kadencję Zgromadzenia Ludowego.

„Prawo głosu mają wszyscy obywatele Syrii, którzy ukończyli osiemnasty rok życia oraz spełniają warunki wyznaczone w ordynacji wyborczej”.

Ordynacja wyborcza powinna zawierać przepisy zapewniające:

1) wolność i bezpieczeństwo głosujących, prawo wyboru swoich przedstawicieli, jak również uczciwość procedur wyborczych;

2) Prawo kandydatów do kontrolowania procesu wyborczego;

3) Odpowiedzialność tych, którzy łamią wolę wyborców;

4) procedurę finansowania kampanii wyborczych;

5) organizowanie kampanii wyborczej oraz wykorzystanie środków masowego przekazu.

Zgodnie z dokumentem Zgromadzenie Ludowe może przyjmować przepisy, zwoływać wybory prezydenckie, składać wobec rządu wotum nieufności, ratyfikować traktaty międzynarodowe, podejmować decyzje o amnestii, rozwiązywać kwestie wstrzymania pełnomocnictw deputowanych, a także podejmować decyzje związane z działalnością spółek zagranicznych, co oznacza dodatkowe koszty.

Władza wykonawcza

Zgodnie z projektem „Władzę wykonawczą w imieniu narodu, w ramach przewidzianych przez Konstytucję, sprawuje Prezydenta republiki i rząd”.

Projekt Konstytucji Syrii
© Zdjęcie
Projekt Konstytucji Syrii

„Prezydent republiki jest gwarantem niepodległości, jedności i integralności terytorialnej kraju”.

„Prezydent republiki wybierany jest na okres 7 lat przez obywateli Syrii na podstawie powszechnych, równych i bezpośrednich wyborów w głosowaniu tajnym”. Jednak, jak wcześniej wspomniały media, ta sama osoba nie może pełnić funkcji prezydenta więcej niż dwie kadencje.

Prezydentem może być syryjski obywatel starszy niż 40 lat, który zdobył w wyborach ponad połowę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska takiej większości, przewidziano drugą turę głosowania.

Syryjski prezydent zgodnie z projektem Konstytucji jest również naczelnym dowódcą sił zbrojnych.

„Prezydent republiki może zostać usunięty z urzędu przez Zgromadzenie Terytoriów tylko na podstawie przedstawionych przez Zgromadzenie Ludowe zarzutów zdrady stanu lub dokonania innego ciężkiego przestępstwa, potwierdzonego wyrokiem Naczelnego Sądu Konstytucyjnego o obecności w działaniach Prezydenta republiki oznak przestępstwa i zgodnie z ustalonym porządkiem wysunięcia oskarżenia”.

Pełny tekst rosyjskiego projektu konstytucji Syrii można zobaczyć na stronie angielskiej redakcji Sputnika.

Zobacz również:

Syryjska opozycja po raz pierwszy otrzymała od USA pojazdy opancerzone
Koordynacja działań Rosji i USA w Syrii
Zacharowa: Rosyjski projekt Konstytucji Syrii - to tylko punkt wyjścia do dyskusji
Moskwa przekazała przedstawicielom syryjskiej opozycji projekt nowej konstytucji Syrii
Tagi:
konstytucja, Syria, Rosja
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz