• 07:31 20.09.2019

    Zrewidowano ewolucję człowieka

  • 07:02 20.09.2019

    Nagła transformacja galaktyk w „rozpalone” kwazary zdumiała naukowców