Świat
Krótki link
4440
Subskrybuj nas na

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję z żądaniem od Izraela opuszczenia okupowanych Wzgórz Golan, donosi korespondent Sputnika.

Za dokumentem głosowało 91 państw, 9 było przeciwko, a 65 wstrzymało się od głosu. W dokumencie wezwano Izrael do opuszczenia całej okupowanej części syryjskich Wzgórz Golan do linii, która istniała 4 czerwca 1967 roku, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Zgromadzenie Ogólne uznaje decyzję Izraela z 14 grudnia 1981 roku w sprawie ustanowienia swoich praw, jurysdykcji i zarządzania na okupowanych syryjskich Wzgórzach Golan za nieważną i pozbawioną mocy prawnej.

Autorzy rezolucji zaznaczają, że trwająca okupacja Wzgórz Golan i de facto ich aneksja stanowią przeszkodę na drodze do osiągnięcia sprawiedliwego, kompleksowego i trwałego pokoju w regionie.

Zgromadzenie Ogólne ONZ wzywa Izrael do wznowienia syryjskich i libańskich negocjacji oraz do przestrzegania zobowiązań i gwarancji uzgodnionych podczas poprzednich negocjacji.

Ponadto Zgromadzenie Ogólne przyjęło rezolucję wzywającą Izrael do zaprzestania działalności osadniczej na okupowanych terytoriach palestyńskich. Za tym dokumentem głosowało 147 państw, 7 było przeciwko, a 13 wstrzymało się od głosu.

Podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku Izrael odbił od Syrii i okupował Wzgórza Golan, a w 1981 roku jednostronnie je anektował. Przynależność górskiego płaskowyżu jest uważana za główny przedmiot izraelsko-syryjskiego konfliktu, którego próby rozwiązania podjęto przed wybuchem wojny domowej w Syrii. ONZ uważa te terytoria za okupowane.

Osady żydowskie na terytorium zachodniego brzegu rzeki Jordan, zwane w Izraelu Judeą i Samarią, pojawiły się po wygranej przez Izrael wojnie sześciodniowej w 1967 roku. Osady nie są uważane za część Izraela ani z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ani nawet krajowego, w przeciwieństwie do Wschodniej Jerozolimy czy Wzgórz Golan. ONZ uważa te terytoria za okupowane.

Zobacz również:

Syria wystrzeliła dwa pociski na kontrolowaną przez Izrael część Golan
Tagi:
Wzgórza Golan
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz