Świat
Krótki link
7025
Subskrybuj nas na

Grecja, Włochy, Hiszpania i Malta nie zgadzaj się z unijną polityką, dotyczącą rozmieszczenia przybywających do Europy migrantów. Premierzy tych krajów domagają się od UE bardziej solidarnego podejścia do tej kwestii.

Premierzy Grecji, Włoch, Hiszpanii i Malty wystosowali specjalne pismo do niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz do przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela. W piśmie liderzy krajów z południa Europy domagają się od wspólnoty większej solidarności w kwestii relokacji przybywający na Stary Kontynent migrantów.

„Osiągnięcie porozumienia będzie trudne, ale zachowamy konstruktywną postawę wobec wszechstronnego porozumienia politycznego umożliwiającego Unii Europejskiej postęp w kierunku wspólnego zarządzania migracją i azylu” - piszą politycy we wspólnym liście.

Premierzy apelują w swoim liście o przyjęcie rozwiązań, które mają zapewnić większy podział obciążeń między państwa członkowskie. Chcą także określenia zasad w kwestii zobowiązań krajów, które znajdują się na „froncie migracyjnym”.

Obowiązkowa relokacja powinna pozostać głównym narzędziem solidarności - postulują politycy.

„Uważamy, że zasady solidarności i związane z nimi zobowiązania wszystkich państw członkowskich należy jasno określić. Państwa pierwszej linii nie mogą stawiać czoła presji migracyjnej za całą Unię Europejską. Musimy znaleźć wykonalne i skoordynowane rozwiązania w sprawie naszych wspólnych wyzwań” - piszą premierzy.

Pod koniec września Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowego paktu ws. migracji i azylu, który zakłada ogólną odpowiedzialność krajów członkowskich Unii Europejskich za przyjmowanie i powrót migrantów wjeżdżających do jednego z państw wspólnoty.

„Każde państwo bez wyjątku powinno przejawiać solidarność w okresie kryzysu, żeby ustabilizować ogólną sytuację, wesprzeć kraj, będący pod naciskiem, żeby zagwarantować przestrzeganie zobowiązań humanitarnych UE” – napisano w komunikacie UE, dotyczącym propozycji. 

Biorąc jednak pod uwagę, że wszystkie państwa posiadają różne stanowiska odnośnie problemu migracyjnego, Komisja Europejska proponuje różne warianty uczestnictwa. W proponowanym wariancie mówi się między innymi, że państwa mogą zarówno przyjmować uchodźców, przybywających do jednego z państw UE, jak i wziąć na siebie zobowiązania odnośnie powrotu osób, które nie otrzymały prawa do pozostania na terytorium Unii Europejskiej.

Oprócz tego propozycja ta przewiduje zwiększenie kontroli na zewnętrznych granicach UE oraz przyśpieszenie trybu rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu.

Zobacz również:

Orban: Nielegalni migranci są jak bomba biologiczna
Tagi:
Unia Europejska, migranci
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz