22:28 13 Kwiecień 2021
Świat
Krótki link
318
Subskrybuj nas na

W ciągu pięciu lat od zawarcia paryskiego porozumienia klimatycznego nastąpił wzrost inwestycji finansowych w ochronę klimatu, a także postęp w adaptacji do zmian klimatycznych – poinformował Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF) Rosji.

12 grudnia 2015 r. podpisano paryskie porozumienie klimatyczne ONZ, które zastąpiło protokół z Kioto. 196 państw członkowskich Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) na konferencji w Paryżu przyjęło nowe długoterminowe porozumienie w sprawie wspólnych działań w zakresie zmian klimatu. Formalnie porozumienie weszło w życie w 2020 roku, a Rosja została jego pełnoprawnym członkiem w 2019 roku. Jednak tak naprawdę działania podjęto natychmiast - pod koniec 2015 roku.

Jeśli chodzi o wzrost finansowania klimatycznego i adaptację do zmian klimatycznych postęp jest niezły, ale sytuacja jest znacznie gorsza pod względem emisji gazów cieplarnianych — podkreśliła organizacja. Na całym świecie rosną, ale jest duża szansa na znaczący spadek do połowy wieku – podano w oświadczeniu.

Jak wynika z oświadczenia organizacji, w Paryżu państwa zdecydowały, że do 2020 roku łączna kwota finansowania klimatycznego - pomocy krajów najbardziej rozwiniętych dla najsłabszych państw - wyniesie 100 miliardów dolarów rocznie. Wstępne wyniki i oceny pokazują, że generalnie kraje z powodzeniem wywiązują się z tego zobowiązania. Rosja jest dobrowolnym darczyńcą najsłabszych państw, udzielając w miarę możliwości pomocy, w szczególności w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

„Nowością, którą Paryż wniósł do ONZ i do wspólnych działań, jest potrzeba radykalnego wzmocnienia pomocy dla najsłabszych i najbardziej narażonych krajów, a także poważnego zaangażowania się wszystkich w adaptację” - powiedział Aleksiej Kokorin, dyrektor Programu Klimat i Energia WWF Rosja, uczestnik negocjacji UNFCCC od początku lat dziewięćdziesiątych i jeden z tych, którzy przyczynili się do powstania tego porozumienia.

„O emisji gazów cieplarnianych wspomniano w tekście UNFCCC i protokole z Kioto, a finanse i adaptacja pojawiły się dopiero pięć lat temu” – wyjaśnił Kokorin.

Fundusz przypomina, że w 2019 roku zatwierdzono pierwszy etap Krajowego Planu Adaptacji, na razie na lata 2020-2022. Przygotowano już dokumenty instytucjonalne i metodologiczne, przygotowywane są plany adaptacji sektorów gospodarki. Na dalszych etapach przyjdzie kolej na działania na szczeblu regionalnym.

Jak podano w oświadczeniu, zmiany klimatyczne są złe dla Rosji, bo nie jest to łagodne ocieplenie, ale wzrost niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.     

Zobacz również:

„Nasz kraj dokonał cudu medycznego”: szczepionka Pfizera została zatwierdzona do użytku w USA
Amerykański urzędnik: Nord Stream 2 nigdy nie będzie funkcjonował
Odkryto zadziwiające zalety kawy i zielonej herbaty
Tagi:
Paryż, ONZ, paryskie porozumienie klimatyczne, zmiany klimatu, WWF
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz