16:54 26 Luty 2021
Świat
Krótki link
0 143
Subskrybuj nas na

Brytyjscy lekarze opisali pierwszy kliniczny przypadek rozwoju trwałej ślepoty korowej jako powikłanie przy COVID-19. Nic podobnego nie zostało wcześniej zaobserwowane. Artykuł na ten temat został opublikowany w czasopiśmie Cureus.

Podczas pandemii COVID-19 lekarze zidentyfikowali wiele neurologicznych powikłań tej choroby, w tym bóle głowy, zawroty głowy, encefalopatię, majaczenie, zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, a także zaburzenia węchu i smaku. Według naukowców wszystkie te objawy spowodowane są bezpośrednią penetracją koronawirusa do mózgu i zapaleniem w sieciach neuronowych.

Brytyjscy naukowcy pod kierunkiem Mohameda Elhassana z Królewskiego Szpitala w Derby opisali wyjątkowy przypadek, w którym u 54-letniego pacjenta z COVID-19, który został przyjęty do szpitala z ciężkim zapaleniem płuc i zespołem odwracalnej tylnej encefalopatii (PRES), rozwinęła się trwała ślepota korowa.

Ślepota korowa to całkowity brak widzenia spowodowany uszkodzeniem płatów potylicznych mózgu. W takim przypadku źrenice zwykle nadal reagują na światło. Jest klasyfikowana jako neurologiczne upośledzenie wzroku.

W chwili przyjęcia do szpitala chory miał wysoką gorączkę, znaczną duszność, przyspieszone tętno i 82% saturację. Wcześniej przez dziesięć dni miał gorączkę, bóle mięśni i suchy kaszel.

Na podstawie badań klinicznych ​​lekarze stwierdzili niski poziom limfocytów we krwi pacjenta, ale nie ujawnili zaburzeń czynności nerek, równowagi elektrolitowej czy profilu krzepnięcia krwi.

W szpitalu, w związku z dalszym pogarszaniem się jego stanu, rozpoczęto nieinwazyjną wentylację płuc mężczyzny. Dziesięć dni po hospitalizacji przeszedł intubację dotchawiczą i rozpoczęto wentylację respiratorem.

W trakcie dodatkowych badań u chorego rozpoznano zespół ostrej niewydolności oddechowej oraz zespół ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej. Na podstawie profilu klinicznego chorego nie można było wykluczyć sepsy, dlatego rozpoczęto leczenie antybiotykami o szerokim spektrum działania. W trakcie pobytu w szpitalu pacjentowi nie podawano sterydów ani leków immunomodulujących.

W 21. dobie chory miał napad padaczkowy i wykonano mu tomografię komputerową mózgu, co wskazywało na prawdopodobieństwo wystąpienia PRES. Pomimo stopniowej stabilizacji stanu chorego i zaprzestania sztucznej wentylacji płuc, badanie neurologiczne wykazało całkowitą ślepotę korową, której towarzyszył charakterystyczny zespół Antona - stan, w którym osoba zaprzecza utracie wzroku.

W miarę stopniowego powrotu do zdrowia fizycznego i neurologicznego, pacjent zaczął rozpoznawać kształty i kolory, ale wzrok nigdy nie został w pełni odzyskany.

Główną przyczyną zespołu tylnej odwracalnej encefalopatii, która według autorów była przyczyną ślepoty korowej, jest zwykle hiperperfuzja mózgowa – naruszenie mózgowego przepływu krwi spowodowane nadciśnieniem. Dlatego podwyższone ciśnienie tętnicze znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia PRES. Ale w tym przypadku pacjent miał normalne ciśnienie krwi przez cały pobyt w szpitalu.

Dlatego autorzy sugerują, że główną przyczyną PRES nie było nadciśnienie. Naukowcy twierdzą, że dysfunkcja śródbłonka była wynikiem posocznicy spowodowanej bezpośrednią penetracją wirusa SARS-CoV-2 do mózgu.

Zobacz również:

Witamina, której niedobór grozi nagłą śmiercią przy COVID-19
Pierwszy przypadek zakażenia COVID-19 u norek w Polsce. Ministerstwo potwierdza
Bill Gates odpowiedział na pogłoski o jego „udziale” w pandemii koronawirusa
Tagi:
koronawirus
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz