04:19 14 Czerwiec 2021
Świat
Krótki link
8251
Subskrybuj nas na

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o zagwarantowaniu bezpieczeństwa narodowego w kraju. Teraz funkcjonariusze struktur siłowych będą mogli użyć broni i specjalnych środków „z uwzględnieniem okoliczności”.

Dokument, który został wcześniej przyjęty przez izbę niższą (Izbę Reprezentantów) i zatwierdzony przez izbę wyższą (Radę Republiki), został w poniedziałek zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Aktów Prawnych, czyli prezydent złożył pod nim swój podpis. Znowelizowano kilka istniejących ustaw, m.in. o wojskach wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, o granicy państwowej, o organach wewnętrznych, o organach bezpieczeństwa państwowego.

Nowe prawo na Białorusi określa warunki użycia siły fizycznej, środków specjalnych, broni, sprzętu wojskowego i specjalistycznego. Zastrzega się, że funkcjonariusze organów ścigania nie odpowiadają za szkody wyrządzone w wyniku ich użycia, jeżeli takie użycie nastąpiło zgodnie z wymogami aktów prawnych regulujących działalność tych organów. Ponadto organy wewnętrzne zostały upoważnione do użycia sprzętu wojskowego i specjalistycznego do tłumienia zamieszek.

O ile wcześniej broni i środków specjalnych można było używać w przypadku, „jeśli nie jest możliwe wykonanie powierzonych zadań w inny sposób”, to w nowelizacji stwierdzono, że siły bezpieczeństwa mają prawo z nich korzystać „uwzględniając aktualną sytuację, charakter przestępstwa, wykroczenia administracyjnego oraz osobowość sprawcy, kierując się wymogami tej ustawy”.

Z nowelizacji wynika, że użycie sprzętu specjalnego i broni powinno być poprzedzone „wyraźnie wyrażonym i oczywistym dla osoby, przeciwko której mogą być użyte, ostrzeżeniem o zamiarze ich użycia z zapewnieniem odpowiedniej ilości czasu potrzebnego do wypełnienia wymogów prawnych”, z wyjątkiem przypadków, w których zwłoka stwarza zagrożenie dla życia funkcjonariusza organów ścigania lub innych obywateli.

Ponadto pracownicy organów wewnętrznych zyskali uprawnienia do zakazania obywatelom filmowania i fotografowania w celu przeprowadzenia działań procesualnych, zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa osobistego i publicznego; nagrywania audio lub filmowania otoczenia, w tym obywateli, funkcjonariuszy na służbie.

Określono też podstawy do przeprowadzania rewizji osobistych obywateli, rewizji znajdujących się przy nich rzeczy i pojazdów. Na przykład, możliwe staje się przeprowadzenie takiego przeszukania podczas aresztowania.

Nowelizacja wchodzi w życie miesiąc po jej oficjalnym ogłoszeniu.

Zobacz również:

Konsul generalny Niemiec: Nord Stream 2 zostanie ukończony
ŁRL: Ukraińskie siły zbrojne celowo ostrzeliwują zamieszkałe obszary w Donbasie
Palestyna zwróci się do ONZ w sprawie izraelskich nalotów
Tagi:
Alaksandr Łukaszenka, Białoruś
Standardy społecznościDyskusja
Komentarz przez SputnikKomentarz przez Facebook
  • Komentarz