• Ludzka czaszka na zaschniętej ziemi
  • Wolontariuszka ochładza się podczas pracy w centrum wydawania mieszkańcom wody w Kurashiki, Japonia
  • Mieszkańcy Kanady ratują się przed upałem w fontannach Montrealu
  • Ziemia
  • Gwardzista stracił przytomność w Londynie
  • Moskwa. Upał.