04:52 20 Marzec 2018
Warszawa-4°C
Moskwa-6°C
Na żywo

    Laboratorium Rentgenowskiej Astronomii Słońca Instytutu Fizyki Akademii Nauk