• Mężczyzna i kobieta w łóżku
  • Badania przeprowadzono w Wielkiej Brytanii i Niemczech
  • Kochająca się para z Afryki
  • Kolejowa sygnalizacja świetlna