05:19 12 Lipiec 2020
Świat

70. Zgromadzenie Ogólne ONZ