Świat

Podpisanie rozejmu w Górskim Karabachu

Liderzy Rosji, Armenii i Azerbejdżanu przyjęli wspólne oświadczenie o zawieszeniu broni w Górskim Karabachu. Według oświadczenia prezydenta Federacji Rosyjskiej, całkowite zawieszenie broni w Górskim Karabachu rozpoczyna się 10 listopada, Azerbejdżan i Armenia pozostają się na zajętych stanowiskach, ma także dojść do wymiany jeńców wojennych. Oprócz tego w regionie zostaną rozmieszczone rosyjskie siły pokojowe.

 

Konflikt pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem dotyczył statusu Górskiego Karabachu. W lutym 1988 roku Autonomia Górskiego Karabachu ogłosiła wyjście ze składu Azerbejdżańskiej Republiki Socjalistycznej. Następnie Azerbejdżan utracił kontrolę nad Górskim Karabachem i siedmioma otaczającymi go obszarami podczas konfrontacji zbrojnej w latach 1992-1994.

 

Negocjacje w sprawie pokojowego rozwiązania konfliktu trwają od 1992 roku w ramach Mińskiej Grupy OBWE, kierowanej przez trzech współprzewodniczących – Rosję, Stany Zjednoczone i Francję.

Więcej