Polityka

Wzrost napięcia na linii Rosja-Zachód

Relacje między Zachodem a Rosją pogarszają się każdego dnia. W ostatnich tygodniach Stany Zjednoczone, Bułgaria, Ukraina, Czechy, Słowacja, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Rumunia z różnych powodów wydalają pracowników rosyjskich misji dyplomatycznych. Z kolei rosyjskie MSZ podejmuje działania odwetowe, dostarczając ważkich argumentów swoich decyzji. Najpoważniejszy kryzys dyplomatyczny obserwuje się w stosunkach między Moskwą a Pragą.


W niektórych przypadkach wydalenie rosyjskich dyplomatów stało się częścią polityki sankcyjnej, w innych pojawiały się oskarżenia o szpiegostwo. Zdarzało się też, że ministerstwa powoływały się na Konwencję Wiedeńską, która pozwala na niepodawanie przyczyny. Ponadto państwa bałtyckie uznały kilku Rosjan za personae non gratae na znak solidarności z Czechami.

Więcej