06:59 13 Czerwiec 2021
Świat

Stosunki polsko-rosyjskie

Za początek współczesnego etapu polsko-rosyjskich stosunków można uznać podpisanie 10 października 1990 roku Deklaracji o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką (jako republiką ZSRR, która kilka miesięcy wcześniej ogłosiła suwerenność).

Polsko-rosyjskie stosunki zawsze miały charakter wahadłowy. Jednak, począwszy od 2014 roku, po przyłączeniu Krymu do Rosji i rozwoju konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy, stosunki między Rosją a Polską uległy znacznemu pogorszeniu. Sputnik Polska wyraża nadzieję, że klimat w kontaktach bilateralnych może być lepszy.

Więcej