Polityka

Szczyt G7 w Ellmau, 7-8 czerwca 2015

W bawarskim zamku Ellmau w dniach 7-8 czerwca spotkają się przywódcy państw i rządów krajów G7 — Niemiec, USA, Kanady, Francji, Włoch, Japonii i Wielkiej Brytanii. Rosja, która została przyjęta do G7 w 1998 roku, od 2014 roku faktycznie została odsunięta od udziału w posiedzeniach grupy z powodu przyłączenia Krymu i wydarzeń na Ukrainie.

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oznajmił, że Rosji nikt nie wykluczał z G8, ponieważ G8 jest tylko klubem, na który przyjeżdżają przywódcy czołowych państw w celu omówienia wzajemnie interesujących kwestii, a „nie pewną strukturą, z której można wykluczyć", żadne proceduralne mechanizmy wykluczenia nie istnieją.